ოლქების სამართლებრივი აქტები

არჩევნები:

ოლქები:

ოლქი კატეგორია სახელი მოკლე აღწერა ფაილი (PDF)
#60 ოზურგეთი კომისიის განკარგულება 19/2020 საუბნოს არჩევა კომისიის განკარგულება 19-2020 საუბნოს არჩევა 24.61.17.pdf
#8 დიდუბე სხდომის ოქმი განკარგულება №15/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების გათავისუფლებისა და კონკურსის გამოცხადების შესახებ. 15.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №42/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის №06.08.05; №06.08.41; №06.08.25 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. 42.pdf
#70 ფოთი კომისიის განკარგულება 32/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N26 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ კომისიის განკარგულება 32.2020.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №41/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის №06.08.05; №06.08.41; №06.08.25 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ. 41.pdf
#60 ოზურგეთი სხდომის ოქმი 14/2020 უფლებამოსილების შეწყვეტა და კონკურსი სხდომის ოქმი 14-2020 უფლებამოსილების შეწყვეტა და კონკურსი 18.10.pdf
#9 ნაძალადევი სხდომის ოქმი 18/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების უფლებამოსილების შეწყვეტის, არჩევის და კონკურსის გამოცხადების შესახებ სხდომის ოქმი N18.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 36/2020 N07.09.04, N07.09.23 და N07.09.73 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ komisia 36-2020.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 38/2020 N07.09.04 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ komisia 38-2020.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 37/2020 N07.09.23, N07.09.73 და N07.09.88 საუბნო საარჩევნო კომისიის თითო წევრის არჩევის შესახებ komisia 37-2020.pdf
#60 ოზურგეთი კომისიის განკარგულება 18/2020 ხელახალი კონკურსი კომისიის განკარგულება 18-2020 ხელახალი კონკურსი 18.10.pdf
#60 ოზურგეთი კომისიის განკარგულება 17/2020 წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტა კომისიის განკარგულება 17-2020 უფლებამოსილების შეწყვეტა 18.10.pdf
#10 გლდანი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი 009 სხდომის ოქმი 009 09.pdf
#10 გლდანი კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება 14.pdf
#2 ვაკე სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი #18 სხდომის ოქმი #18.pdf
#70 ფოთი სხდომის ოქმი N29 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების ხელახალი კონკურსის გამოცხადების შესახებ სხდომის ოქმი N29.pdf
#70 ფოთი სხდომის ოქმი N28 საქართველოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის პარლამენტის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ სხდომის ოქმი N28.pdf
#5 ისანი სხდომის ოქმი ოქმი N19 ოქმიN19.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულება N040/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა დადგენილ რაოდენობამდე შესავსებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ გან.040.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულება N039/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ გან.039.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულება N038/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ გან.038.pdf
#5 ისანი სხდომის ოქმი ოქმი N18 ოქმიN18.pdf
#6 სამგორი სხდომის ოქმი 8/2020 sx. oqmi 1. საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №5 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი №05.06.32, №05.06.64, №05.06.88, №05.06.89, №05.06.106, №05.06.108 და №05.06.109 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა განცხადებების განხილვა; 2. განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №5 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი №05.06.32, №05.06.64, №05.06.88, №05.06.89, №05.06.106, №05.06.108 და №05.06.109 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა უფლებამოსილების შეწ 8-2020 sx.oqmi.pdf
#70 ფოთი კომისიის განკარგულება 30/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების ხელახალი კონკურსის გამოცხადების შესახებ კომისიის განკარგულება 30.2020.pdf
#70 ფოთი კომისიის განკარგულება 29/2020 საქართველოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის პარლამენტის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ კომისიის განკარგულება 29.2020.pdf
#6 სამგორი კომისიის განკარგულება 15-2020 gank. საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნისათვის №5 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი №05.06.89 საუბნო საარჩევნო კომისიაში არსებული ვაკანტური ადგილის შესავსებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ 15-2020 gank..pdf
#6 სამგორი კომისიის განკარგულება 14/2020 gank. საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნისათვის №5 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი №05.06.32, №05.06.64, №05.06.88, №05.06.106, №05.06.108 და №05.06.109 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა არჩევის შესახებ 14-2020 gank..pdf
#6 სამგორი კომისიის განკარგულება 13-2020 gank. საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნისათვის №5 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი №05.06.32, №05.06.64, №05.06.88, №05.06.89, №05.06.106, №05.06.108 და №05.06.109 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ 13-2020 gank..pdf
#70 ფოთი სხდომის ოქმი N27 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N26 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ სხდომის ოქმი N27.pdf
#70 ფოთი სხდომის ოქმი N26 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების ხელახალი კონკურსის გამოცხადების შესახებ სხდომის ოქმი N26.pdf
#70 ფოთი სხდომის ოქმი N25 საქართველოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის პარლამენტის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ სხდომის ოქმი N25.pdf
#70 ფოთი კომისიის განკარგულება 28/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N26 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ კომისიის განკარგულება 28.2020.pdf
#1 მთაწმინდა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი №17 1. საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის პირადი განცხადების შესახებ. 2.საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის ვაკანსიაზე შესარჩევი კონკურსის გამოცხადება. 3. სხვადასხვა ოქმი-17.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №1 მაჟორიტარულ ოლქში შემავალ ზოგიერთ საუბნო საარჩევნო კომისიაში არსებულ ვაკანსიაზე ხელახალი შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ მუხლი 1. გამოცხადდეს საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №1 მაჟორიტარულ ოლქში შემავალ ზოგიერთ საუბნო საარჩევნო კომისიაში არსებულ ვაკანსიებზე ხელახალი შესარჩევი კონკურსი დანართის შესაბამისად. მუხლი 2. საკონკურსო განცხადებები მიიღება 2020 წლის 17-დან 19 ოქტომბრის ჩათვლით, 10:00 საათიდან 18:00 საათამდე, შემდეგ მისამართებზე: №1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისია, ქ.თბილისი, შ.მღვიმელის ქ.№1ბ, (ელექტრონული ფოსტის მისამართი: [email protected]) 2. №4 კრწანისი განკარგულება-24.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის პირადი განცხადების შესახებ საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი №01.01.11 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრს ზოია ხავთასს, №01.01.14 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრს ნინო ზაზაძეს, №01.01.21 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრს თამარ მენთეშაშვილს და №01.04.11 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრს დიანა დემეტრაძეს ვადამდე შეუწყდეს საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილება. განკარგულება 23.pdf
#3 საბურთალო სხდომის ოქმი 15/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის #3 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის რიგ საარჩევნო უბნებზე კომისიის წევრებისათვის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის და შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ სხდომის ოქმი N15.pdf
#9 ნაძალადევი სხდომის ოქმი 16/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების უფლებამოსილების შეწყვეტის, არჩევის და კონკურსის გამოცხადების შესახებ ოქმი 16-2020.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 31/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის #3 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შექმნილი რიგი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა შევსების მიზნით შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ კომისიის განკარგულება N31.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება №27/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №2 მაჟორიტარულ ოლქში შექმნილი №02.02.17 და №02.02.68 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტისა და მათი ადგილმონაცვლის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 27.pdf
#17 თელავი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N13 კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის, კონკურსის გამოცხადების და კომისიის წევრის არჩევის შესახებ 13 სხდომის ოქმი .pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება №26/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №2 მაჟორიტარულ ოლქში შექმნილ №02.02.09 და №02.02.58 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ 26_2020 განკარგულება.pdf
#17 თელავი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N14 კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის, კონკურსის გამოცხადების და კომისიის წევრის არჩევის შესახებ 14 სხდომის ოქმი .pdf
#2 ვაკე სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი #17 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №2 მაჟორიტარულ ოლქში შექმნილ №02.02.09 და №02.02.58 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტისა და მათი ადგილმონაცვლის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ სხდომის ოქმი #17.pdf
#79 ბათუმი სხდომის ოქმი N14 მდივნის მოვალეობის დროებითი შემსრულებლის არჩევის, №28.79.35 და №28.79.98 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის, №28.79.20, №28.79.43 და №28.79.104 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამისილების ვადამდე შეწყვეტის, №28.79.20, №28.79.43 და №28.79.104 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი ხელახალი კონკურსის გამოცხადების, ამომრჩეველთა შესახებ მონაცემებში/ამომრჩეველთა სიებში ცვლილების შეტანის შესახებ N79 ბათუმის საარჩევნო ოლქის ამომრჩევლების განცხადების დაკმაყოფილებისა და ამომრჩეველ სხდომის ოქმი N14.pdf
#79 ბათუმი კომისიის განკარგულება 49/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიებში წარმომადგენლის დანიშვნის შესახებ 49.2020.PDF
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 35/2020 N07.09.88 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ კომისიის განკარგულება 35.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 34/2020 N07.09.19, N07.09.46, N07.09.52 და N07.09.97 საუბნო საარჩევნო კომისიის თითო წევრის არჩევის შესახებ კომისიის განკარგულება 34.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 33/2020 N07.09.52 და N07.09.88 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ კომისიის განკარგულება 33.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 30/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის #3 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის რიგ საარჩევნო უბნებზე კომისიის წევრებისათვის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ კომისიის განკარგულება N30.pdf
#4 კრწანისი სხდომის ოქმი N3 ამომრჩეველთა შესახებ მონაცემებში/ამომრჩეველთა სიებში ცვლილების შეტანის თაობაზე N3 ოქმი.pdf
#4 კრწანისი კომისიის განკარგულება 05/2020 ამომრჩეველთა შესახებ მონაცემებში/ამომრჩეველთა სიებში ცვლილების შეტანის თაობაზე 05-2020.pdf
#4 კრწანისი კომისიის განკარგულება 04/202 ამომრჩეველთა შესახებ მონაცემებში/ამომრჩეველთა სიებში ცვლილების შეტანის თაობაზე 04-2020.pdf
#4 კრწანისი კომისიის განკარგულება 03/2020 ამომრჩეველთა შესახებ მონაცემებში/ამომრჩეველთა სიებში ცვლილების შეტანის თაობაზე 03-2020.pdf
#70 ფოთი კომისიის განკარგულება 27/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საუბნო საარცევნო კომისიის წევრების ხელახალი კონკურსის გამოცხადების შესახებ კომისიის განკარგულება 27.2020.pdf
#70 ფოთი კომისიის განკარგულება 26/2020 საქართველოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის პარლამენტის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ კომისიის განკარგულება 26.2020.pdf
#79 ბათუმი კომისიის განკარგულება 31/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის ამომრჩეველთა შესახებ მონაცემებში/ამომრჩეველთა სიებში ცვლილების შეტანის შესახებ მოქალაქეთა განცხადებების დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის თაობაზე 31-2020.PDF
#79 ბათუმი კომისიის განკარგულება 30/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის ამომრჩეველთა შესახებ მონაცემებში/ამომრჩეველთა სიებში ცვლილების შეტანის შესახებ N28 ბათუმის საარჩევნო ოლქის ამომრჩევლების განცხადების დაკმაყოფილების თაობაზე 30-2020.PDF
#79 ბათუმი კომისიის განკარგულება 29/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №28.79.20, №28.79.43 და №28.79.104 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი ხელახალი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 29-2020.PDF
#79 ბათუმი კომისიის განკარგულება 28/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №28.79.20, №28.79.43 და №28.79.104 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ 28-2020.PDF
#79 ბათუმი კომისიის განკარგულება 27/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №28.79.35 და №28.79.98 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ 27-2020.PDF
#79 ბათუმი კომისიის განკარგულება 26-2020 #79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისიის მდივნის მოვალეობის შემსრულებლის არჩევის შესახებ 26-2020.PDF
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება 32/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის № 10 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალ 10.17.07 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა არჩევის შესახებ; 32 განკარგულება.pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება 31/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის № 10 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალ N 10.18.08 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა შესარჩევად კონკურსის გამოცხადების შესახებ; 31 განკარგულება.pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება 30/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის № 10 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალ N10.18.08 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრად არჩეული ნათელა ბაღაკაშვილის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ 30 განკარგულება.pdf
#60 ოზურგეთი სხდომის ოქმი 13/2020 საუბნოს არჩევა, სადამკვირვებლოს რეგისტრაცია სხდომის ოქმი 13-2020 საუბნოს არჩევა, სადამკვირვებლოს რეგისტრაცია 14.10.pdf
#8 დიდუბე სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი №14/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევისა და ამომრჩეველთა შესახებ მონაცემებში/ამომრჩეველთა სიებში ცვლილების შეტანის თაობაზე 14.pdf
#81 ქობულეთი კომისიის განკარგულება 9-2020 საქართველოს პარლამენტის და აჭარის ა/რ უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N29.81.32 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ. 9-2020.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულება N037/2020 ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ განკ. N 037.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულება N036/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა დადგენილ რაოდენობამდე შესავსებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ gan.36.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულება N035/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ gan.35.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულება N034/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ gan.34.pdf
#2 ვაკე სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი #16 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის ამომრჩეველთა შესახებ მონაცემებში/ამომრჩეველთა სიებში ცვლილების შეტანის შესახებ; საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №2 მაჟორიტარულ ოლქში შექმნილ №02.02.13 და №02.02.61 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტისა და მათი ადგილმონაცვლის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ სხდომის ოქმი #16.pdf
#10 გლდანი სხდომის ოქმი 08 კომისიის წევრების არჩევის შესახებ; კომისიის წევრებისათვის უფლებამოსილების შეწყვეტისა და კონკურსის გამოცხადების შესახებ; ამომრჩეველთა მონაცემებში/სიებში ცვლილებების საკითხის განხილვა; სხვადასხვა სხდომის ოქმი N08.pdf
#10 გლდანი კომისიის განკარგულება 013/2020 ამომრჩეველთა მონაცემებში/სიებში ცვლილების შეტანაზე უარის თქმის შესახებ 013-2020.pdf
#10 გლდანი კომისიის განკარგულება 012/2020 ამომრჩეველთა მონაცემებში/სიებში ცვლილებების შეტანის შესახებ 012-2020.pdf
#10 გლდანი კომისიის განკარგულება 011/2020 08.10.56, 08.10.66 და 08.10.76 საუბნო საარჩევნო კომისიების რამდენიმე წევრისათვის უფლებამოსილების შეწყვეტისა და დადგენილ ოდენობამდე კონკურსის გამოცხადების შესახებ 011-2020.pdf
#10 გლდანი კომისიის განკარგულება 010/2020 08.10.39 და 08.10.110 საუბნო საარჩევნო კომისიებში თითო წევრის არჩევა 010-2020.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება №24/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №2 მაჟორიტარულ ოლქში შექმნილი №02.02.13 და №02.02.61 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის თაობაზე 24_2020 განკარგულება.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება №25/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №2 მაჟორიტარულ ოლქში შექმნილ №02.02.09 და №02.02.58 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტისა და მათი ადგილმონაცვლის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 25_2020 განკარგულება.pdf
#10 გლდანი კომისიის განკარგულება 008//2020 კომისიის წევრების არჩევა 008.pdf
#9 ნაძალადევი სხდომის ოქმი 16/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის, უფლებამოსილების შეწყვეტის და კონკურსის გამოცხადების შესახებ ოქმი162020.pdf
#60 ოზურგეთი კომისიის განკარგულება 16/2020 ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციის რეგისტრაცია კომისიის განკარგულება 16-2020 სადამკვირვებლოს რეგისტრაცია 14.10.pdf
#60 ოზურგეთი კომისიის განკარგულება 15/2020 საუბნოს წევრის არჩევა 24.61.10 და 24.61.12 უბნებზე კომისიის განკარგულება 15-2020 საუბნოს არჩევა 24.61.10 და 24.61.12 14.10.pdf
#54 სამტრედია კომისიის განკარგულება ,,საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვისათვის მომრჩეველთა სიებში ცვლლების შეტანის თაობაზე’’ განკარგულება 1.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 32/2020 07.09.19,07.09.46და07.09.97საუბნო კომისიისწევრების შესარჩევიკონკურსის გამოცხადების შესახებ ოლქი32.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 31/2020 07.09.22და07.09.75საუბნო კომისიისწევრის არჩევის შესახებ ოლქი 31.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №40/2020 ამომრჩეველთა შესახებ მონაცემებში/ამომრჩეველთა სიებში ცვლილების შეტანაზე უარის თქმის შესახებ 40.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №39/2020 ამომრჩეველთა შესახებ მონაცემებში/ამომრჩეველთა სიებში ცვლილების შეტანაზე უარის თქმის შესახებ 39.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 30/2020 07.09.19,07.09.46,07.09.75და07.09.97საუბნოკომისიისწევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ ოლქი 30.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №38/2020 ამომრჩეველთა შესახებ მონაცემებში/ამომრჩეველთა სიებში ცვლილების შეტანის თაობაზე 38.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №37/2020 ამომრჩეველთა შესახებ მონაცემებში/ამომრჩეველთა სიებში ცვლილების შეტანის თაობაზე 37.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №36/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის №06.07.03 და №06.08.39 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ. 36.pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება 29/2020 განკარგულება № 29/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის № 10 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალ 10.17.35 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა არჩევის შესახებ; 29 განკარგულება.pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება 28/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის № 10 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალ N 10.17.07 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა შესარჩევად კონკურსის გამოცხადების შესახებ; 28 განკარგულება .pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება 27/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის № 10 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალ N10.17.07 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრად არჩეული ზურაბი წვერიკმაზაშვილის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ; 27 განკარგულება.pdf
#17 თელავი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N12 კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის, კონკურსის გამოცხადების და კომისიის წევრის არჩევის შესახებ სხდომის ოქმი 12 .pdf
#3 საბურთალო სხდომის ოქმი 14/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის #3 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შექმნილი რიგი საუბნო საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის შესავსებად საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების კონკურსის წესით არჩევის შესახებ სხდომის ოქმი N14.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 29/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის #3 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შექმნილი რიგი საუბნო საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის შესავსებად საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების კონკურსის წესით არჩევის შესახებ კომისიის განკარგულება N29.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება №23/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის ამომრჩეველთა შესახებ მონაცემებში/ამომრჩეველთა სიებში ცვლილების შეტანის შესახებ 23_2020 განკარგულება.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება №22/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №2 მაჟორიტარულ ოლქში შექმნილ №02.02.13 და №02.02.61 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტისა და მათი ადგილმონაცვლის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 22_2020 განკარგულება.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება №21/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №2 მაჟორიტარულ ოლქში შექმნილი №02.02.33, №02.02.48 და №02.02.62 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის თაობაზე 21_2020 განკარგულება.pdf
#70 ფოთი სხდომის ოქმი N24 საქართველოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის პარლამენტის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების შეწყვეტის და საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების კონკურსის გამოცხადების შესახებ სხდომის ოქმი N24.pdf
#70 ფოთი კომისიის განკარგულება 25/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების კონკურსის გამოცხადების შესახებ კომისიის განკარგუოლება 25.2020.pdf
#27 მცხეთა კომისიის განკარგულება განკ.N13/2020 კომ წევრ. არჩევა განკ.N13-2020 ოლქი კომ. წევრ არჩევა.pdf
#70 ფოთი კომისიის განკარგულება 24/2020 საქართველოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის პარლამენტის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ კომისიის განკარგულება 24.2020.pdf
#5 ისანი სხდომის ოქმი ოქმი N17 ოქმიN17.pdf
#81 ქობულეთი კომისიის განკარგულება 08-2020 სხდომა საქართველოს პარლამენტის და აჭარის ა/რ უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N29.81.32 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 8-2020.pdf
#59 ქუთაისი სხდომის ოქმი 14/2020 დღისწესრიგის შესაბამისად ოქმი N 14.pdf
#8 დიდუბე სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი №13/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის, გათავისუფლებისა და კონკურსის გამოცხადების შესახებ. 13.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №25/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის №06.08.32; №06.08.43; №06.08.52 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ. 25.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულება N033/2020 ამომრჩეველთა ერთიან სიაში ცვლილების შეტანის შესახებ gan.33.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულება N032/2020 ამომრჩეველთა ერთიან სიაში ცვლილების შეტანის შესახებ gan.32.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულება N031/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა დადგენილ რაოდენობამდე შესავსებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ gam.31.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულება N030/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ gan.30.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულება N029/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ gan.29.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 45/2020 ამომრჩეველთა ერთიან სიაში ცვლილების შეტანის შესახებ 45.2020.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 44/2020 კომისიის წევრის არჩევის სესახებ 44.2020.pdf
#56 ჭიათურა კომისიის განკარგულება განკარგულება 11/2020 კომისიის განკარგულება #11/2020 ამომრჩეველთა ერთიან სიაში ცვლილებასთან დაკავშირებით. კომისიის განკარგულება #11-2020.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება №20/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №2 მაჟორიტარულ ოლქში შექმნილ №02.02.33 №02.02.48 და №02.02.62 და საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტისა და მათი ადგილმონაცვლის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 20_2020 განკარგულება.pdf
#60 ოზურგეთი სხდომის ოქმი 12/2020 უფლებამოსილების შეწყვეტა და კონკურსი სხდომის ოქმი 12-2020 უფლებამოსილების შეწყვეტა და კონკურსი 10.10.pdf
#2 ვაკე სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი #15 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №2 მაჟორიტარულ ოლქში შექმნილ №02.02.33 №02.02.48 და №02.02.62 და საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტისა და მათი ადგილმონაცვლის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ სხდომის ოქმი #15.pdf
#9 ნაძალადევი სხდომის ოქმი N15 კონკურსის გამოცხადების შესახებ ოქმი N15 კონკურსის გამოცხადების შესახებ.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულება N024/2020 ამომრჩეველთა ერთიან სიაში ცვლილების შეტანის შესახებ გან.24.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულება N023/2020 ამომრჩეველთა ერთიან სიაში ცვლილების შეტანის შესახებ გან.23.pdf
#60 ოზურგეთი კომისიის განკარგულება 14/2020 ხელახალი კონკურსი 24.61.10 24.61.12 კომისიის განკარგულება 14-2020 კონკურსი 61.10-62.12 10.10.pdf
#60 ოზურგეთი კომისიის განკარგულება 13/2020 უფლებამოსილების შეწყვეტა კომისიის განკარგულება 13-2020 უფლებამოსილების შეწყვეტა 10.10.pdf
#3 საბურთალო სხდომის ოქმი 13/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N3 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შექმნილი რიგი საუბნო საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის შესავსებად საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების კონკურსის წესით არჩევის, კომისიის წევრებისათვის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის, უფლებამონაცვლე კომისიის წევრთა არჩევის და შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ სხდომის ოქმი N13.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №35/2020 ამომრჩეველთა შესახებ მონაცემებში/ამომრჩეველთა სიებში ცვლილების შეტანის თაობაზე 35.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №34/2020 ამომრჩეველთა შესახებ მონაცემებში/ამომრჩეველთა სიებში ცვლილების შეტანის თაობაზე 34.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №33/2020 ამომრჩეველთა შესახებ მონაცემებში/ამომრჩეველთა სიებში ცვლილების შეტანაზე უარის თქმის შესახებ 33.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №32/2020 ამომრჩეველთა შესახებ მონაცემებში/ამომრჩეველთა სიებში ცვლილების შეტანაზე უარის თქმის შესახებ 32.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №31/2020 ამომრჩეველთა შესახებ მონაცემებში/ამომრჩეველთა სიებში ცვლილების შეტანაზე უარის თქმის შესახებ 31.pdf
#58 წყალტუბო კომისიის განკარგულება განკარგულება 23 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №22 -ე მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი №22.58.16-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ კომისია 23.PDF
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება 26/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის № 10 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალ N10.16.05 და 10.17.07 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა არჩევის შესახებ; განკარგულება 26.pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება 25/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის № 10 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალ N 10.17.35 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა შესარჩევად კონკურსის გამოცხადების შესახებ; განკარგულება 25.pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება 24/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის № 10 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალ N10.17.35 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრად არჩეული ნინო ომანაშვილის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ; განკარგულება 24.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №30/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის №06.07.03 და №06.08.39 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. 30.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №29/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის №06.07.03 და №06.08.39 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ. 29.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №28/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის №06.08.11 და №06.07.29 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ. 28.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 29/2020 N07.09.22 საარჩევნო კომისიის წევრის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ კომისია 29.2020.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 28/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის #3 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შექმნილი რიგი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა შევსების მიზნით შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ კომისიის განკარგულება N28.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 27/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის #3 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის რიგ საარჩევნო უბნებზე კომისიის წევრებისათვის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ კომისიის განკარგულება N27.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 28/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ კომისია 28.2020.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 26/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის #3 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შექმნილი რიგი საუბნო საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის შესავსებად საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების კონკურსის წესით არჩევის შესახებ კომისიის განკარგულება N26.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 27/2020 კომისიის მდივნის მ.შ-ს არჩევა კომისია 27.2020.pdf
#79 ბათუმი კომისიის განკარგულება N25/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №28.79.35 და №28.79.98 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი ხელახალი კონკურსის გამოცხადების შესახებ კომისიის განკარგულება N25-2020.PDF
#79 ბათუმი კომისიის განკარგულება N24/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №28.79.35 და №28.79.98 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამისილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ კომისიის განკარგულება N24-2020.PDF
#79 ბათუმი კომისიის განკარგულება N23/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №28.79.02, №28.79.46, №28.79.74 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ კომისიის განკარგულება N23-2020.PDF
#10 გლდანი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი 07 სხდომის ოქმი 07 07-სხდომის ოქმი.pdf
#65 მარტვილი კომისიის განკარგულება N08 განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N 25 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის №25.69.06 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის გამო კონკურსის გამოცხადების შესახებ N8კომ.გან..pdf
#65 მარტვილი კომისიის განკარგულება N07 განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N 25 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის №25.69.06 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ N7 კომ.განკ.pdf
#65 მარტვილი სხდომის ოქმი N07 სხდომის ოქმი საქართველოს პარლამენტის 2020წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N25 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი N25.69.06 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ 7.pdf
#65 მარტვილი სხდომის ოქმი N06 სხდომის ოქმი საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N 25 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის №25.69.06 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის და კონკურსის გამოცხადების შესახებ 6.pdf
#65 მარტვილი სხდომის ოქმი N05 სხდომის ოქმი საქართველოს პარლამენტის 2020წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N25 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი N25.68.09 ეწერის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ 5.pdf
#65 მარტვილი სხდომის ოქმი N04 სხდომის ოქმი საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N 25 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის №25.68.09 ეწერის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის და კონკურსის გამოცხადების შესახებ 4.pdf
#65 მარტვილი სხდომის ოქმი N03 სხდომის ოქმი საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №25 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ 3.pdf
#58 წყალტუბო კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება 22 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №22 -ე მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი №22.54.11-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ 22 2020.PDF
#58 წყალტუბო კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება 21 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის, №22-ე მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის №22.54.11-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ 21 2020.PDF
#27 მცხეთა კომისიის განკარგულება განკ.ნ12/2020 განკ.N12/2020კონკურსის გამოცხადება განკ.N12კონკურსი ოლქი.pdf
#27 მცხეთა კომისიის განკარგულება განკ.N11/2020 კომ. წევრ. უფლებ. შეწყვეტა განკ.N11-2020 ოლქი კომ. წევრ. უფლებ. შეწყვეტა.pdf
#1 მთაწმინდა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი №16 1. საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი №01.04.29 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევა. 2. სხვადასხვა ოქმი-16.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი №01.04.29 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ არჩეულ იქნეს საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი №01.04.29 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრად ეკატერინე ბედიანაშვილი. განკარგულება-22.pdf
#79 ბათუმი სხდომის ოქმი N12 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №28.79.02, №28.79.46, №28.79.74 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამისილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ, №28.79.02, №28.79.46, №28.79.74 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი ხელახალი კონკურსის გამოცხადების შესახებ სხდომის ოქმი N12.PDF
#79 ბათუმი კომისიის განკარგულება N22/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №28.79.02, №28.79.46, №28.79.74 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი ხელახალი კონკურსის გამოცხადების შესახებ კომისიის განკარგულებ N22-2020.PDF
#79 ბათუმი კომისიის განკარგულება N21/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №28.79.02, №28.79.46, №28.79.74 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამისილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ კომისიის განკარგულებ N21-2020.PDF
#2 ვაკე სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი #14 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №2 მაჟორიტარულ ოლქში შექმნილი №02.02.16, №02.02.38, №02.02.61 და №02.02.73 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის თაობაზე სხდომის ოქმი #14.pdf
#3 საბურთალო სხდომის ოქმი 12/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N3 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შექმნილი რიგი საუბნო საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის შესავსებად საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების კონკურსის წესით არჩევის, კომისიის წევრებისათვის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის, უფლებამონაცვლე კომისიის წევრთა არჩევის და შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ სხდომის ოქმი N12.pdf
#22 მარნეული სხდომის ოქმი 10 სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი 10.pdf
#83 ხელვაჩაური სხდომის ოქმი 09 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის № 30 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი N30.84.32 და N30.84.45 საარჩევნო უბანზე კომისიის წევრების არჩევის შესახებ. 09 sxdomis oqmi.pdf
#59 ქუთაისი სხდომის ოქმი 13/2020 დღის წესრიგის შესაბამისად ოქმი N 13 2020.pdf
#6 სამგორი კომისიის განკარგულება 12/2020 gank. საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №5 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი №05.06.014, №05.06.92 №05.06.104, №05.06.116 და №05.06.119 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა არჩევის შესახებ 12-2020 gank..pdf
#83 ხელვაჩაური კომისიის განკარგულება 042/2020 2020 წლის 31ოქტომბრის საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისათვის N30 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალ N30.82.23 და N30.82.29 საუბნო საარჩევნო კომისიებში საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - გაერთიანებული ოპოზიცია „ძალა ერთობაშია” მიერ დანიშნულ წარმომადგენლების უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ . 042 gankarguleba mdivnis.pdf
#6 სამგორი კომისიის განკარგულება 11/2020 gank. საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №5 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი №05.06.014, №05.06.92 №05.06.104, №05.06.116 და №05.06.119 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ 11-2020 gank..pdf
#6 სამგორი სხდომის ოქმი 7/2020 ოქმი 1. საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №5 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი №05.06.014, №05.06.92 №05.06.104, №05.06.116 და №05.06.119 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა განცხადებების განხილვა; 2. განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №5 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი №05.06.014, №05.06.92 №05.06.104, №05.06.116 და №05.06.119 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ; 3. განკარგულება საქართველოს 7-2020 oqmi.pdf
#6 სამგორი კომისიის განკარგულება 10/2020 gank. საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №5 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი №05.06.73, №05.06.93, №05.06.108, და №05.06.113 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა არჩევის შესახებ 10-2020 gank..pdf
#6 სამგორი კომისიის განკარგულება 9/2020 gank. საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №5 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი №05.06.73, №05.06.108 და №05.06.113 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ 9-2020 gank..pdf
#6 სამგორი სხდომის ოქმი 6/2020 ოქმი 1. საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №5 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი №05.06.73, №05.06.108, და №05.06.113 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა განცხადებების განხილვა; 2. განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №5 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი №05.06.73, №05.06.108, და №05.06.113 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ; 3. განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნ 6-2020 oqmi.pdf
#6 სამგორი სხდომის ოქმი 5/2020 ოქმი 1. საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №5 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი №05.06.08, №05.06.33, №05.06.50, №05.06.70 და №05.06.93 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა განცხადებების განხილვა; 2. განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №5 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი N05.06.08, N05.06.33, N05.06.50, N05.06.70 და N05.06.93 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ; 3. განკარგულება საქართველოს პარ 5-2020 oqmi.pdf
#6 სამგორი კომისიის განკარგულება 8-2020 gank. საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნისათვის №5 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი №05.06.93 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 8-2020 gank..pdf
#6 სამგორი კომისიის განკარგულება 7-2020 gank. საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №5 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი №05.06.08, №05.06.33, №05.06.50, №05.06.70 და №05.06.99 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა არჩევის შესახებ 7-2020 gank..pdf
#6 სამგორი კომისიის განკარგულება 6-2020 gank. საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №5 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი №05.06.08, №05.06.33, №05.06.50, №05.06.70 და №05.06.93 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ 6-2020 gank..pdf
#83 ხელვაჩაური კომისიის განკარგულება 11-2020 ხულოს 30.84.32 და 30.84.45 უბნებზე კომ.წევრების არჩევა 11-2020.pdf
#58 წყალტუბო კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება 20 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის, №22-ე მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის №22.58.16-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის ხელახალი შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. 20 2020.PDF
#58 წყალტუბო კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება 19 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის, №22-ე მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის №22.58.16-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ 19 2020.PDF
#58 წყალტუბო კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება 18 /2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №22 -ე მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი №22.58.60-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ 18 2020.PDF
#9 ნაძალადევი სხდომის ოქმი 14/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის და ახალი წევრების არჩევის შესახებ სხდომის ოქმი N14-2020.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 26/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ კომისიის განკარგულება N26-2020.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 25/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ კომისიის განკარგულება N25-2020.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 43/2020 კონკურსის გამოცხადება 43,2020.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 42/2020 უფლებამოსილების შეწყვეტა 42,2020.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 41/2020 კომისიის წევრის არჩევა 41,2020.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 40/2020 უფლებამოსილების შეწყვეტა 40,2020.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 39/2020 კომისიის წევრის არჩევა 39,2020.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 38/2020 კომისიის წევრის არჩევა 38,2020.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 25/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის #3 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შექმნილი რიგი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა შევსების მიზნით შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ კომისიის განკარგულება N25.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 24/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის #3 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის რიგ საარჩევნო უბნებზე კომისიის წევრებისათვის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ კომისიის განკარგულება N24.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 23/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის #3 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შექმნილი რიგი საუბნო საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის შესავსებად საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების კონკურსის წესით არჩევის შესახებ კომისიის განკარგულება N23.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება №19/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №2 მაჟორიტარულ ოლქში შექმნილი №02.02.16, №02.02.38, №02.02.61 და №02.02.73 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის თაობაზე 19_2020 განკარგულება.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულება N028/2020 ამომრჩეველთა ერთიან სიაში ცვლილების შეტანის შესახებ გან.028.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულება N027/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა დადგენილ რაოდენობამდე შესავსებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ გან.27.pdf
#8 დიდუბე სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი №12/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის, გათავისუფლებისა და კონკურსის გამოცხადების შესახებ. 12.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულება N026/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ გან.26.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულებაN025/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ გან.25.pdf
#1 მთაწმინდა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი №15 1. საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი #01.04.29 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის პირადი განცხადების შესახებ 2. საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №1 მაჟორიტარულ ოლქში შემავალ #01.04.29 საუბნო საარჩევნო კომისიაში არსებულ ვაკანსიაზე ხელახალი შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 3. სხვადასხვა ოქმი-15.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №1 მაჟორიტარულ ოლქში შემავალ №01.04.29 საუბნო საარჩევნო კომისიაში არსებულ ვაკანსიაზე ხელახალი შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ გამოცხადდეს საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №1 მაჟორიტარულ ოლქში შემავალი #01.04.29 საუბნო საარჩევნო კომისიაში არსებულ ერთ ვაკანსიაზე ხელახალი შესარჩევი კონკურსი. მუხლი 2. საკონკურსო განცხადებები მიიღება 2020 წლის 8 და 9 ოქტომბერს, 10:00 საათიდან 18:00 საათამდე, შემდეგ მისამართებზე: №1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისია, ქ.თბილისი, შ.მღვიმელის ქ.№1ბ, (ელექტრონული ფოსტის მისამართი: [email protected]) 2. №4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია, ქ.თბ განკარგულება-21.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი #01.04.29 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის პირადი განცხადების შესახებ საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი №01.04.29 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრს მუსლუმ მამედოვს ვადამდე შეუწყდეს საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილება. განკარგულება-20.pdf
#79 ბათუმი სხდომის ოქმი N11 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №28.79.59 და №28.79.64 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ, ,, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - გაერთიანებული ოპოზიცია „ძალა ერთობაშია“ წარმომადგენლის ლაურა შარაშიძის საჩივრის (ოლქში რეგ. №01-256) შესახებ, ა(ა)იპ „მონიტორინგის ცენტრი - მედიატორი“-ის დამკვირვებლის ირმა ხოროიშვილის საჩივრის (ოლქში რეგ. №01-257) შესახებ სხდომის ოქმი N11.PDF
#79 ბათუმი კომისიის განკარგულება N20-2020 ა(ა)იპ „მონიტორინგის ცენტრი - მედიატორი“-ს დამკვირვებლის - ირმა ხოროიშვილის საჩივრის (ოლქში რეგ. N01-257) შესახებ კომისიის განკარგულება N20-2020.PDF
#79 ბათუმი კომისიის განკარგულება N18/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №28.79.59 და №28.79.64 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ კომისიის განკარგულება N18-2020.PDF
#17 თელავი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N11 სხდომის ოქმი 11 სხდომის ოქმი 11.pdf
#17 თელავი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმიN10 სხდომის ოქმი 10 სხდომის ოქმი 10 .pdf
#20 რუსთავი კომისიის განკარგულება განკ. N023/2020 NN12.20.84, 12.21.31 საუბნო საარჩვენო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ განკ. N023-2020.pdf
#20 რუსთავი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N13 NN12.20.84, 12.21.31 საუბნო საარჩვენო კომისიის წევრების არჩევა სხდომის ოქმი N13.pdf
#2 ვაკე სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი #13 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №2 მაჟორიტარულ ოლქში შექმნილი №02.02.30, №02.02.33 და №02.02.69 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის თაობაზე სხდომის ოქმი #13.pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება 23/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის № 10 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალ N10.17.06 და N 10.17.32 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა არჩევის შესახებ; განკარგულება 23.pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება 22/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის № 10 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალ N 10.16.05 და N10.17.07 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა შესარჩევად კონკურსის გამოცხადების შესახებ; განკარგულება 22.pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება 21/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის № 10 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალ N 10.16.05 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრად არჩეული მაია ბურდიაშვილის და N10.17.07 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრად არჩეული არჩილ ბოჭორიშვილის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ; განკარგულება 21.pdf
#51 ზესტაფონი სხდომის ოქმი ოქმი №12 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ 12 ოქმი.pdf
#22 მარნეული სხდომის ოქმი 13 სხდომის ოქმი კონკურსისგამოცხადება 13.pdf
#83 ხელვაჩაური სხდომის ოქმი 08 1. საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N 30 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალ N30.84.32 და N30.84.45 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების ვადამდე ადრე შეწყვეტის შესახებ. 2. საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N 30 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალ N30.84.32 და N30.84.45 საარჩევნო უბნებზე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად ხელახალი კონკურსის გამოცხად 08 sxdomis oqmi.pdf
#22 მარნეული კომისიის განკარგულება 13/2020 განკარგულება კონკურსის გამოცხადება 13.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №27/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის №06.08.11 და №06.07.29 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. 27.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №26/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის №06.08.11 და №06.07.29 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ. 26.pdf
#58 წყალტუბო კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება 17 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის, №22-ე მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის №22.58.60-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის ხელახალი შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. 17 2020.PDF
#58 წყალტუბო კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება 16 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის, №22-ე მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის №22.58.60-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ 16 2020.PDF
#70 ფოთი სხდომის ოქმი N17 საქართველოს 2020 წლის პარლამენტის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის ხელახალი კონკურსის გამოცხადების შესახებ სხდომის ოქმი N17.pdf
#70 ფოთი კომისიის განკარგულება 23/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N26 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ კომისიის განკარგულება 23.2020.pdf
#70 ფოთი სხდომის ოქმი N23 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N26 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ სხდომის ოქმი N23.pdf
#70 ფოთი სხდომის ოქმი N19 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N26 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ სხდომის ოქმი N19.pdf
#70 ფოთი სხდომის ოქმი N13 საქართველოს 2020 წლის პარლამენტის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის ხელახალი კონკურსის გამოცხადების შესახებ სხდომის ოქმი N13.pdf
#70 ფოთი სხდომის ოქმი N14 საქართველოს 2020 წლის პარლამენტის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის ხელახალი კონკურსის გამოცხადების შესახებ სხდომის ოქმი N14.pdf
#70 ფოთი სხდომის ოქმი N15 საქართველოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის პარლამენტის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ სხდომის ოქმი N15.pdf
#70 ფოთი სხდომის ოქმი N16 საქართველოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის პარლამენტის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ სხდომის ოქმი N16.pdf
#70 ფოთი სხდომის ოქმი N18 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N26 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ სხდომის ოქმი N18.pdf
#70 ფოთი სხდომის ოქმი N12 საქართველოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის პარლამენტის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ სხდომის ოქმი N12.pdf
#70 ფოთი სხდომის ოქმი N09 საქართველოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის პარლამენტის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ სხდომის ოქმი N09.pdf
#6 სამგორი კომისიის განკარგულება 11/2020 gank. საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №5 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი №05.06.014, №05.06.92 №05.06.104, №05.06.116 და №05.06.119 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ 11-2020 gank..pdf
#23 ბოლნისი სხდომის ოქმი N09/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N14 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი N14.23.05 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ სხდომის ოქმი N9.pdf
#23 ბოლნისი კომისიის განკარგულება N12/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N14 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი N14.23.05 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ კომისიის განკარგულება N12.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 22/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის #3 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შექმნილი რიგი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა შევსების მიზნით შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ კომისიის განკარგულება N22.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 21/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის #3 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის N03.03.07 უბნის კომისიის წევრისათვის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტისა და მისი უფლებამონაცვლე კომისიის წევრის არჩევის შესახებ კომისიის განკარგულება N21.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 19/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის #3 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შექმნილი რიგი საუბნო საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის შესავსებად საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების კონკურსის წესით არჩევის შესახებ კომისიის განკარგულება N19.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 20/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის #3 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის რიგ საარჩევნო უბნებზე კომისიის წევრებისათვის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ კომისიის განკარგულება N20.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება №18/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №2 მაჟორიტარულ ოლქში შექმნილ №02.02.16, №02.02.38, №02.02.61 და №02.02.73 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტისა და მათი ადგილმონაცვლის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 18_2020 განკარგულება.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება №17/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №2 მაჟორიტარულ ოლქში შექმნილი №02.02.30, №02.02.33 და №02.02.69 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის თაობაზე 17_2020 განკარგულება.pdf
#51 ზესტაფონი კომისიის განკარგულება განკარგულება№19/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ 19 განკარგულება.pdf
#10 გლდანი სხდომის ოქმი 06 1. ზოგიერთ საარჩევნო უბანზე კომისიის თითო წევრის არჩევისა და თითო წევრისათვის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ. სხვადასხვა სხდომის ოქმი N06.pdf
#10 გლდანი კომისიის განკარგულება 007/2020 უფლებამოსილების შეწყვეტისა და კონკურსის გამოცხადების შესახებ 007-2020.pdf
#10 გლდანი კომისიის განკარგულება 006/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიების თითო წევრის არჩევის შესახებ 006-2020.pdf
#70 ფოთი სხდომის ოქმი N20 საქართველოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის პარლამენტის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების შეწყვეტის და საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის კონკურსის გამოცხადების შესახებ სხდომის ოქმი N20.pdf
#59 ქუთაისი სხდომის ოქმი ოქმი #12 დღის წესრიგის შესაბამისად ოქმი #12.pdf
#83 ხელვაჩაური კომისიის განკარგულება 010/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N 30 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალ N30.84.32 და N30.84.45 საარჩევნო უბნებზე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად ხელახალი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. 010 gankarguleba.pdf
#83 ხელვაჩაური კომისიის განკარგულება 09/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის № 30 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალ N30.84. 32 და N30.84.45 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების ვადამდე ადრე შეწყვეტის შესახებ. 09 gankarguleba komisiis.pdf
#70 ფოთი კომისიის განკარგულება 22/2020 საქართველოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის პარლამენტის არჩევნებისათვის სადამკვირვებლო ორგანიზაციის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ კომისიის განკარგულება 22.2020.pdf
#20 რუსთავი კომისიის განკარგულება განკ. N022/2020 NN12.20.84, 12.21.31 საარჩევნო უბნებზე კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ განკ. N022-2020.pdf
#20 რუსთავი კომისიის განკარგულება განკ. N021/2020 NN12.20.84, 12.21.31 საარჩევნო უბნების კომისიის წევრებისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ. განკ. N021-2020.pdf
#20 რუსთავი კომისიის განკარგულება განკ. N020/2020 . NN12.20.11, 12.20.41, 12.20.58, 12.20.81 საარჩვენო უბნებზე კომისიის წევრების არჩევის შესახებ განკ. N020-2020.pdf
#20 რუსთავი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N12 1. NN12.20.11, 12.20.41, 12.20.58, 12.20.81 საარჩვენო უბნებზე კომისიის წევრების არჩევა; 2.NN12.20.84, 12.21.31 საარჩევნო უბნების კომისიის წევრებისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტა; 3. NN12.20.84, 12.21.31 საარჩევნო უბნებზე კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადება. სხდომის ოქმი N12.pdf
#9 ნაძალადევი სხდომის ოქმი 13/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის, უფლებამოსილების შეწყვეტის და კონკურსის გამოცხადების შესახებ სხდომის ოქმი N13-2020.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 24/2020 N07.09.91 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ კომისიის განკარგულება N24-2020.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 23/2020 N07.09.91 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ კომისიის განკარგულება N23-2020.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 22/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ კომისიის განკარგულება N22-2020.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 37/2020 კონკურსის გამოცხადება 37.2020.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 36/2020 უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტა 36.2020.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 35/2020 უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტა 35.2020.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 34/2020 კომისიის წევრის არჩევა 34.2020.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 33/2020 უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტა 33.2020.pdf
#70 ფოთი კომისიის განკარგულება 21/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების კონკურსის გამოცხადების შესახებ კომისიის განკარგულება 21.2020.pdf
#70 ფოთი კომისიის განკარგულება 20/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ კომისიის განკარგულება 20.2020.pdf
#3 საბურთალო სხდომის ოქმი 10/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N3 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შექმნილი რიგი საუბნო საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის შესავსებად საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების კონკურსის წესით არჩევის, კომისიის წევრებისათვის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის, უფლებამონაცვლე კომისიის წევრთა არჩევის და შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ სხდომის ოქმი N10.pdf
#79 ბათუმი სხდომის ოქმი N10 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №28.79.09, №28.79.19, №28.79.36, №28.79.52, №28.79.65 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ, №28.79.59 და №28.79.64 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამისილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ, №28.79.59 და №28.79.64 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი ხელახალი კონკურსის გამოცხადების შესახებ სხდომის ოქმი N10.PDF
#2 ვაკე სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი #12 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №2 მაჟორიტარულ ოლქში შექმნილი №02.02.06, №02.02.19, №02.02.25, №02.02.31, №02.02.36, №02.02.40, №02.02.59, №02.02.62, №02.02.65 და №02.02.70 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის თაობაზე და საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №2 მაჟორიტარულ ოლქში შექმნილ №02.02.30, №02.02.33 და №02.02.69 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტისა და მათი ადგილმონაცვლის შესარჩევი კონკურსის სხდომის ოქმი #12.pdf
#51 ზესტაფონი სხდომის ოქმი ოქმი №11 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის, შესარჩევი კონკურსის გამოცხადებისა და კომისიის წევრის არჩევის შესახებ 11 ოქმი.pdf
#79 ბათუმი კომისიის განკარგულება N17/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №28.79.59 და №28.79.64 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი ხელახალი კონკურსის გამოცხადების შესახებ კომისიის განკარგულება N17-2020.PDF
#79 ბათუმი კომისიის განკარგულება N16/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №28.79.59 და №28.79.64 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამისილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ კომისიის განკარგულება N16-2020.PDF
#79 ბათუმი კომისიის განკარგულება N15/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №28.79.09, №28.79.19, №28.79.36, №28.79.52, №28.79.65 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ კომისიის განკარგულება N15-2020.PDF
#79 ბათუმი სხდომის ოქმი N09/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №28.79.09, №28.79.19, №28.79.36, №28.79.52, №28.79.65 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამისილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ,ამავე უბნებზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ, ,, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - გაერთიანებული ოპოზიცია „ძალა ერთობაშია“ წარმომადგენლის ლაურა შარაშიძის საჩივრების (ოლქში რეგ. №01-130, №01-131, №01-132) შესახებ სხდომის ოქმი N09.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 18/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის #3 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შექმნილი რიგი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა შევსების მიზნით შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ კომისიის განკარგულება N18.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 17/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის #3 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შექმნილი რიგი საუბნო საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის შესავსებად საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ კომისიის განკარგულება N17.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 16/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის #3 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის რიგ საარჩევნო უბნებზე კომისიის წევრებისათვის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ კომისიის განკარგულება N16.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 15/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის #3 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შექმნილი რიგი საუბნო საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის შესავსებად საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების კონკურსის წესით არჩევის შესახებ კომისიის განკარგულება N15.pdf
#51 ზესტაფონი კომისიის განკარგულება განკარგულება№18/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ 18 განკარგულება.pdf
#51 ზესტაფონი კომისიის განკარგულება განკარგულება№17/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 17 განკარგულება.pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება 20/2020 1. საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის № 10 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალ N10.17.45 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ; 20 განკარგულება.pdf
#51 ზესტაფონი კომისიის განკარგულება განკარგულება№16/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ 16 განკარგულება.pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება 19/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის № 10 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალ N 10.17.45 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის შესარჩევად კონკურსის გამოცხადების შესახებ; 19 განკარგულება.pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება 18/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის № 10 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალ N 10.17.06 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრად არჩეული ანა ქვასროლიაშვილის და N10.17.32 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრად არჩეული სოფიო ჩაველაშვილის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ; 18 განკარგულება.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის ხელახალი არჩევის შესახებ არჩეულ იქნენ საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის #1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები დანართის შესაბამისად. განკარგულება-19.pdf
#1 მთაწმინდა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი №14 1.საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №1 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქში შემავალი ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის ხელახალი არჩევა. 2. სხვადასხვა ოქმი-14.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება №16/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №2 მაჟორიტარულ ოლქში შექმნილ №02.02.30, №02.02.33 და №02.02.69 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტისა და მათი ადგილმონაცვლის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 16_2020 განკარგულება.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება №15/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №2 მაჟორიტარულ ოლქში შექმნილი №02.02.06, №02.02.19, №02.02.25, №02.02.31, №02.02.36, №02.02.40, №02.02.59, №02.02.62, №02.02.65 და №02.02.70 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის თაობაზე 15_2020 განკარგულება.pdf
#37 ახალციხე კომისიის განკარგულება 11/2020 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის #17.37.13;და #17.37.24 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ 11.pdf
#37 ახალციხე სხდომის ოქმი ოქმი N9 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის #17.37.13;და #17.37.24 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ 09-ოქმი.pdf
#37 ახალციხე სხდომის ოქმი ოქმი N8 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისათვის, №17 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის #17.37.02; #17.37.13; #17.37.24 და #17.37.34 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლემოსილების ვადამდე შეწყვეტის და #17.37.13; #17.37.24 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 08-ოქმი.pdf
#56 ჭიათურა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი #20 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის #20.48.11 და #20.48.21 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ. სხდომის ოქმი 08 -2020.PDF
#8 დიდუბე სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი №11/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის, გათავისუფლებისა და კონკურსის გამოცხადების შესახებ. 11.pdf
#70 ფოთი კომისიის განკარგულება 19/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N26 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ კომისიის განკარგულება 19.2020.pdf
#23 ბოლნისი სხდომის ოქმი N08/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N14 მაჟრიტარული სააჩევნო ოლქის შემადგენლობაში შემავლი N14.23.05 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №14 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი N14.23.05 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ სხდომის ოქმი N08.pdf
#23 ბოლნისი კომისიის განკარგულება N11/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №14 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი N14.23.05 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ კომისიის განკარგულება N11.pdf
#23 ბოლნისი კომისიის განკარგულება N10/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N14 მაჟრიტარული სააჩევნო ოლქის შემადგენლობაში შემავლი N14.23.05 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ კომისიის განკარგულება N10.pdf
#20 რუსთავი კომისიის განკარგულება განკ.N019/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის N12 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი NN12.20.11, 12.20.41, 12.20.58, 12.20.81 საარჩევნო უბნებზე კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ განკ.019-2020.pdf
#20 რუსთავი კომისიის განკარგულება განკ.N018/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის N12 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი NN12.20.11, 12.20.41, 12.20.58, 12.20.81 საარჩევნო უბნებზე კომისიის წევრებისთვის უფლებამოსილების ვადაზე ადრე შეწყვეტის შესახებ განკ. 018-2020.pdf
#79 ბათუმი კომისიის განკარგულება N14/2020 ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - გაერთიანებული ოპოზიცია „ძალა ერთობაშია“ წარმომადგენლის - ლაურა შარაშიძის საჩივრების (ოლქში რეგისტრაციის N01-230, 01-231 და 01-232) შესახებ კომისიის განკარგულება N14-2020.PDF
#20 რუსთავი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N11 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის N12 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი NN12.20.11, 12.20.41, 12.20.58, 12.20.81 საარჩევნო უბნებზე კომისიის წევრებისთვის უფლებამოსილების ვადაზე ადრე შეწყვეტა; 2. აქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის N12 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი NN12.20.11, 12.20.41, 12.20.58, 12.20.81 საარჩევნო უბნებზე კომისიის წევრებისთვის უფლებამოსილების ვადაზე ადრე შეწყვეტა; 2. სხდომის ოქმი N11.pdf
#79 ბათუმი კომისიის განკარგულება N13/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №28.79.09, №28.79.19, №28.79.36, №28.79.52, №28.79.65 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი ხელახალი კონკურსის გამოცხადების შესახებ კომისიის განკარგულება N13-2020.PDF
#79 ბათუმი კომისიის განკარგულება N12/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №28.79.09, №28.79.19, №28.79.36, №28.79.52, №28.79.65 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამისილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ კომისიის განკარგულება N12-2020.PDF
#2 ვაკე სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი #11 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №2 მაჟორიტარულ ოლქში შექმნილ №02.02.06, №02.02.19, №02.02.25, №02.02.31, №02.02.36, №02.02.40, №02.02.59, №02.02.62, №02.02.65 და №02.02.70 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტისა და მათი ადგილმონაცვლის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ სხდომის ოქმი #11.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №23/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის №06.08.32; №06.08.43; №06.08.52 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ. 23.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №24/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის №06.08.32; №06.08.43; №06.08.52 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 24.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №22/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის №11 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ 22.pdf
#70 ფოთი კომისიის განკარგულება 18/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N26 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ კომისიის განკარგულება 18.2020.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №1 მაჟორიტარულ ოლქში შემავალ ზოგიერთ საუბნო საარჩევნო კომისიაში არსებულ ვაკანსიებზე ხელახალი შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ გამოცხადდეს საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №1 მაჟორიტარულ ოლქში შემავალი ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი ხელახალი კონკურსი დანართის შესაბამისად. მუხლი 2. საკონკურსო განცხადებები მიიღება 2020 წლის 3 და 4 ოქტომბერს, 10:00 საათიდან 18:00 საათამდე, შემდეგ მისამართებზე: №1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისია, ქ.თბილისი, შ.მღვიმელის ქ.№1ბ, (ელექტრონული ფოსტის მისამართი: [email protected]) 2. №4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია, ქ განკარგულება-18.pdf
#51 ზესტაფონი სხდომის ოქმი ოქმი №10 საუბნო საარჩვნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტისა და შესარჩვი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 10 ოქმი.pdf
#17 თელავი სხდომის ოქმი ოქმი N9 სხდომის ოქმი N09 სხდომის ოქმი 09.pdf
#70 ფოთი კომისიის განკარგულება 17/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების კონკურსის გამოცხადების შესახებ კომისიის განკარგულება 17.2020.pdf
#59 ქუთაისი სხდომის ოქმი ოქმი N11 დღის წესრიგის შესაბამისად ოქმი N11.pdf
#22 მარნეული კომისიის განკარგულება 12/2020 განკარგულება საუბნო საარჩევნო კონისიის წევრების არჩევის შესახებ 12 განკ.pdf
#70 ფოთი კომისიის განკარგულება 16/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ კომიისიის განკარგულება 16. 2020.pdf
#51 ზესტაფონი კომისიის განკარგულება განკარგულება№15/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 15 განკარგულება.pdf
#51 ზესტაფონი კომისიის განკარგულება განკარგულება№14/2020 საუბნო საარჩვნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ 14 განკარგულება.pdf
#3 საბურთალო სხდომის ოქმი 09/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის #3 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის რიგ საარჩევნო უბნებზე კომისიის წევრებისათვის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის და ახალი კონკურსის გამოცხადების შესახებ სხდომის ოქმი N9.pdf
#10 გლდანი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმიN05 სხდომის ოქმიN05 სხდომის ოქმი N05.pdf
#10 გლდანი კომისიის განკარგულება განკარგულება 005/2020 უფლებამოსილების შეწყვეტა, კონკურსის გამოცხადება განკარგულება 005/2020 უფლებამოსილების შეწყვეტა, კონკურსის გამოცხადება განკარგულება 005.pdf
#9 ნაძალადევი სხდომის ოქმი 12/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების უფლებამოსილების შეწყვეტის და კონკურსის გამოცხადების შესახებ სხდომის ოქმი N12-2020.pdf
#58 წყალტუბო კომისიის განკარგულება განკარგულება 15 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №22 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქში შემავალი №22.53.04-ე და №22.58.16-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ. 15.PDF
#1 მთაწმინდა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი №13 1. საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების პირადი განცხადებების შესახებ. 2.საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების ვაკანსიებზე შესარჩევი კონკურსის გამოცხადება. 3. სხვადასხვა ოქმი-13.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 14/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის #3 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შექმნილი რიგი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა შევსების მიზნით შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ კომისიის განკარგულება N14.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 13/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის #3 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის რიგ საარჩევნო უბნებზე კომისიის წევრებისათვის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ კომისიის განკარგულება N13.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის პირადი განცხადების შესახებ საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი №01.01.07 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრს მარიამ კირვალიძეს, №01.01.28 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრს დემურ სალიას, №01.04.10 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრს სოფიო ბუჩუკურს, №01.04.11 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრს ნინო მჭედლიშვილს და №01.04.15 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრს ელენე შეყილაძეს ვადამდე შეუწყდეთ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილება. განკარგულება-17.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 21/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ კომისიის განკარგულება N21-2020.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 20/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ კომისიის განკარგულება N20-2020.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 19/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ კომისიის განკარგულება N19-2020.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 32/2020 კომისიის წევრის არჩევის სესახებ 32.2020.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 31/2020 უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტა 31.20202.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 30,2020 კომისიის წევრის არჩევის სესახებ 30.2020.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 29/2020 კომისიის წევრების არჩევის შესახებ 29.2020.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება №13/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №2 მაჟორიტარულ ოლქში შექმნილ №02.02.06, №02.02.19, №02.02.25, №02.02.31, №02.02.36, №02.02.40, №02.02.59, №02.02.62, №02.02.65 და №02.02.70 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტისა და მათი ადგილმონაცვლის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 13_2020 განკარგულება.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება №14/2020 №2 მაჟორიტარულ ოლქში შემავალი №02.02.19 საუბნო საარჩევნო კომისიის 2020 წლის 30 სექტემბრის №01/2020, №02/2020 და №03/2020 განკარგულებების ბათილად ცნობის შესახებ 14_2020 განკარგულება.pdf
#60 ოზურგეთი სხდომის ოქმი 11/2020 საუბნოს არჩევა 60/52 60/10 სხდომის ოქმი 11-2020 საუბნოს არჩევა 60.52 60.10.pdf
#51 ზესტაფონი სხდომის ოქმი ოქმი №09 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ 09 ოქმი.pdf
#5 ისანი სხდომის ოქმი ოქმი N14 ოქმი N14.pdf
#32 გორი სხდომის ოქმი N08/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N15 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი N15.30.21 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის თეონა კუნდუხაშვილისათვის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ ოქმი N8.pdf
#32 გორი კომისიის განკარგულება N11/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N15 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი N15.30.21 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ 11.2020.pdf
#32 გორი კომისიის განკარგულება N10/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N15 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი N15.30.21 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის თეონა კუნდუხაშვილისათვის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ 10.2020.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულება N020/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N04 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი N04.05.14 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ gan.N20-2020.pdf
#5 ისანი სხდომის ოქმი ოქმი N13 ოქმიN13.pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება 17/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის № 10 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალ N10.15.12 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ; 17 განკარგულება.pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება 16/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის № 10 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალ N 10.17.45 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის შესარჩევად კონკურსის გამოცხადების შესახებ; 16 განკარგულება.pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება 15 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის № 10 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალ N 10.17.45 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრად არჩეული ბესიკ ჭინჭარაულის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ 15 განკარგულება.pdf
#58 წყალტუბო კომისიის განკარგულება განკარგულება 14 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №22 -ე მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი №22.53.15-ე, №22.53.19-ე, №22.53.30-ე, №22.53.31-ე, №22.54.03-ე, №22.54.18-ე, №22.54.37-ე და №22.54.42-ე, საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ 142020.PDF
#37 ახალციხე კომისიის განკარგულება 10/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისათვის, №17 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის #17.37.02 ;და #17.37.34 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ 10.pdf
#37 ახალციხე კომისიის განკარგულება 092020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისათვის, №17 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის #17.37.02; #17.37.13; #17.37.24 და #17.37.34 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლემოსილების ვადამდე შეწყვეტის და #17.37.13; #17.37.24 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 09.pdf
#56 ჭიათურა კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება #10/2020 კომისიის განკარგულება #10/2020 ხელახალი კონკურსის საფუძველზე #20 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის #20.48.11 და #20.48.21 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ. კომისიის განკარგულება #10-2020.pdf
#51 ზესტაფონი კომისიის განკარგულება განკარგულება№13/2020 საუბნო საარჩვნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ 13 განკარგულება.pdf
#56 ჭიათურა კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება #09/2020 კომისიის განკარგულება #20 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში #20.48.11 და #20.48. 21 საუბნო საარჩევნო კომისიების შემადგენლობის შესავსებად ხელახალი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. კომისიის განკარგულება 09-2020.pdf
#58 წყალტუბო კომისიის განკარგულება განკარგულება # 13 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის, №22-ე მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის №22.58.16-ე და №22.53.04-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების ხელახალი შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. 13.PDF
#58 წყალტუბო კომისიის განკარგულება განკარგულება # 12 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის, №22-ე მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის №22.58.16-ე №22.53.04-ე, №22.53.15-ე და №22.53.15-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ 12.PDF
#58 წყალტუბო სხდომის ოქმი ოქმი 6 №22-ე მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის №22.55.26-ე და №22.54.37-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ №22-ე მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის 22.54.37-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ №22 -ე მაჟორიტარულ საარჩევნო ოქმი 6.PDF
#60 ოზურგეთი კომისიის განკარგულება 12/2020 60/10 წევრის არჩევა კომისიის განკარგულება 12-2020 60.10 წევრის არჩევა 01.10.pdf
#60 ოზურგეთი კომისიის განკარგულება 11/2020 60/52 წევრის არჩევა კომისიის განკარგულება 11-2020 60.52 წევრის არჩევა 01.10.pdf
#70 ფოთი კომისიის განკარგულება 14/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ კომისიის განკარგულება 14.2020.pdf
#9 ნაძალადევი სხდომის ოქმი 11/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების უფლებამოსილების შეწყვეტის და კონკურსის გამოცხადების შესახებ სხდომის ოქმი N11-2020.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 18/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ კომისიის განკარგულება N18-2020.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 17/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ კომისიის განკარგულება N17-2020.pdf
#1 მთაწმინდა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი №12 .საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №1 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქში შემავალი №01.04.04 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევა. 2. სხვადასხვა ოქმი-12.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი №01.04.04 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის ხელახალი არჩევის შესახებ არჩეულ იქნეს საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის #1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი №01.04.04 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრად მარინე ყიფიანი. განკარგულება-16.pdf
#51 ზესტაფონი სხდომის ოქმი ოქმი №08 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის, შესარჩევი კონკურის გამოცხადებისა და კომისიის წევრის არჩევის შსახებ 08 ოქმი.pdf
#8 დიდუბე სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი №10/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის, გათავისუფლებისა და კონკურსის გამოცხადების შესახებ. 100.pdf
#22 მარნეული კომისიის განკარგულება 11/2020 განკარგულება კომისიის წევრების არჩევით სესახებ 11 განკ.pdf
#59 ქუთაისი სხდომის ოქმი 10.29.2020 დღის წესრიგის შესაბამისად ოქმი N10.pdf
#56 ჭიათურა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი #20 მაჟორიტარული ოლქის #20.48.11 და #20.48.21 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ და #20 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის #20.48.11 და #20.48.21 საუბნო საარჩევნო კომისიების შემადგენლობის შესავსებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ სხდომის ოქმი 07.PDF
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულება N019/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N04 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი N04.05.11 საუბნო საარცევნო კომისიის წევრთა დადგენილ რაოდენობამდე შესავსებად კონკურსის გამოცხადების სესახებ gan.N019-2020.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულება N018/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N04 მაჟორიტარულ ოლქში შემავალი N04.05.11 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ gan.N018-2020.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულება N017/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N04 მაჟორიტარულ ოლქში შემავალი N04.05.11 და N04.05.29 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევა gan.N017-2020.pdf
#58 წყალტუბო კომისიის განკარგულება განკარგულება # 11 №22 -ე მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი №22.55.26-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ 11 2020.PDF
#58 წყალტუბო კომისიის განკარგულება განკარგულება # 9 №22-ე მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის №22.55.26-ე და №22.54.37-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ 092020.PDF
#60 ოზურგეთი სხდომის ოქმი 10/2020 ხელახალი კონკურსი 60/10 სხდომის ოქმი 10-2020 ხელახალი კონკურსი 60.10 29.09.pdf
#60 ოზურგეთი კომისიის განკარგულება 10/2020 ხელახალი კონკურსი კომისიის განკარგულება 10-2020 ხელახალი კონკურსი 29.09.pdf
#60 ოზურგეთი სხდომის ოქმი 9/2020 ხელახალი კონკურსი 60/52 სხდომის ოქმი 9-2020 ხელახალი კონკურსი 60.52 29.09.pdf
#60 ოზურგეთი სხდომის ოქმი 8/2020 საუბნოს არჩევა სხდომის ოქმი 8-2020 საუბნოს არჩევა 28.09.pdf
#17 თელავი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმიN8 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის № 10 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქში შემავალ N 10.17.19 ; N 10.18.08 და N 10.18.24 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა არჩევის შესახებ სხდომის ოქმი N 8.pdf
#51 ზესტაფონი კომისიის განკარგულება განკარგულება№12/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ 12 განკარგულება.pdf
#51 ზესტაფონი კომისიის განკარგულება განკარგულება№11/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 11 განკარგულება.pdf
#51 ზესტაფონი კომისიის განკარგულება განკარგულება№10/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ 10 განკარგულება.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 28/2020 კონკურსის გამოცხადება N28.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 27/2020 უფლებამოსილების შეწყვეტა N27.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 26/2020 უფლებამოსილების შეწყვეტა N26.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 25/2020 უფლებამოსილების შეწყვეტა N25.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 24/2020 კომისიის წევრის არჩევა N24.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 23/2020 უფლებამოსილების შეწყვეტა N23.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 22/2020 კომისიის წევრის არჩევა N22.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 21/2020 უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ N21.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 20/2020 კომისიის წევრის არჩევა N20.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №19/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის №06.07.20; №06.07.26 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ. 19.pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება 14/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის № 10 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქში შემავალ N 10.17.19 ; N 10.18.08 და N 10.18.24 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა არჩევის შესახებ განკარგულება 14.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №21/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის №06.08.11 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. 21.pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება 13/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის № 10 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალ N10.15.12 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა შესარჩევად კონკურსის გამოცხადების შესახებ განკარგულება 13.pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება 12/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის № 10 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალ N 10.15.12 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრად არჩეული ოლეგი კაპანაძის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ განკარგულება 12.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №20/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის №06.08.11 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ. 20.pdf
#60 ოზურგეთი კომისიის განკარგულება 9/2020 ხელახალი კონკურსი კომისიის განკარგულება 9-2020 ხელახალი კონკურსი.pdf
#60 ოზურგეთი კომისიის განკარგულება 8/2020 საუბნოს არჩევა კომისიის განკარგულება 8-2020 საუბნოს არჩევა 28.09.pdf
#58 წყალტუბო სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი 5 №22.53.19-ე, №22.53.31-ე, №22.54.03-ე და №22.54.42-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ და№22.53.19-ე, №22.53.31-ე, №22.54.03-ე, №22.54.18-ე და №22.54.42-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ სხომის ოქმი 5.PDF
#58 წყალტუბო კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება 08 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის, №22-ე მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის №22.53.19-ე, №22.53.31-ე, №22.54.03-ე, №22.54.18-ე და №22.54.42-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 08.PDF
#58 წყალტუბო კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება 07 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის, №22-ე მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის №22.53.19-ე, №22.53.31-ე, №22.54.03-ე და №22.54.42-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ 07.PDF
#22 მარნეული კომისიის განკარგულება 10/2020 განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №13 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი №13.21.26, №13.21.58, №13.22.61, №13.22.48 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრებისათვის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტისა და №13 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი №13.21.26, №13.21.58, №13.22.61, №13.22.48 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი ხელახალი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 10 gank.pdf
#44 ამბროლაური სხდომის ოქმი საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №19 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი #19.43.12, #19.45.10 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №19 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი #19.43.12, #19.45.10 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ სხდომის ოქმი N08.pdf
#20 რუსთავი კომისიის განკარგულება განკ. N017/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის N12 მაჟორიტარულ საარჩვენო ოლქში შემავალი NN12.20.25, 12.20.62, 12.20;.68 საარჩევნო უბნებზე კომისიის წევრების არჩევის შესახებ განკ. N017-2020.pdf
#20 რუსთავი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N10 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის N12 მაჟორიტარულ საარჩვენო ოლქში შემავალი NN12.20.25, 12.20.62, 12.20;.68 საარჩევნო უბნებზე კომისიის წევრების არჩევის შესახებ სხდომის ოქმი N10.pdf
#44 ამბროლაური კომისიის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №19 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი #19.43.12, #19.45.10 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №19 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი #19.43.12, #19.45.10 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ განკარგულება N10.pdf
#56 ჭიათურა კომისიის განკარგულება განკარგულება #08/2020 #20 მაჟორიტარული ოლქის #20.4811 და #20.48.21 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ 08-2020 კომისიის განკარგულება.pdf
#70 ფოთი კომისიის განკარგულება 13/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების კონკურსის გამოცხადების კომისიის განკარგულება 13.2020.pdf
#70 ფოთი კომისიის განკარგულება 12/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ კომისიის განკარგულება 12.2020.pdf
#32 გორი სხდომის ოქმი N07/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N15 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი N15.32.34 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის ეთერ მარღიშვილისათვის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ ოქმი N7.pdf
#9 ნაძალადევი სხდომის ოქმი 10/2020 N07.09.98 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის და ახალი წევრის არჩევის შესახებ სხდომის ოქმი N10-2020.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 16/2020 N07.09.98 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ კომისიის განკარგულება N16-2020.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 15/2020 N07.09.98 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ კომისიის განკარგულება N15-2020.pdf
#51 ზესტაფონი სხდომის ოქმი ოქმი №07 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტისა და შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ ოქმი 07.pdf
#51 ზესტაფონი კომისიის განკარგულება განკარგულება№09/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ განკარგულება 09.pdf
#51 ზესტაფონი კომისიის განკარგულება განკარგულება№08/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ განკარგულება 08.pdf
#8 დიდუბე სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი №09/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის, გათავისუფლებისა და კონკურსის გამოცხადების შესახებ. 09.pdf
#1 მთაწმინდა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი №11 1. საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი №01.04.04 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის პირადი განცხადების შესახებ. 2.საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი №01.04.04 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების ვაკანსიაზე შესარჩევი კონკურსის გამოცხადება. 3. სხვადასხვა ოქმი-11.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №1 მაჟორიტარულ ოლქში შემავალ №01.04.04 საუბნო საარჩევნო კომისიაში არსებულ ვაკანსიაზე ხელახალი შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ გამოცხადდეს საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №1 მაჟორიტარულ ოლქში შემავალ №01.04.04 საუბნო საარჩევნო კომისიაში არსებულ ერთ ვაკანსიაზე ხელახალი შესარჩევი კონკურსი: მუხლი 2. საკონკურსო განცხადებები მიიღება 2020 წლის 28 სექტემბრის 10:00 საათიდან 29 სექტემბრის 18:00 საათამდე, შემდეგ მისამართებზე: №1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისია, ქ.თბილისი, შ.მღვიმელის ქ.№1ბ, (ელექტრონული ფოსტის მისამართი: [email protected]) 2. №4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისია, განკარგულება-15.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი №01.04.04 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის პირადი განცხადების შესახებ საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი №01.04.04 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრს არჩილ გაბუნიას ვადამდე შეუწყდეს საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილება. განკარგულება-14.pdf
#58 წყალტუბო სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი 4 №22.54.18 -ე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ №22.54.18 -ე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ ოქმი 4.PDF
#60 ოზურგეთი სხდომის ოქმი 7/2020 ხელახალი კონკურსი სხდომის ოქმი 7-2020 ხელახალი კონკურსი 25.09.pdf
#22 მარნეული სხდომის ოქმი 9 სხდომის ოქმი საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №13 მაჟორიტარულ ოლქში შემავალი №13.21.21, №13.22.01 და №13.22.11 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრებისათვის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტისა და №13 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი №13.21.21, №13.22.01, №13.22.11 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი ხელახალი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 9 სხდომის ოქმი.pdf
#22 მარნეული კომისიის განკარგულება 9/2020 განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №13 მაჟორიტარულ ოლქში შემავალი №13.21.21, №13.22.01 და №13.22.11 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრებისათვის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტისა და №13 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი №13.21.21, №13.22.01, №13.22.11 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი ხელახალი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 9 განკარგულება.pdf
#32 გორი სხდომის ოქმი N06/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N15 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი N15.32.31 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის მაკა მარიამიძის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ ოქმი N06.2020.pdf
#32 გორი სხდომის ოქმი N05/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31ოქტომბრის არჩევნებისათვის N15 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ ოქმი N5.2020.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №18/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის №06.07.20; №06.07.26; საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. 18.pdf
#5 ისანი სხდომის ოქმი ოქმი N12 ოქმი N12.pdf
#59 ქუთაისი სხდომის ოქმი ოქმი #9 დღის წესრიგის შესაბამისად ოქმი #9.pdf
#44 ამბროლაური სხდომის ოქმი საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №19 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი #19.43.12 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის და ხელახალი კონკურსის გამოცხადების შესახებ საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №19 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი #19.43.12 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის და ხელახალი კონკურსის გამოცხადების შესახებ სხდომის N07.pdf
#58 წყალტუბო კომისიის განკარგულება განკარგულება # 6 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის, №22-ე მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის №22.54.18 -ე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 6.PDF
#20 რუსთავი კომისიის განკარგულება განკ. N016/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის N12 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის NN12.20.25, 12.20.62, 12.20.68 საარჩევნო უბნებზე საუბნო საარჩვენო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ განკ. N016-2020.pdf
#20 რუსთავი კომისიის განკარგულება განკ. N015-2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის N12 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის NN12.20.25, 12.20.62, 12.20.68 საარჩევნო უბნებზე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებისთვის ვადაზე ადრე უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ განკ. N015-2020.pdf
#20 რუსთავი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N09 1. საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის N12 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის NN12.20.25, 12.20.62, 12.20.68 საარჩევნო უბნებზე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებისთვის ვადაზე ადრე უფლებამოსილების შეწყვეტა. 2. საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის N12 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის NN12.20.25, 12.20.62, 12.20.68 საარჩევნო უბნებზე საუბნო საარჩვენო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადება სხდომის ოქმი N09.pdf
#58 წყალტუბო კომისიის განკარგულება განკარგულება # 5 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის, №22-ე მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის №22.54.18 -ე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ 5.PDF
#44 ამბროლაური კომისიის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №19 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი #19.43.12 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის და ხელახალი კონკურსის გამოცხადების შესახებ საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №19 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი #19.43.12 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის და ხელახალი კონკურსის გამოცხადების შესახებ განკარგულება 09.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №17/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის №06.07.20; №06.07.26; საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ 17.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №16/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის №06.08.19; №06.08.24; №06.08.25; №06.08.52; საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ. 16.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 19/2020 კომისიის წევრის არჩევის შესახებ 19-2020.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 18/2020 კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ 18-2020.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 17/2020 კონკურსის გამოცხადების შესახებ 17-2020.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 16/2020 კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ 16-2020.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 15/2020 კომისიის წევრის არჩევის შესახებ 15-2020.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 14/2020 კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ 14-2020.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება №12/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №2 მაჟორიტარულ ოლქში შექმნილი №02.02.13, №02.02.27, №02.02.40 და №02.02.56 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის თაობაზე 12_2020 განკარგულება.pdf
#17 თელავი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმიN7 სხდომის ოქმი N 7 .pdf
#44 ამბროლაური სხდომის ოქმი საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №19 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი #19.45.10 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის და ხელახალი კონკურსის გამოცხადების შესახებ საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №19 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი #19.45.10 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის და ხელახალი კონკურსის გამოცხადების შესახებ სხდომის ოქმი N06.pdf
#1 მთაწმინდა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი №10 1.საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №1 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქში შემავალი ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევა. 2. სხვადასხვა ოქმი-10.pdf
#9 ნაძალადევი სხდომის ოქმი 9/2020 N07.09.76 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის და ახალი წევრის არჩევის შესახებ სხდომის ოქმი 9-2020.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 14/2020 N07.09.76 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ კომისიის განკარგულება 14-2020.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 13/2020 N07.09.76 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ კომისიის განკარგულება 13-2020.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი №№01.01.02, 01.01.07, 01.04.02, 01.04.18 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების ხელახალი არჩევის შესახებ არჩეულ იქნენ საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის #1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი №№01.01.02, 01.01.07, 01.04.02, 01.04.18 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრები უბნების მიხედვით, დანართის შესაბამისად. განკარგულება-13.pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება 11/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის № 10 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქში შემავალ N 10.17.45 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ 11 განკარგულება.pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება 10/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის № 10 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალ N10.17.19, N 10.18.24 და N 10.18.08 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა შესარჩევად კონკურსის გამოცხადების შესახებ 10 განკარგულება.pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება 09/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის № 10 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალ N 10.18.24 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრად არჩეული ნარგიზა იმედაშვილისა , N10.18.08 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრად არჩეული ნონა ტოხოსაშვილის და N10.17.19 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის იოსებ არაბულის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ 09 განკარგულება.pdf
#58 წყალტუბო სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი 3 №22 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ სხდომის ოქმი 3.pdf
#58 წყალტუბო კომისიის განკარგულება განკარგულება # 4 №22 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ განკარგულება 4.pdf
#2 ვაკე სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი #9 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №2 მაჟორიტარულ ოლქში შექმნილ №02.02.13, №02.02.27, №02.02.40 და №02.02.56 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტისა და მათი ადგილმონაცვლის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ სხდომის ოქმი #9.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება ოქმი N016/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N04 მაჟორიტარულ ოლქში შემავალი N04.05.11 და N04.05.29 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა დადგენილ რაოდენობამდე შესავსებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ gan.016-2020.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება ოქმი N4015 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N04 მაჟორიტარულ ოლქში შემავალი N04.05.11 და N04.05.29 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ gan.015-2020.pdf
#44 ამბროლაური კომისიის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №19 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი #19.45.10 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის და ხელახალი კონკურსის გამოცხადების შესახებ საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №19 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი #19.45.10 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის და ხელახალი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 08 განკარგულება.pdf
#3 საბურთალო სხდომის ოქმი 08/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის #3 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის N03.03.24 უბნის კომისიის წევრისათვის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტისა და მისი უფლებამონაცვლე კომისიის წევრის არჩევის შესახებ სხდომის ოქმი N8.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 12/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის #3 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის N03.03.24 უბნის კომისიის წევრისათვის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტისა და მისი უფლებამონაცვლე კომისიის წევრის არჩევის შესახებ კომისიის განკარგულება N12.pdf
#60 ოზურგეთი კომისიის განკარგულება 7/2020 ხელახალი კონკურსი კომისიის განკარგულება 7-2020 ხელახალი კონკურსი 25.09.pdf
#8 დიდუბე სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი №08/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის, გათავისუფლებისა და კონკურსის გამოცხადების შესახებ. 08.pdf
#27 მცხეთა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N07/2020 N11.19.18. საარჩევნო უბანზე კომ. წევრის არჩევა N 07 სხდომის ოქმი. კომ წევრის არჩევა.pdf
#27 მცხეთა კომისიის განკარგულება განკ.N10/2020 N11.19.18 უბანზე კომ. წევრის არჩევა N10 განკარგულება კომ.წევრ. არჩევა 11.19.18..pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება №11/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №2 მაჟორიტარულ ოლქში შექმნილ №02.02.13, №02.02.27, №02.02.40 და №02.02.56 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტისა და მათი ადგილმონაცვლის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 11_2020 განკარგულება.pdf
#70 ფოთი კომისიის განკარგულება 11/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N26 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ კომისიის განკარგულება 11.2020.pdf
#70 ფოთი სხდომის ოქმი N11 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N26 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ სხდომის ოქმი N11.pdf
#5 ისანი სხდომის ოქმი ოქმი N11 ოქმი N11.pdf
#59 ქუთაისი სხდომის ოქმი ოქმი #8 დღის წესრიგის შესაბამისად ოქმი #8.pdf
#1 მთაწმინდა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი №9 1.საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის პირადი განცხადების შესახებ. 2.საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების ვაკანსიებზე შესარჩევი კონკურსის გამოცხადება. 3. სხვადასხვა ოქმი-9.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №1 მაჟორიტარულ ოლქში შემავალ №№01.01.02, 01.01.07, 01.04.02, 01.04.18 საუბნო საარჩევნო კომისიებში არსებულ ვაკანსიებზე ხელახალი შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ გამოცხადდეს საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №1 მაჟორიტარულ ოლქში შემავალ ზოგიერთ საუბნო საარჩევნო კომისიებში არსებულ ვაკანსიებზე ხელახალი შესარჩევი კონკურსი: №01.01.02-ერთი ვაკანსია, №01.04.02-ერთი ვაკანსია, №01.01.07-ერთი ვაკანსია, №01.04.18-ერთი ვაკანსია. საკონკურსო განცხადებები მიიღება 2020 წლის 24 სექტემბრის 12:00 საათიდან 25 სექტემბრის 18:00 საათამდე, შემდეგ მისამართებზე: №1 მთაწმინდის საოლქო საარ განკარგულება-12.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის პირადი განცხადების შესახებ საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი №01.01.02 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრს ნინო პეტროსიანს, №01.01.07 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრს თათია ჭელიძეს, №01.04.02 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრს თამარ კაპანაძეს და №01.04.18 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრს ნინო ტატალაშვილს ვადამდე შეუწყდეს საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილება. განკარგულება-11.pdf
#9 ნაძალადევი სხდომის ოქმი 8/2020 N07.09.17 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის და ახალი წევრის არჩევის შესახებ სხდომის ოქმი N8-2020.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 12/2020 N07.09.17 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ განკარგულება 12-2020.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 11/2020 N07.09.17 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ განკარგულება 11-2020.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 13/2020 კომისიის წევრის არჩევის შესახებ განკარგულება 13.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 12/2020 კომისიის წევრის უფლებამოსილების შაეწყვეტის შესახებ განკარგულება 12.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 11/2020 კომისიის წევრის არჩევის სესახებ განკარგულბა 11.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №15/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის №06.08.19; №06.08.24; №06.08.25; №06.08.52; საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. 15.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №14/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის №06.08.19; №06.08.24; №06.08.25; №06.08.52; საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ. 14.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №13/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის №06.08.55 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ. 13.pdf
#64 სენაკი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი №1 №64 სენაკის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ სხდომის ოქმი №1.pdf
#17 თელავი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმიN6 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის № 10 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალ N10.17.45 კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის და ამავე უბანზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ ოქმი 06.pdf
#32 გორი სხდომის ოქმი N04/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020წლის 31ოქტომბრის არჩევნებისათვის N15 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შექმნილი საარჩევნო უბნების საზღვრების, საარჩევნო უბნებში შემავალი შენობა-ნაგებობათა ნუსხისა და მისამართების დაზუსტების შესახებ ოქმი N04.2020.pdf
#32 გორი სხდომის ოქმი N03/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის N15 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ ოქმი N03.2020.pdf
#64 სენაკი კომისიის განკარგულება განკარგულება №1/2020 №64 სენაკის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ 1-2020 განკარგულება.pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება 08/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის № 10 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალ N 10.17.45 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის შესარჩევად კონკურსის გამოცხადების შესახებ განკარგულება 08.pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება 07/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის № 10 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალ N 10.17.45 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ განკარგულება 07.pdf
#70 ფოთი კომისიის განკარგულება 10/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების კონკურსის გამოცხადების კომისიის განკარგულება 10.2020.pdf
#70 ფოთი სხდომის ოქმი N10 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების კონკურსის გამოცხადების სხდომის ოქმი N10.pdf
#84 ხულო სხდომის ოქმი #02 სხდომის ოქმი #84 ხულოს საოლქო საარჩევნო კომისიის მდივნის არჩევის შესახებ სხდომის ოქმი #02.pdf
#84 ხულო კომისიის განკარგულება #03/2020 განკარგულება #84 ხულოს საოლქო საარჩევნო კომისიის მდივნის არჩევის შესახებ განკარგულება #03.2020.pdf
#84 ხულო კომისიის განკარგულება #02/2020 განკარგულება #84 ხულოს საოლქო საარჩევნო კომისიის მდივნის არჩევის შესახებ განკარგულება #02.2020.pdf
#84 ხულო კომისიის განკარგულება #01/2020 განკარგულება #84 ხულოს საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ განკარგულება #01.2020.pdf
#70 ფოთი სხდომის ოქმი N07 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის სადამკვირვებლო ორგანიზაციის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ სხდომის ოქმი N07.pdf
#70 ფოთი სხდომის ოქმი N06 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ სხდომის ოქმი N06.pdf
#27 მცხეთა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმიN06/2020 1კოკურს.უფლების შეწყვეტა2 კონკრს. არჩევა3. კონკურსის გამოცხადება N062020სხდომის ოქმი.pdf
#20 რუსთავი კომისიის განკარგულება განკ. N014/2020 NN12.20.23, 12.20.26, 12.20.37, 12.20.67 საარჩევნო უბნებზე კომისიის წევრების არჩევის შესახებ განკ. 014-2020.pdf
#20 რუსთავი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N08 NN12.20.23, 12.20.26, 12.20.37, 12.20.67 საარჩევნო უბნებზე კომისიის წევრების არჩევის შესახებ სხდომის ოქმი N08.pdf
#27 მცხეთა კომისიის განკარგულება გან.N09/2020 განკ.09/2020 კონკურსის გამოცხადება N09-2020 განკ. კონკურსის გამოცხადება შესავსებად.pdf
#27 მცხეთა კომისიის განკარგულება განკ.08/2020 განკ.08/2020 კომს. წევრის არჩევა. N08-2020 განკარგულება კომ. წევრ. არჩევა.pdf
#27 მცხეთა კომისიის განკარგულება განკ.N07/2020 კომ. წევრ. უფლებ. შეწყვეტა N 07-2020 განკარგულება კომ.წევრ.უფლების შეწყვეტა.pdf
#70 ფოთი კომისიის განკარგულება 09/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ კომისიის განკარგულება 09.2020.pdf
#83 ხელვაჩაური სხდომის ოქმი 07/2020 8 განკარგულების სხდომის ოქმი 07 sxdomis oqmi.pdf
#8 დიდუბე სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი №07/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში წარდგენილი მაჟორიტარობის კანდიდატებისათვის რიგითი ნომრის განსაზღვრის შესახებ. 07.pdf
#8 დიდუბე სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი №06/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის, გათავისუფლებისა და კონკურსის გამოცხადების შესახებ. 06.pdf
#60 ოზურგეთი სხდომის ოქმი 6/2020 ნომრის მინიჭება სხდომის ოქმი 6-2020.pdf
#70 ფოთი კომისიის განკარგულება 08/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საარჩევნო სუბიექტების რიგითი ნომრების განსაზღვრის შესახებ კომისიის განკარგულება 08.2020.pdf
#70 ფოთი სხდომის ოქმი N08 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საარჩევნო სუბიექტების რიგითი ნომრების განსაზღვრის შესახებ სხდომის ოქმი N08.pdf
#83 ხელვაჩაური სხდომის ოქმი 07 სხდომის ოქმი N30.80.17 საარჩევნო უბანზე კომისიის წევრის, დარეჯან კახიძის ვადამდე ადრე უფლებამოსილების შეწყვეტისა და ამავე საარჩევნო უბანზე კომისიის წევრად- თეონა ვარშანიძის არჩევა 07 sxdomis oqmi.pdf
#83 ხელვაჩაური კომისიის განკარგულება 07/2020 N30.80.17 საარჩევნო უბანზე კომისიის წევრის- დარეჯან კახიძის ვადამდე ადრე უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ 7 gankarguleba.pdf
#83 ხელვაჩაური სხდომის ოქმი 06 სხდომის ოქმი N30.83.04 საარჩევნო უბანზე კომისიის წევრად -თამილა ცხადაძის არჩევა 06 sxdomis oqmi.pdf
#83 ხელვაჩაური სხდომის ოქმი 05 სხდომის ოქმი N30.83.04 საარჩევნო უბანზე ხელახალი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 05 sxdomis oqmi.pdf
#83 ხელვაჩაური კომისიის განკარგულება 05/2020 N30.83.04 საარჩევნო უბანზე ხელახალი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 5 gankarguleba.pdf
#83 ხელვაჩაური სხდომის ოქმი 04 სდხომის ოქმი 2020 წლის 12 სექტემბრის განკარგულების ნაწილობრივ ბათილად ცნობის შესახებ 4 sxdmis oqmi.pdf
#83 ხელვაჩაური სხდომის ოქმი 03 სხდომის ოქმი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევა 3 sxdomis oqmi.pdf
#83 ხელვაჩაური კომისიის განკარგულება 03/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევა 3 gankarguleba.pdf
#83 ხელვაჩაური სხდომის ოქმი 02 სხდომის ოქმი აუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 2 sxdomis oqmi.pdf
#51 ზესტაფონი სხდომის ოქმი ოქმი №06 საობნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ ოქმი 06.pdf
#83 ხელვაჩაური კომისიის განკარგულება 02/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 2 gankarguleba.pdf
#51 ზესტაფონი კომისიის განკარგულება განკარგულება№07/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ განკარგულება 07.pdf
#83 ხელვაჩაური სხდომის ოქმი 01 სხდომის ოქმი .საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისათვის N30 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების განსაზღვრის შესახებ. 01 sxdomis oqmi.pdf
#10 გლდანი სხდომის ოქმი 6-6 წევრის არჩევა 6-6 წევრის არჩევა ოქმი 04.pdf
#10 გლდანი სხდომის ოქმი საზღვრების დაზუსტება საზღვრების დაზუსტება ოქმი 03.pdf
#83 ხელვაჩაური კომისიის განკარგულება 01/2020 .საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისათვის N30 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების განსაზღვრის შესახებ. 1 gankarguleba.pdf
#10 გლდანი სხდომის ოქმი კონკურსის გამოცხადება კონკურსის გამოცხადება ოქმი 02.pdf
#10 გლდანი სხდომის ოქმი უბნების შექმნა უბნების შექმნა ოქმი 01.pdf
#67 ზუგდიდი სხდომის ოქმი N4 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩვნებისათვის N27 ზუგდიდი მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩვნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ სხდომის ოქმი.pdf
#37 ახალციხე კომისიის განკარგულება განკარგულება 05 დანართი #17 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ განკარგულება 05 (დანართი).pdf
#22 მარნეული სხდომის ოქმი მე-8 სხდომის ოქმი საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №13 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი №13.21.26 კომისიის წევრის არჩევის შესახებ მე-8 სხდომის ოქმი.pdf
#22 მარნეული კომისიის განკარგულება 8/2020 განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №13 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი №13.22.41 კომისიის წევრის არჩევის შესახებ 8 განკარულება.pdf
#22 მარნეული სხდომის ოქმი მე-7 სხდომის ოქმი საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №13 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი №13.21.26 კომისიის წევრის არჩევის შესახებ მე-7 სხდომის ოქმი.pdf
#22 მარნეული კომისიის განკარგულება 7/2020 განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №13 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი №13.21.26 კომისიის წევრის არჩევის შესახებ 7 განკარგულება.pdf
#22 მარნეული სხდომის ოქმი მე-6 სხდომის ოქმი №13 მაჟორიტარულ ოლქში შემავალი №22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიის 2020 წლის 13 სექტემბრის №3/2020 განკარგულების ნაწილობრივ ბათილად ცნობისა და №13 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი №13.21.26 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის შესარჩევი ხელახალი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 6 სხდომის ოქმი.pdf
#22 მარნეული კომისიის განკარგულება 6/2020 განკარგულება №13 მაჟორიტარულ ოლქში შემავალი №22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიის 2020 წლის 13 სექტემბრის №3/2020 განკარგულების ნაწილობრივ ბათილად ცნობისა და №13 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი №13.22.41 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის შესარჩევი ხელახალი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 6 განკარგულება.pdf
#22 მარნეული სხდომის ოქმი მე-5 სხდომის ოქმი საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №13 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევისა და №13 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი №13.21.02, №13.21.27, №13.21.53 და №13.21.59 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ 5 სხდომის ოქმი.pdf
#22 მარნეული კომისიის განკარგულება 5/2020 განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №13 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევისა და №13 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი №13.21.02, №13.21.27, №13.21.53 და №13.21.59 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ 5 განკარგულება.pdf
#1 მთაწმინდა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი №8 1. საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი №01.01.08 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევა. 2. სხვადასხვა ოქმი-8.pdf
#59 ქუთაისი სხდომის ოქმი ოქმი #7 ღის წესრიგის შესაბამისად ოქმი #7.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულებაN014/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N04 მაჟორიტარულ ოლქში შემავალი N04.05.49, N04.05.57,N04.05.68 და N04.05.80 საუბნო სდაარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ gank. 014-2020.pdf
#5 ისანი სხდომის ოქმი ოქმი N10 ოქმი N10.pdf
#65 მარტვილი კომისიის განკარგულება 06/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N25 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი N25.68.09 ეწერის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ განკ.06.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 10/2020 კონკურსის გამოცხადების შესახებ 10-2020.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 09/2020 კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ 09-2020.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 08/2020 კომისიის წევრის არჩევის შესახებ 08-2020.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 07/2020 კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ 07-2020.pdf
#2 ვაკე სხდომის ოქმი ოქმი #8 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №2 მაჟორიტარულ ოლქში საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილი საქართველოს პარლამენტის წევრობის კანდიდატის ბიძინა გეგიძისათვის რიგით ნომრის მინიჭების თაობაზე სხდომის ოქმი #8.pdf
#12 გურჯაანი სხდომის ოქმი N12გურჯაანი სხდომაზე მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება: N 09.13.20საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის; N09.11.34; N09.12.47 კომისიების წევრების უფლებამოსილების შეწყვეტისა და; N09.11.34 და N09.12.47 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების თაობაზე. sxdomis oqmi N5.pdf
#81 ქობულეთი კომისიის განკარგულება სხდომა N6 განკ.N6-N7 N29.81.48 საარჩევნო უბანზე კომისიის წევრის არჩევის შესახებ. სხდომაN6 განკ.N6-2020 და N7-2020.pdf
#20 რუსთავი კომისიის განკარგულება განკ. N013/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის N12 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილი მაჟორიტარი კანდიდატის გელა ნაკაშიძისთვის რიგითი ნომრის მინიჭების შესახებ განკ.013-2020.pdf
#20 რუსთავი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N07 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის N12 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილი მაჟორიტარი კანდიდატის გელა ნაკაშიძისთვის რიგითი ნომრის მინიჭების შესახებ სხდომის ოქმი N07.pdf
#70 ფოთი კომისიის განკარგულება 07/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის ადგილობრივ დამკვირვებელ ორგანიზაციად ა(ა)იპ ასოციაცია \"თავისუფალი თაობა\"-ს რეგისტრაციის თაობაზე კომისიის განკარგულება 07.2020.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება №10/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №2 მაჟორიტარულ ოლქში საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილი საქართველოს პარლამენტის წევრობის კანდიდატის ბიძინა გეგიძისათვის რიგით ნომრის მინიჭების თაობაზე 10_2020 განკარგულება.pdf
#35 ხაშური სხდომის ოქმი N05 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N16 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი N16.33.04, N16.33.06, N16.33.13, N16.33.38 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის თაობაზე. სხდომის ოქმი N05.pdf
#20 რუსთავი კომისიის განკარგულება განკ. N012/2020 NN12.20.23, 12.20.26, 12.20.37, 12.20.67 საარჩევნო უბნებზე კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ განკ.012-2020.pdf
#20 რუსთავი კომისიის განკარგულება განკ. N011/2020 NN12.20.21, 12.20.33, 12.20.63 საარჩვენო უბნებზე კომისიის წევრების არჩევის შესახებ განკ.011-2020.pdf
#20 რუსთავი კომისიის განკარგულება განკ. N010/2020 NN12.20.21, 12.20.23, 12.20.26, 12.20.33, 12.20.37, 12.20.67 საარჩევნო უბნებზე კომისიის წევრებისთვის ვადაზე ადრე უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ განკ.010-2020.pdf
#20 რუსთავი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N06 1. NN12.20.21, 12.20.23, 12.20.26, 12.20.33, 12.20.37, 12.20.67 საარჩევნო უბნებზე კომისიის წევრებისთვის ვადაზე ადრე უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ; 2. NN12.20.21, 12.20.33, 12.20.63 საარჩვენო უბნებზე კომისიის წევრების არჩევის შესახებ; 3. NN12.20.23, 12.20.26, 12.20.37, 12.20.67 საარჩევნო უბნებზე კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ სხდომის ოქმი N06.pdf
#40 ახალქალაქი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი #04 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის № 18 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილი დეპუტატების კანდიდატის რიგითი ნომრის განსაზღვრის შესახებ 4.pdf
#3 საბურთალო სხდომის ოქმი 07/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საინიციატივო ჯგუფის მიერ #3 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში წარდგენილი საქართველოს პარლამენტის წევრობის კანდიდატის თამარი მაყაშვილისათვის რიგითი ნომრის მინიჭების შესახებ სხდომის ოქმი N7.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 11/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საინიციატივო ჯგუფის მიერ #3 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში წარდგენილი საქართველოს პარლამენტის წევრობის კანდიდატის თამარი მაყაშვილისათვის რიგითი ნომრის მინიჭების შესახებ კომისიის განკარგულება N11.pdf
#60 ოზურგეთი კომისიის განკარგულება 6/2020 ნომრის მინიჭება კომისიის განკარგულება 6-2020 ნომრის მინიჭება.pdf
#40 ახალქალაქი კომისიის განკარგულება განკარგულება 04/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის № 18 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილი დეპუტატების კანდიდატის რიგითი ნომრის განსაზღვრის შესახებ 04.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №12/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში წარდგენილი მაჟორიტარობის კანდიდატებისათვის რიგითი ნომრის განსაზღვრის შესახებ. 12.pdf
#9 ნაძალადევი სხდომის ოქმი 7/2020 დამოუკიდებელი კანდიდატისთვის რიგითი ნომრის მინიჭების შესახებ სხდომის ოქმი N7-2020.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №11/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის №06.08.55 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 11.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №10/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქი №06.08.55 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილის შეწყვეტის შესახებ. 10.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი №01.01.08 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ არჩეულ იქნეს საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი №01.01.08 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრად ნანა ონიანი. განკარგულება-10.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №09/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის №06.08.29 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ. 09.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 10/2020 დამოუკიდებელი კანდიდატისთვის რიგითი ნომრის მინიჭების შესახებ განკარგულება N10-2020.pdf
#12 გურჯაანი კომისიის განკარგულება N12გურჯაანი საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N09 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი N09.11.34 და N09.12.47 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ განკარგულება 8-2020.pdf
#12 გურჯაანი კომისიის განკარგულება N12გურჯაანი საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N09 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი N09.11.34 და N09.12.47 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ განკარგულება7-2020.pdf
#12 გურჯაანი კომისიის განკარგულება N12გურჯაანი საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N09.13.20 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ განკარგულება 6-2020.pdf
#17 თელავი სხდომის ოქმი ოქმი N5 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის № 10 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალ N 10.18.03 და N10.17.18 კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის და ამავე ვაკანტურ ადგილზე კომისიის წევრის არჩევის შესახებ სხდომის ოქმი N5 .pdf
#65 მარტვილი კომისიის განკარგულება N4 განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N 25 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის №25.68.09 ეწერის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ 4 განკ..pdf
#65 მარტვილი კომისიის განკარგულება N5 განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31ოქტომბრის არჩევნების №25 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი N25.68.09 საარჩევნო უბნის კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის გამო შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 5 განკ..pdf
#70 ფოთი კომისიის განკარგულება 06/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ კომისიის განკარგულება 06.2020.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულებაN013/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N04 მაჟორიტარულ ოლქში შემავალი N04.05.49, N04.05.57,N04.05.68 და N04.05.80 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა დადგენილ რაოდენობამდე შესავსებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ განკარგულება 013-2020.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულებაN012/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N04 მაჟორიტარულ ოლქში შემავალი N04.05.49, N04.05.57,N04.05.68 და N04.05.80 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ განკარგულება 012-2020.pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება 06/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის № 10 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქში შემავალ N 10.17.18 და N10.18.03 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ 06 განკარგულება.pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება 05/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის № 10 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალ N 10.18.03 და N 10.17.18 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ 05 განკარგულება.pdf
#5 ისანი სხდომის ოქმი ოქმი N9 ოქმი N9.pdf
#56 ჭიათურა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი 20.56.34 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის ნანული ასანიძის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ და 20.56.34 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრად მაგული ნეფარიძის არჩევის შესახებ სხდომის ოქმი 06 -2020.PDF
#83 ხელვაჩაური სხდომის ოქმი 07 სხდომის ოქმი N30.80.17 საარჩევნო უბანზე კომისიის წევრის, დარეჯან კახიძის ვადამდე ადრე უფლებამოსილების შეწყვეტისა და ამავე საარჩევნო უბანზე კომისიის წევრად- თეონა ვარშანიძის არჩევა 7 სხდომის ოქმი.pdf
#83 ხელვაჩაური კომისიის განკარგულება 08/2020 N30.80.17 საარჩევნო უბანზე კომისიის წევრად - თეონა ვარშანიძის არჩევა 8 gankarguba.pdf
#1 მთაწმინდა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N5 1. საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი 72-ივე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევა. 2.საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №1 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქში შემავალი ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების ვაკანსიებზე შესარჩევი კონკურსის გამოცხადება. ოქმი-5_Bak.pdf
#79 ბათუმი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმიN08 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №28.79.52 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ სხდომის ოქმი N08.PDF
#6 სამგორი სხდომის ოქმი N4/2020 სხდომის ოქმი 1. საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №5 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ; 4-2020 oqmi (2).pdf
#35 ხაშური კომისიის განკარგულება N06/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N16 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი N16.33.04, N16.33.06, N16.33.13, N16.33.38 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის თაობაზე. კომისიის განკარგულება N06.2020.pdf
#35 ხაშური სხდომის ოქმი N04 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N16 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ. კომისიის N04.2020 სხდომის ოქმი.pdf
#12 გურჯაანი სხდომის ოქმი N12გურჯაანი სხდომაზე მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება N12 გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისიის N3/2020 განკარგულების ნაწილობრივ ბათილად გამოცხადებისა და N09.13.20 ს.ს.კ. წევრის შესარჩევი კონკურსის გამოცხდების თაობაზე. სხდომის ოქმი 4.pdf
#44 ამბროლაური სხდომის ოქმი საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №19 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი #19.43.06, #19.43.07, #19.43.13, #19.43.16, #19.43.17, #19.43.21, #19.47.12, #19.47.27, #19.47.33 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შეს საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №19 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი #19.43.06, #19.43.07, #19.43.13, #19.43.16, #19.43.17, #19.43.21, #19.47.12, #19.47.27, #19.47.33 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შეს N05 სხდომის ოქმი.pdf
#12 გურჯაანი სხდომის ოქმი N12გურჯაანი სხომაზე განხილულ იყო, საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N09 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ საკითხი Sxdomis oqmi N3.pdf
#79 ბათუმი კომისიის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №28.79.52 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №28.79.52 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ კომისიის განკარგულება N11-2020.PDF
#79 ბათუმი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N07, №79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისიის 2020 წლის 11 სექტემბრის №08/2020 განკარგულების ნაწილობრივ ბათილად ცნობის შესახებ №79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისიის 2020 წლის 11 სექტემბრის №08/2020 განკარგულების ნაწილობრივ ბათილად ცნობის შესახებ, საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №28.79.52 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ სხდომის ოქმი N07.pdf
#79 ბათუმი კომისიის განკარგულება კ ომისიის განკარგულება 10/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №28.79.52 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №28.79.52 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ კომისიის განკარგულება N10-2020.PDF
#79 ბათუმი კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება 09/2020 №79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისიის 2020 წლის 11 სექტემბრის №08/2020 განკარგულების ნაწილობრივ ბათილად ცნობის შესახებ №79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისიის 2020 წლის 11 სექტემბრის №08/2020 განკარგულების ნაწილობრივ ბათილად ცნობის შესახებ კომისიის განკარგულება N09-2020.PDF
#79 ბათუმი კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება 8/2020საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №28 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომიესახებსიების წევრების არჩევის შ საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №28 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ კომისიის განკარგულება08-2020.pdf
#20 რუსთავი კომისიის განკარგულება განკ. N009/2020 ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმის შემდგენი უფლებამოსილი პირის განსაზღვრის შესახებ განკ.009-2020.pdf
#20 რუსთავი კომისიის განკარგულება განკ. N008/2020 12.20.27 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ განკ.008-2020.pdf
#20 რუსთავი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N05 1. 12.20.27 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევა; 2. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმის შემდგენი უფლებამოსილი პირის განსაზღვრა ოქმი N05.pdf
#56 ჭიათურა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის #20 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ სხდომის ოქმი 05-2020.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულებაN011/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N04 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის N04.05.68 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევა განკარგულება 011-2020.pdf
#59 ქუთაისი სხდომის ოქმი ოქმი #6 კომისიის წევრების არჩევა ოქმი #6.pdf
#23 ბოლნისი სხდომის ოქმი N07/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N14 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი N14.23.13 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ სხდომის ოქმი N07.pdf
#23 ბოლნისი კომისიის განკარგულება N09/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N14 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი N14.23.13 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ განკარგულება N09.pdf
#2 ვაკე სხდომის ოქმი ოქმი #7 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №2 მაჟორიტარულ ოლქში შექმნილი №02.02.47 და №02.02.78 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის თაობაზე სხდომის ოქმი #7.pdf
#83 ხელვაჩაური კომისიის განკარგულება 06/2020 N30.83.04 საარჩევნო უბანზე კომისიის წევრად- თამილა ცხადაძის არჩევა gankarguleba6.pdf
#60 ოზურგეთი სხდომის ოქმი 5/2020 საუბნოს არჩევა სხდომის ოქმი 5-2020 14.09.pdf
#60 ოზურგეთი კომისიის განკარგულება 5/2020 საუბნოს არჩევა კომისიის განკარგულება 5-2020 დანართით 14.09.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება სხდომის ოქმი №7 №1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისიის 2020 წლის 13 სექტემბრის №5/2020 განკარგულების ნაწილობრივ ბათილად ცნობის შესახებ. 2.საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი №01.01.08 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის ვაკანსიაზე შესარჩევი კონკურსის გამოცხადება. 3. სხვადასხვა ოქმი-7.pdf
#40 ახალქალაქი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი #3 #18 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საუბნო საარჩევნო კომისიების 6 წევრის არჩევის შესახებ ოქმი #3.pdf
#20 რუსთავი კომისიის განკარგულება განკ. N007/2020 12.20.63 საარჩევნო უბანზე კომისიის წევრის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ განკ.007-2020.pdf
#20 რუსთავი კომისიის განკარგულება განკ. N006/2020 12.20.45 საარჩევნო უბანზე კომისიის წევრის არჩევის შესახებ განკ.006-2020.pdf
#20 რუსთავი კომისიის განკარგულება განკ. N005/2020 საოლქო საარჩევნო კომისიის 2020 წლის 14 სექტემბრის N003/2020 განკარგულების ნაწილობრივ ბათილად ცნობის შესახებ განკ.005-2020.pdf
#20 რუსთავი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N04 საოლქო საარჩევნო კომისიის 2020 წლის 14 სექტემბრის N003/2020 განკარგულების ნაწილობრივ ბა12.20.45 საარჩევნო უბანზე კომისთილად ცნობის, იის წევრის არჩევისა და 12.20.63 საარჩევნო უბანზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ ოქმი N04.pdf
#3 საბურთალო სხდომის ოქმი 06/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N3 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შექმნილი რიგი საუბნო საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის შესავსებად საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების კონკურსის წესით არჩევის თაობაზე. სხდომის ოქმი N6.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 10/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის #3 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის N03.03.82 უბნის კომისიის წევრისათვის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტისა და მისი უფლებამონაცვლე კომისიის წევრის არჩევის შესახებ კომისიის განკარგულება N10.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 09/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის #3 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შექმნილი რიგი საუბნო საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის შესავსებად საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების კონკურსის წესით არჩევის შესახებ კომისიის განკარგულება N09.pdf
#8 დიდუბე სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი №05/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის, გათავისუფლებისა და კონკურსის გამოცხადების შესახებ. 05.pdf
#44 ამბროლაური სხდომის ოქმი საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისათვის №19 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების ექვსი წევრის არჩევის შესახებ საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისათვის №19 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების ექვსი წევრის არჩევის შესახებ N04 სხდომის ოქმი.pdf
#44 ამბროლაური კომისიის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №19 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი #19.43.06, #19.43.07, #19.43.13, #19.43.16, #19.43.17, #19.43.21, #19.47.12, #19.47.27, #19.47.33 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შეს საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №19 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი #19.43.06, #19.43.07, #19.43.13, #19.43.16, #19.43.17, #19.43.21, #19.47.12, #19.47.27, #19.47.33 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ N07 განკარგულება.pdf
#44 ამბროლაური კომისიის განკარგულება №44ამბროლაურის საოლქო საარჩევნო კომისიის 2020 წლის 14 სექტემბრის №04/2020 განკარგულების ნაწილობრივ ბათილად ცნობის შესახებ №44ამბროლაურის საოლქო საარჩევნო კომისიის 2020 წლის 14 სექტემბრის №04/2020 განკარგულების ნაწილობრივ ბათილად ცნობის შესახებ N06 განკარგულება.pdf
#37 ახალციხე კომისიის განკარგულება განკარგულება 8/2020 #17 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი #17.36.18 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ განკარგულება08.pdf
#37 ახალციხე კომისიის განკარგულება განკარგულება 7/2020 #37 ახალციხის საოლქო საარჩევნო კომისიის 2020 წლის 13 სექტემბრის #5/2020 განკარგულების ნაწილობრივ ბათილად ცნობის შესახებ განკარგულება07.pdf
#37 ახალციხე კომისიის განკარგულება განკარგულება 6/2020 #17 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი #17.37.02 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ განკარგულება 06.pdf
#37 ახალციხე სხდომის ოქმი ოქმი #5 #17 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ ოქმი05.pdf
#37 ახალციხე კომისიის განკარგულება განკარგულება 5/2020 #17 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ განკარგულება 05.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 06/2020 კომისიის წევრების არჩევა 06-2020.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება №09/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №2 მაჟორიტარულ ოლქში შექმნილი №02.02.47 და №02.02.78 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის თაობაზე 09_2020 განკარგულება.pdf
#12 გურჯაანი კომისიის განკარგულება N12გურჯაანი საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N09.13.20 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. განკარგულება5-2020.pdf
#9 ნაძალადევი სხდომის ოქმი 5/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ სხდომის ოქმი N5-2020.pdf
#12 გურჯაანი კომისიის განკარგულება N12გურჯაანი N 12 გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისიის 2020 წლის 13 სექტემბრის N3/2020 განკარგულების ნაწილობრივ ბათილად ცნობის შესახებ. განკარგულება 4-2020.pdf
#56 ჭიათურა კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება 20.56.34 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრად მაგული ნეფარიძის არჩევის შესახებ კომისიის განკარგულება 07-2020.pdf
#56 ჭიათურა კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება 20.56.34 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის ნანული ასანიძის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ კომისიის განკარგულება 06-2020.pdf
#20 რუსთავი კომისიის განკარგულება განკ.002/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის N12 მაჟორიტარული საარჩვნო ოლქის საუბნო საარჩევნო კომისიის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ განკ.002-2020.pdf
#20 რუსთავი სხდომის ოქმი ოქმი N01 N12 მჟორიტარული საარჩვენო ოლქის საარჩვენო უბნების შექმნა, მათი საზღვრებისა და ნომრების განსაზღვრა ოქმი N01.pdf
#1 მთაწმინდა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი №6 1. საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი №№ 01.01.09, 01.01.10, 01.01.22, 01.01.30, 01.04.26 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევა. 2. სხვადასხვა ოქმი-6.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი №№01.01.09, 01.01.10, 01.01.22, 01.01.30, 01.04.26 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების ხელახალი არჩევის შესახებ არჩეულ იქნენ საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის #1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრები უბნების მიხედვით, დანართის შესაბამისად. განკარგულება-7.pdf
#23 ბოლნისი სხდომის ოქმი 04/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N14 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №14 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალიN14.23.16, N14.23.45, N14.23.57, N14.24.45, N14.25.23, N14.26.11, N14.26.37, N14.26.42 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ სხდომის ოქმი N04.pdf
#51 ზესტაფონი სხდომის ოქმი ოქმი №05 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევისა და კონკურსის გამოცხადების შესახებ ოქმი 05.pdf
#23 ბოლნისი სხდომის ოქმი N06/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N14 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი N14.23.16, N14.23.45, N14.23.57, N14.24.45, N14.25.23, N14.26.11, N14.26.37, N14.26.42 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ სხდომის ოქმი N06.pdf
#23 ბოლნისი კომისიის განკარგულება N08/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N14 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი N14.23.16, N14.23.45, N14.23.57, N14.24.45, N14.25.23, N14.26.11, N14.26.37, N14.26.42 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ კომისიის განკარგულება N08.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №08/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის №06.08.29 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. 08.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №07/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის №06.08.29 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის გათავისუფლების თაობაზე. 07.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №06/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №06 მაჟორიტარულ ოლქის №06.08.33 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ. 06.pdf
#9 ნაძალადევი სხდომის ოქმი 6/2020 N07.09.54 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ სხდომის ოქმი 6-2020.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 9/2020 N07.09.54 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ განკარგულება 9-2020.pdf
#3 საბურთალო სხდომის ოქმი 05/2020 №03 საბურთალოს საოლქო საარჩევნო კომისიის 2020 წლის 13 სექტემბრის №04/2020 განკარგულების ნაწილობრივ ბათილად ცნობის შესახებ სხდომის ოქმი N5.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 08/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის #3 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შექმნილი რიგი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა შევსების მიზნით შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ კომისიის განკარგულება N08.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 07/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის #3 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შექმნილი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების კონკურსის წესით არჩევის შესახებ კომისიის განკარგულება N07.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 06/2020 №03 საბურთალოს საოლქო საარჩევნო კომისიის 2020 წლის 13 სექტემბრის №04/2020 განკარგულების ნაწილობრივ ბათილად ცნობის შესახებ კომისიის განკარგულება N06.pdf
#22 მარნეული სხდომის ოქმი 04/2020 სხდომის ოქმი №13 მაჟორიტარულ ოლქში შემავალი №22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიის 2020 წლის 13 სექტემბრის №3/2020 განკარგულების ნაწილობრივ ბათილად ცნობისა და №13 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი №13.21.26 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის შესარჩევი ხელახალი კონკურსის გამოცხადების შესახებ სხდომის ოქმი 4.pdf
#22 მარნეული კომისიის განკარგულება 04/2020 განკარგულება №13 მაჟორიტარულ ოლქში შემავალი №22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიის 2020 წლის 13 სექტემბრის №3/2020 განკარგულების ნაწილობრივ ბათილად ცნობისა და №13 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი №13.21.26 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის შესარჩევი ხელახალი კონკურსის გამოცხადების შესახებ განკარგულება4.pdf
#2 ვაკე სხდომის ოქმი ოქმი #6 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №2 მაჟორიტარულ ოლქში შექმნილ №02.02.78 საუბნო საარჩევნო კომისიაში ერთ ვაკანტურ ადგილზე ხელახალი კონკურსის გამოცხადების, №02.02.47 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტისა და მისი ადგილმონაცვლის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ; საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №2 მაჟორიტარულ ოლქში შექმნილ №02.02.45 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის თაობაზე; საქართველოს პარლამენ სხდომის ოქმი #6.pdf
#20 რუსთავი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N03 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევა ოქმი N03.pdf
#20 რუსთავი კომისიის განკარგულება განკ.N004/2020 N27 საარჩევნო უბანზე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადება განკ.004-2020.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება №07/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №2 მაჟორიტარულ ოლქში შექმნილ №02.02.78 საუბნო საარჩევნო კომისიაში ერთ ვაკანტურ ადგილზე ხელახალი კონკურსის გამოცხადების, №02.02.47 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტისა და მისი ადგილმონაცვლის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 07_2020 განკარგულება.pdf
#44 ამბროლაური კომისიის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №19 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი #19.43.06, #19.43.07, #19.43.16, #19.43.17, #19.43.21, #19.47.12, #19.47.27, #19.47.33 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი ხელახალი კონ საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №19 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი #19.43.06, #19.43.07, #19.43.16, #19.43.17, #19.43.21, #19.47.12, #19.47.27, #19.47.33 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი ხელახალი კონკურსის გამოცხადების შესახებ N05 განკარგულება.pdf
#44 ამბროლაური კომისიის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისათვის №19 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების ექვსი წევრის არჩევის შესახებ საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისათვის №19 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების ექვსი წევრის არჩევის შესახებ N04 gankarguleba.pdf
#23 ბოლნისი სხდომის ოქმი N05/2020 N23 ბოლნისის საოლქო საარჩევნო კომისიის 2020 წლის 12 სექტემბრის N04/2020 განკარგულების ნაწილობრივ ბათილად ცნობის შესახებ. საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №14 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი N14.23.13 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ სხდომის ოქმი N05.pdf
#23 ბოლნისი კომისიის განკარგულება N07/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №14 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი N14.23.13 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ კომისიის განკარგულება N07.pdf
#23 ბოლნისი კომისიის განკარგულება N06/2020 N23 ბოლნისის საოლქო საარჩევნო კომისიის 2020 წლის 12 სექტემბრის N04/2020 განკარგულების ნაწილობრივ ბათილად ცნობის შესახებ კომისიის განკარგულება N06.pdf
#51 ზესტაფონი კომისიის განკარგულება განკარგულება№06/2020 საუბნო საარჩევო კომისიის წევრის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ განკარგულება 06.pdf
#51 ზესტაფონი კომისიის განკარგულება განკარგულება№05/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ განკარგულება05.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება №08/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №2 მაჟორიტარულ ოლქში შექმნილ №02.02.45 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის თაობაზე 08_2020 განკარგულება.pdf
#20 რუსთავი კომისიის განკარგულება განკ. N003/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ განკ.003-2020.pdf
#27 მცხეთა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმიN05/2020 N04/2020განკ ბათილად ცნობა და N11.29.10 უბანზე კომ. წევრის არჩევა ოქმი N05--2020.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება №06/2020 №02 ვაკის საოლქო საარჩევნო კომისიის 2020 წლის 13 სექტემბრის №05/2020 განკარგულების ნაწილობრივ ბათილად ცნობის შესახებ 06.2020_განკარგულება.pdf
#27 მცხეთა კომისიის განკარგულება განკ.N06/2020 განკ.N06/2020 N11.29.10უბანზე კომისიის წევრის არჩევა განკ.N06-2020 კომისიის წევრი არჩევა 11.29.10 უბანზე.pdf
#27 მცხეთა კომისიის განკარგულება განკN05/2020 N27 მცხეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის 2020წლის 12 სექტემბრის N04/2020 განკარგულების ნაწილობრიოვ ბათილად ცნობის შესახებ განკარგ.N05-2020 განკ. ნაწილობრივ ბათილად ცნობა.pdf
#83 ხელვაჩაური კომისიის განკარგულება 04/2020 2020 წლის 12 სექტემბრის განკარგულების ნაწილობრივ ბათილად ცნობის შესახებ GANKARGULEBA N4.pdf
#17 თელავი სხდომის ოქმი ოქმი N4 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N 10 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ. სხდომის ოქმი4.pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება 04/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის № 10 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ განკარგულება04.pdf
#17 თელავი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმიN3 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ სხდომის ოქმი 3.pdf
#70 ფოთი კომისიის განკარგულება 5/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N26 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების 6 წევრის არჩევის შესახებ კომისიის განკარგულება 5.2020.pdf
#5 ისანი სხდომის ოქმი ოქმი N8 ოქმი N8.pdf
#65 მარტვილი კომისიის განკარგულება N03 განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №25 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ განკ.დანართით 03.pdf
#35 ხაშური კომისიის განკარგულება 03.2020 განკარგულების დანართი საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N16 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შექმნილი საარჩევნო უბნების საზღვრების , საარჩევნო უბნის ტერიტორიაზე მდებარე შენობა - ნაგებობათა ნუსხისა და მისამართების დაზუსტების თაობაზე კომისიის განკარგულება 03.2020 დანართი.pdf
#35 ხაშური კომისიის განკარგულება N04/2020 საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისათვის N16 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ კომისიის განკარგულება 04.2020.pdf
#35 ხაშური კომისიის განკარგულება N04/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისათვის N16 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ კომისიის განკარგულება N04.2020 დანართი.pdf
#8 დიდუბე სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი №04/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ. 04.pdf
#3 საბურთალო სხდომის ოქმი 04/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის #3 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შექმნილი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების კონკურსის წესით არჩევის შესახებ სხდომის ოქმი N4.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 05/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის #3 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შექმნილი რიგი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა შევსების მიზნით შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ კომისიის განკარგულება N05.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 04/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის #3 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შექმნილი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების კონკურსის წესით არჩევის შესახებ კომისიის განკარგულება N04.pdf
#22 მარნეული სხდომის ოქმი 03/2020 სხდომის ოქმი საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №13 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევისა და №13 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი №13.21.02, №13.21.27, №13.21.53 და №13.21.59 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ სხდომის ოქმი #3.pdf
#22 მარნეული კომისიის განკარგულება 03/2020 განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №13 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევისა და №13 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი №13.21.02, №13.21.27, №13.21.53 და №13.21.59 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ gankarguleba3.pdf
#35 ხაშური კომისიის განკარგულება N05/2020 განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N16 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი ხელახალი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. კომისიის განკარგულება N05.2020.pdf
#56 ჭიათურა კომისიის განკარგულება #20 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის #20 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ კომისიის განკარგულება 05-2020.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულება N010/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არცევნებისათვის N04 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი N68 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა დადგენილ რაოდენობამდე შესავსებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ განკარგულება N010.pdf
#35 ხაშური სხდომის ოქმი N03 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომრის არჩევნებისათვის N16 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შექმნილი საარჩევნო უბნების საზღვრების, საარჩევნო უბნის ტერიტორიაზე მდებარე შენობა-ნაგებობათა ნუსხისა და მისამართების დაზუსტების თაობაზე სხდომის ოქმი N03.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულებაN009/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N04 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ განკარგულება N009.pdf
#67 ზუგდიდი კომისიის განკარგულება N4/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩვნებისათვის N27 ზუგდიდი მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩვნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ 4.pdf
#12 გურჯაანი კომისიის განკარგულება N12გურჯაანი საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის N09 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ განკარგულება#3.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №1 მაჟორიტარულ ოლქში შემავალ №№01.01.09, 01.01.10, 01.01.22, 01.01.30, 01.04.26 საუბნო საარჩევნო კომისიებში არსებულ ვაკანსიებზე ხელახალი შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ გამოცხადდეს საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №1 მაჟორიტარულ ოლქში შემავალ ზოგიერთ საუბნო საარჩევნო კომისიებში არსებულ ვაკანსიებზე ხელახალი შესარჩევი კონკურსი: №01.01.09-ერთი ვაკანსია, №01.01.10-ერთი ვაკანსია, №01.01.22-ერთი ვაკანსია, №01.01.30-ერთი ვაკანსია, №01.04.26 -ერთი ვაკანსია. განკარგულება-6.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ არჩეულ იქნენ საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის #1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრები უბნების მიხედვით, დანართის შესაბამისად. განკარგულება-5.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 8/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ განკარგულება N8-2020.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 7/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ განკარგულება N7-2020.pdf
#9 ნაძალადევი სხდომის ოქმი 4/2020 საარჩევნო უბნების საზღვრების დაზუსტების შესახებ სხდომის ოქმი N4-2020.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 05/2020 ხელახალი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 05-2020.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება №05/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №2 მაჟორიტარულ ოლქში შექმნილი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის თაობაზე განკარგულება 05.2020..pdf
#2 ვაკე სხდომის ოქმი ოქმი #5 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №2 მაჟორიტარულ ოლქში შექმნილი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის თაობაზე სხდომის ოქმი #5.pdf
#23 ბოლნისი კომისიის განკარგულება N05/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №14 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალიN14.23.16, N14.23.45, N14.23.57, N14.24.45, N14.25.23, N14.26.11, N14.26.37, N14.26.42 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ კომისიის განკარგულება N05.pdf
#23 ბოლნისი კომისიის განკარგულება N04/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N14 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ კომისიის განკარგულება N04.pdf
#81 ქობულეთი კომისიის განკარგულება 05-2020 საქართველოს პარლამენტის და აჭარის ა/რ უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N29-ე მაჟორიტარულ ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ 05-2020.pdf
#59 ქუთაისი სხდომის ოქმი ოქმი #4 კომისიის წევრების არჩევა სხდომის ოქმი 4.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 04/2020 კომისიის წევრების არჩევა 04-2020.pdf
#32 გორი კომისიის განკარგულება N05/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31ოქტომბრის არჩევნებისათვის N15 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ განკარგულება N05.2020.pdf
#40 ახალქალაქი კომისიის განკარგულება განკარგულება 03/2020 #18 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საუბნო საარჩევნო კომისიების 6 წევრის არჩევის შესახებ img20200913_11223615.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №04/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ. 04.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №05/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის №06.08.33 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. 05.pdf
#70 ფოთი სხდომის ოქმი N05 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N26 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების 6 წევრის არჩევის შესახებ სხდომის ოქმი 5.2020.pdf
#70 ფოთი კომისიის განკარგულება 5/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N26 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების 6 წევრის არჩევის შესახებ კომისიის განკარგულება 5.2020 დანართი 1.pdf
#81 ქობულეთი სხდომის ოქმი ოქმი N4 დანართი N29 მაჟორიტარული ოლქის საზღვრების დაზუსტების შესახებ N4 დანართი.pdf
#81 ქობულეთი კომისიის განკარგულება 04-2020 N29 მაჟორიტარული ოლქის საზღვრების დაზუსტების შესახებ 04-2020.pdf
#79 ბათუმი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N06,საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა არჩევის შესახებ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა არჩევის შესახებ სხდომის ოქმი.pdf
#10 გლდანი კომისიის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის,N10 გლდანი საარჩევნო ოლქის N8 მაჟორიტარულ სარჩევნო ოლქში საუბნო სარჩევნო კომისიების 6-6 წევრის არჩევის შესახებ საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის,N10 გლდანი საარჩევნო ოლქის N8 მაჟორიტარულ სარჩევნო ოლქში საუბნო სარჩევნო კომისიების 6-6 წევრის არჩევის შესახებ გან-004.pdf
#27 მცხეთა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმიN04/2020 N11 მაჟორიტარულ ოლქში შემავალ საარჩევნო უბნენის კომისიიის წევრთა არჩევა სხდომის ოქმიN04-2020 დანართი.pdf
#27 მცხეთა კომისიის განკარგულება განკ.N04/2020 N11 მაჟორიტარულ ოლქში შემავალ საარჩევნო უბნენის კომისიიის წევრთა არჩევა განკ.N04-2020 დანართი.pdf
#6 სამგორი კომისიის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №5 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №5 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ 4-2020 gank..pdf
#5 ისანი სხდომის ოქმი ოქმი N7 სხდომის ოქმიN7.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულებაN008/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N5 ისნის საოლქო საარჩევნო კომისიაში სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმის შედგენაზე უფლებამოსილი პირის განსაზღვრის შესახებ gankg. 008-2020.pdf
#79 ბათუმი კომისიის განკარგულება განკარგულება 07/2020 საარჩევნო უბნებში შემავალ შენობა-ნაგებობათა ნუსხისა და მისამართების დაზუსტების შესახებ საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №28 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების საზღვრების, საარჩევნო უბნებში შემავალ შენობა-ნაგებობათა ნუსხისა და მისამართების დაზუსტების შესახებ 07.2020 განკარგულება საზღვრები.pdf
#56 ჭიათურა სხდომის ოქმი #20 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საარჩევნო უბნების საზღვრების დაზუსტების შესახებ საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის #20 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შექმნილი სარჩევნო უბნების საზღვრების დაზუსტების შესახებ სხდომის ოქმი.PDF
#59 ქუთაისი სხდომის ოქმი ოქმი #3 დღის წესრიგის შესაბამისად სხდომის ოქმი #3.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 03/2020 საზღვრების დაზუსტების შესახებ განკარგულება 03-2020.pdf
#44 ამბროლაური კომისიის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისათვის, №19 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების დაზუსტების შესახებ საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისათვის, №19 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების დაზუსტების შესახებ განკარგულება N03.pdf
#8 დიდუბე სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი №03/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების საზღვრების დაზუსტების თაობაზე 03.pdf
#79 ბათუმი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N05; 28 ოლქის საარჩევნო უბნებში შემავალ შენობა-ნაგებობათა ნუსხისა და მისამართების დაზუსტების შესახებ საარჩევნო უბნებში შემავალ შენობა-ნაგებობათა ნუსხისა და მისამართების დაზუსტების შესახებ სხდომის ოქმი #5.PDF
#44 ამბროლაური სხდომის ოქმი საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისათვის, №19 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების დაზუსტების შესახებ საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისათვის, №19 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების დაზუსტების შესახებ სხდომის ოქმი N03.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულებაN007/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N04 მაჟორიტარული საარცევნო ოლქის საზღვრების დაზუსტების შესახებ განკარგულება 007-2020.pdf
#1 მთაწმინდა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი №4 1.საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საარჩევნო უბნების დადგენილი საზღვრების დაზუსტებისა და დამტკიცების თაობაზე. 2.სხვადასხვა ოქმი-4.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საარჩევნო უბნების დადგენილი საზღვრების დაზუსტებისა და დამტკიცების თაობაზე დაზუსტდეს და დამტკიცდეს №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საარჩევნო უბნების საზღვრები – თანდართული დანართის შესაბამისად. განკარგულება-4 დანართით.pdf
#51 ზესტაფონი სხდომის ოქმი ოქმი №04 დაზუსტებული საზღვრები ოქმი №04.pdf
#6 სამგორი სხდომის ოქმი საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №5 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ; საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №5 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ; 3-2020 oqmi.pdf
#10 გლდანი კომისიის განკარგულება საქ. პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის N8 მაჟორიტარულ ოლქში საარჩევნო უბნების საზღვრებისა და ამ საარჩევნო უბნებში შემავალი შენობა ნაგებობების დაზუსტება. საქ. პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის N8 მაჟორიტარულ ოლქში საარჩევნო უბნების საზღვრებისა და ამ საარჩევნო უბნებში შემავალი შენობა ნაგებობების დაზუსტება. განკარგულება 03.pdf
#23 ბოლნისი სხდომის ოქმი N03/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის, N14 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის შექმნილი საარჩევნო უბნების საზღვრების და ნომრების დაზუსტების შესახებ ოქმი N03.pdf
#67 ზუგდიდი კომისიის განკარგულება N3/2020 2020 წლის 31 ოქტომბრის პარლამეტის არჩვნებისათვის N27.67 მაჟორიტარული საარჩვნო ოლქის საარჩევნო უბნების საზღვრების დაზუსტების შესახებ img20200906_18391782.pdf
#35 ხაშური სხდომის ოქმი 02.2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N16 მაჯორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. სხდომის ოქმი N02.2020.pdf
#3 საბურთალო სხდომის ოქმი 03/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის #3 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შექმნილი საარჩევნო უბნების საზღვრების დაზუსტების შესახებ სხდომის ოქმი N3.pdf
#35 ხაშური კომისიის განკარგულება 03.2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N16 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შექმნილი საარჩევნო უბნების საზღვრების, საარჩევნო უბნის ტერიტორიაზე მდებარე შენობა-ნაგებობათა ნუსხისა და მისამართების დაზუსტების თაობაზე. კომისიის განკარგულება 03.2020.pdf
#56 ჭიათურა კომისიის განკარგულება #20 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საარჩევნო უბნების საზღვრების დაზუსტების შესახებ საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის #20 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შექმნილი საარჩევნო უბნების საზღვრების დაზუსტების შესახებ კომისიის განკარგულება 04-2020.pdf
#51 ზესტაფონი კომისიის განკარგულება განკარგულება№04/2020 დაზუსტებული საზღვრები განკარგულება 04.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №03/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების საზღვრების დაზუსტების თაობაზე 03.pdf
#23 ბოლნისი კომისიის განკარგულება N03/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის, N14 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის შექმნილი საარჩევნო უბნების საზღვრების და ნომრების დაზუსტების შესახებ კომისიის განკარგულება N03.pdf
#70 ფოთი კომისიის განკარგულება 04/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N26 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საარჩევნო უბნების საზღვრების დაზუსტების შესახებ კომისიის განკარგულება 04.2020.pdf
#70 ფოთი სხდომის ოქმი N04 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N26 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საარჩევნო უბნების საზღვრების დაზუსტების შესახებ სხდომის ოქმი 04.2020.pdf
#2 ვაკე სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი #4 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №2 მაჟორიტარულ ოლქში შექმნილი საარჩევნო უბნების საზღვრებისა და ნომრების დაზუსტების თაობაზე სხდომის ოქმი #4.pdf
#27 მცხეთა სხდომის ოქმი N27 საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმი N03/2020 N11 მაჟორიტაულ ოლქში შემავალი საარჩევნო უბნების საზღვრების დაზუსტება სხდომის ოქმი N03-2020 საზღვრების დაზუსტება.pdf
#32 გორი კომისიის განკარგულება 04/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020წლის 31ოქტომბრის არჩევნებისათვის N15 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შექმნილი საარჩევნო უბნების საზღვრების, საარჩევნო უბნებში შემავალი შენობა-ნაგებობათა ნუსხისა და მისამართების დაზუსტების შესახებ განკარგულება 04.2020.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 6/2020 საარჩევნო უბნების საზღვრების დაზუსტების შესახებ კომისიის განკარგულება 6-2020.pdf
#27 მცხეთა კომისიის განკარგულება განკარგულება N03/2020 N11 მაჟორიტარულ ოლქში შემავალ საარჩევნო უბნების საზღვრების დაზუსტება განკარგულება N03-2020 საზღვრების დაზუსტება.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 03/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის #3 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შექმნილი საარჩევნო უბნების საზღვრების დაზუსტების შესახებ განკარგულება N3.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება №04/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №2 მაჟორიტარულ ოლქში შექმნილი საარჩევნო უბნების საზღვრებისა და ნომრების დაზუსტების თაობაზე 04_2020 განკარგულება.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 03/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის #3 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შექმნილი საარჩევნო უბნების საზღვრების დაზუსტების შესახებ განკარგულება N3.pdf
#56 ჭიათურა სხდომის ოქმი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის #20 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ კომისიის სხდომის ოქმი 03-2020.pdf
#56 ჭიათურა სხდომის ოქმი საარჩევნო უბნების შექმის მათი საზღვრების და ნომრების დაზუსტების შესახებ საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისათვის #20 მაჟორიტარული ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების დაზუსტების შესახებ კომისიის სხდომის ოქმი 02-2020.pdf
#56 ჭიათურა სხდომის ოქმი მდივნის არჩევის შესახებ სხდომის ოქმი #01/2020 #56 ჭიათურის საოლქო საარჩევნო კომისიის მდივნის არჩევის შესახებ კომისიის სხდომის ოქმი 01-2020.pdf
#65 მარტვილი სხდომის ოქმი N02 სხდომის ოქმი საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N25 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 02 სხდომის ოქმი.pdf
#44 ამბროლაური სხდომის ოქმი საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №19 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №19 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ სხდომის ოქმი N02.pdf
#8 დიდუბე სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი №02/2020 №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 2.pdf
#60 ოზურგეთი სხდომის ოქმი 4/2020 საუბნოს კონკურსი სხდომის ოქმი 4-2020 საუბნოს კონკურსი.pdf
#79 ბათუმი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი 04. კონკურსის გამოცხადების შესახებ #28 მაჟორიტარულ ოლქში საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა კონკურსის გამოცხადების მისი პირობებისა და ვადების შესახებ სხდომის ოქმი 04 და განსხვავებული აზრი.PDF
#79 ბათუმი კომისიის განკარგულება 06/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა შესარჩევი კონკურსის გამოცხადებასთან დაკავშირებით კონკურსის გამოცხადების, საკონკურსო დოკუმენტაციის შემოტანის ვადებისა და პირობების შესახებ განკარგულება და უბნების ჩამონათვალი.PDF
#9 ნაძალადევი სხდომის ოქმი 3/2020 კონკურსის გამოცხადების შესახებ სხდომის ოქმი N3-2020.pdf
#12 გურჯაანი სხდომის ოქმი N12გურჯაანი საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ სხდომის ოქმი 2.pdf
#5 ისანი სხდომის ოქმი ოქმი N5 ოქმი N5.pdf
#60 ოზურგეთი სხდომის ოქმი 3/2020 სამართალდარღვევათა ოქმის შემდგენი სხდომის ოქმი 3-2020 სამართალდარღვევათა ოქმის შემდგენი.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულება N006/2020 საქარტველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N04 მაჟორიტარულ ოლქში სექმნილი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ განკარგულება 006.pdf
#56 ჭიათურა კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება კონკურსის გამოცხადების შესახებ საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის #20 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ განკარგულება კონკურსის გამოცხადების შესახებ.pdf
#81 ქობულეთი კომისიის განკარგულება სხდომა N3 განკარგულება N3-2020 საქართველოს პარლამენტის და აჭარის ა/რ უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N29-ე მაჟორიტარულ ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. სხდომა N3.pdf
#37 ახალციხე კომისიის განკარგულება 03/2020 საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ gankarguleba 03.pdf
#70 ფოთი სხდომის ოქმი N03 საქართველოს 2020 წლის პარლამენტის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების კონკურსის გამოცხადების შესახებ სხდომის ოქმი 03.2020.pdf
#1 მთაწმინდა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი №3 1. საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №1 მაჟორიტარულ ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადება. 2. სხვადასხვა. ოქმი-3.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №1 მაჟორიტარულ ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ გამოცხადდეს საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების (თითოეულ საარჩევნო კომისიაში-6 ვაკანსია) შესარჩევი კონკურსი №1 მაჟორიტარულ ოლქში შემავალ საარჩევნო უბნებზე: №№ 01.01.01, 01.01.02, 01.01.03, 01.01.04, 01.01.05, 01.01.06, 01.01.07, 01.01.08, 01.01.09, 01.01.10, 01.01.11, 01.01.12, 01.01.13, 01.01.14, 01.01.15, 01.01.16, 01.01.17, 01.01.18, 01.01.19, 01.01.20, 01.01.21, 01.01.22, 01.01.23, 01.01.24, 01.01.25, 01.01.26, 01.01.27, 01.01. განკარგულება-3.pdf
#23 ბოლნისი სხდომის ოქმი N02/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №14 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ სხდომის ოქმი N02.pdf
#40 ახალქალაქი სხდომის ოქმი ოქმი #2 2020 წლის 31 ოქტომბრის საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისათვის № 18 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ ოქმი 2.pdf
#65 მარტვილი კომისიის განკარგულება N02 განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N25 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ გან.02.pdf
#70 ფოთი კომისიის განკარგულება 03/2020 საქართველოს 2020 წლის პარლამენტის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების კონკურსის გამოცხადების შესახებ კომისიის განკარგულება 03.20.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება განკარგულება N02/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N03 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ კომისიის განკარგულება.pdf
#3 საბურთალო სხდომის ოქმი ოქმი N02 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N03 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ სხდომის ოქმი N2.pdf
#20 რუსთავი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმიN02 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა შესარჩევი კონკურსის შესახებ ოქმი N02.pdf
#6 სამგორი კომისიის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №5 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №5 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 3-2020 gank..pdf
#6 სამგორი სხდომის ოქმი საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისათვის №5 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საარჩევნო უბნების საზღვრების დაზუსტების შესახებ; საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისათვის №5 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საარჩევნო უბნების საზღვრების დაზუსტების შესახებ; 2-2020 oqmi.pdf
#6 სამგორი კომისიის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისათვის №5 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საარჩევნო უბნების საზღვრების დაზუსტების შესახებ საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისათვის №5 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საარჩევნო უბნების საზღვრების დაზუსტების შესახებ 2-2020 gank..pdf
#32 გორი კომისიის განკარგულება N03/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის N15 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ N03.2020.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №02/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 02.pdf
#60 ოზურგეთი კომისიის განკარგულება 4/2020 საუბნოს კონკურსი კომისიის განკარგულება 4-2020 საუბნოს კონკურსი.pdf
#60 ოზურგეთი კომისიის განკარგულება 3/2020 სამართალდარღვევათა ოქმის შემდგენი კომისიის განკარგულება 3-2020 სამართალდარღვევათა ოქმის შემდგენი.pdf
#58 წყალტუბო სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი #2 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის, №22 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. სხდომის ოქმი 2.PDF
#58 წყალტუბო კომისიის განკარგულება განკარგულება # 03/2020 №58 წყალტუბოს საარჩევნო ოლქში ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა ოქმის შემდგენი უფლებამოსილი პირის განსაზღვრის შესახებ. განკარგულება 3.PDF
#58 წყალტუბო კომისიის განკარგულება განკარგულება # 02/2020 .საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის, №22 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. განკარგულება 2.PDF
#51 ზესტაფონი სხდომის ოქმი ოქმი №03 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადება ოქმი 03.pdf
#22 მარნეული სხდომის ოქმი 02/2020 სხდომის ოქმი საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №13 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. სხდომის ოქმი.pdf
#22 მარნეული კომისიის განკარგულება 02/2020 განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №13 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. განკარგულება.pdf
#23 ბოლნისი კომისიის განკარგულება N02/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №14 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ კომისიის განკარგულება N02.pdf
#35 ხაშური კომისიის განკარგულება 02/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N16 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. კომისიის განკარგულება 02.2020.pdf
#40 ახალქალაქი კომისიის განკარგულება განკარგულება 02/2020 2020 წლის 31 ოქტომბრის საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისათვის № 18 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ img20200904_17442683.pdf
#51 ზესტაფონი კომისიის განკარგულება განკარგულება№03/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადება განკარგულება 03.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 5/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების კონკურსის გამოცხადების შესახებ კომისიის განკარგულება N5-2020.pdf
#2 ვაკე სხდომის ოქმი ოქმი #3 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №2 მაჟორიტარულ ოლქში შექმნილი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების თაობაზე სხდომის ოქმი #3.pdf
#27 მცხეთა სხდომის ოქმი N 27 საარჩევნო კომისიიის სდხომის ოქმიN02/2020 N11 მაჟორიტარულ ოლქში შემავალ საარჩევნო უბნებზე კონკურსისი გამოცხადება სხდომის ოქმი N02-2020 კონკურსი.pdf
#59 ქუთაისი სხდომის ოქმი ოქმი N2 კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ ოქმიN2 2020.pdf
#67 ზუგდიდი კომისიის განკარგულება N2/2020 2020 წლის 31 ოქტომბრის პარლამენტის არჩევნებისათვის შექმნილი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ img20200904_16015790.pdf
#10 გლდანი კომისიის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის ოქტომბრის არჩევნებისთვის N10 გლდანის საარჩევნო ოლქის სამოქმედო ტერიტორიაზე N8 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების 6-6 წევრის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის ოქტომბრის არჩევნებისთვის N10 გლდანის საარჩევნო ოლქის სამოქმედო ტერიტორიაზე N8 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების 6-6 წევრის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. განკარგულება 02.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება №03/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №2 მაჟორიტარულ ოლქში შექმნილი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების თაობაზე განკარგულება 03.2020.pdf
#10 გლდანი კომისიის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის N8 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების გასაზღვრის შესახებ. საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის N8 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების გასაზღვრის შესახებ. განკ-01.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 02/2020 კონკურსის გამოცხადების შესახებ 02-2020.pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება 03/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის № 10 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ განკარგულება N03.pdf
#27 მცხეთა კომისიის განკარგულება N27 საარჩევნო კომისიის განკარგულება N02/2020 N11 მაჟორიტარულ ოლქში შემავალ უბნებზე კოკურსისი გამოცხადება განკარგულება N02020 კოკურსი უბნებზე.pdf
#12 გურჯაანი კომისიის განკარგულება N12გურჯაანი საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ განკარგულება 2.pdf
#44 ამბროლაური კომისიის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №19 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №19 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ განკარგულება 02.pdf
#32 გორი კომისიის განკარგულება N02/2020 N32გორის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ კომისიის-განკარგულება-02.2020.pdf
#5 ისანი სხდომის ოქმი ოქმი N4 სხდომის ოქმი N4.pdf
#4 კრწანისი სხდომის ოქმი N2 სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმის შემდგენი უფლებამოსილი პირის განსაზღვრის შესახებ N2 ოქმი.pdf
#4 კრწანისი კომისიის განკარგულება 02/2020 სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმის შემდგენი უფლებამოსილი პირის განსაზღვრის შესახებ 02-2020.pdf
#81 ქობულეთი კომისიის განკარგულება სხდომა N2 განკარგულება N2-2020 N29 მაჟორიტარული ოლქის სარჩევნო უბნების, საზღვრების, ნომრების განსაზღვრის შესახებ სხდომა 2.pdf
#4 კრწანისი სხდომის ოქმი N1 კომისიის მდივნის არჩევა ოქმი N1.pdf
#4 კრწანისი კომისიის განკარგულება 01/2020 კომისიი მდივნის არჩევა 012020.pdf
#1 მთაწმინდა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N2 .საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საარჩევნო უბნების დადგენილი საზღვრების დაზუსტებისა და დამტკიცების თაობაზე 2.სხვადასხვა ოქმი-2.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულება005/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020წლის არჩევნებისათვის N04 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში საარჩევნო უბნის შექმნის და საზღვრების დადგენის შესახებ განკარგულება 005.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულება004/2020 05 ისნის საოლქო საარჩევნო კომისიის მდივნის დროებითი მოვალეობის შემსრულებლის არჩევის შესახებ განკარგულება 0042020.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საარჩევნო უბნების დადგენილი საზღვრების დაზუსტებისა და დამტკიცების თაობაზე დაზუსტდეს და დამტკიცდეს #1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საარჩევნო უბნების საზღვრები – თანდართული დანართის შესაბამისად. განკ.-2- დანართით.pdf
#51 ზესტაფონი სხდომის ოქმი ოქმი №02 კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის არჩევა ოქმი №02.pdf
#51 ზესტაფონი კომისიის განკარგულება განკარგულება №02/2020 კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ განკარგულება.pdf
#16 ყვარელი კომისიის განკარგულება N4-2020 №16 ყვარლის საოლქო საარჩევნო კომისიის მდივნის არჩევის შესახებ 4-2020.pdf
#16 ყვარელი კომისიის განკარგულება N3-2020 №16 ყვარლის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ 3-2020.pdf
#16 ყვარელი კომისიის განკარგულება N2-2020 №16 ყვარლის საოლქო საარჩევნო კომისიის მდივნის ნატო ნაპირელის განცხადების დაკმაყოფილების შესახებ N2-2020.pdf
#16 ყვარელი კომისიის განკარგულება N1-2020 №16 ყვარლის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის ეკა გაგნიძის განცხადების დაკმაყოფილების შესახებ 1-2020.pdf
#16 ყვარელი სხდომის ოქმი N1 ხელმძღვანელი პირების არჩევა N1 31.07.2020.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №01/2020 06 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების შექმნის შესახებ კომისიის განკარგულება N01.2020.pdf
#8 დიდუბე სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი №01/2010 06 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების შექმნის შესახებ სხდომის ოქმი N1.pdf
#79 ბათუმი სხდომის ოქმი ოქმი N03 კომისიის მდივნის არჩევის შესახებ კომისიის მდივნად ნანი ვაშაყმაძის არჩევის შესახებ სხდომის ოქმი N03.pdf
#79 ბათუმი კომისიის განკარგულება 05/2020 კომისიის მდივნის არჩევის შესახებ კომისიის მდივნად ნანი ვაშაყმაძის არჩევის შესახებ კომისიის განკარგულება N05-202081.pdf
#82 შუახევი სხდომის ოქმი 01/2020 კომისიის თავმჯდომარის და მდივნის არჩევა 13059.pdf
#82 შუახევი კომისიის განკარგულება 01/2020 კომისიის თავმჯდომარის და მდივნის არჩევა 12951.pdf
#35 ხაშური სხდომის ოქმი 01/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისათვის, N16 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების განსაზღვრის შესახებ. ოქმი N01.2020.pdf
#65 მარტვილი სხდომის ოქმი N1 სხდომის ოქმი საქართველოს პარლამენტის 2020წლის არჩევნებისათვის,N25 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზრვრების და ნომრების განსაზღვრის შესახებ სხდომის ოქმიN1.pdf
#51 ზესტაფონი სხდომის ოქმი ოქმი N01 უბნები, საზღვრები ოქმი N01.pdf
#57 ტყიბული სხდომის ოქმი N01 კომისიის ხელმძღვანელი პირების არჩევის შესახებ სხდომის ოქმი N01.pdf
#12 გურჯაანი სხდომის ოქმი N12გურჯაანი საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისათვის, N09 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების განსაზღვრის შესახებ სხდომის ოქმი #1.pdf
#37 ახალციხე კომისიის განკარგულება განკარგულება2/2020 დანართი 2.pdf
#37 ახალციხე კომისიის განკარგულება განკარგულება 2/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისათვის, №17 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების განსაზღვრის შესახებ 1-1.pdf
#58 წყალტუბო კომისიის განკარგულება განკარგულება # 01/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისათვის, №22 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების განსაზღვრის შესახებ განკარგულება, დანართი 22.pdf
#51 ზესტაფონი კომისიის განკარგულება განკარგულება N 01/2020 უბნები და საზღვრები ზესტაფონი 51.pdf
#5 ისანი სხდომის ოქმი ოქმი N3 აქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისათვის, N04.05 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის უბნების შექმნისა, მათი საზღვრების და ნომრების განსაზღვრის შესახებ სხდომის ოქმი.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულება003/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისათვის, N04.05 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის უბნების შექმნისა, მათი საზღვრების და ნომრების განსაზღვრის შესახებ განკარგულება-003.pdf
#58 წყალტუბო სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი #1 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისათვის, №22 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების განსაზღვრის შესახებ სხდომის ოქმი.PDF
#56 ჭიათურა კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება საარჩევნო უბნების შ3ექმნის და მათი საზღვრების და ნომრების დადგენის შესახებ კომისიის განკარგულება #02/2020 2020 წლის პარლამენტის არჩევნებისათვის #20 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების განსაზღვრის შესახებ კომისიის განკარგულება #02-2020.pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება 02/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისთვის, N10 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების განსაზღვრის შესახებ განკარგულება.pdf
#27 მცხეთა სხდომის ოქმი N 27სააღჩევნო კომ. სხდომის N01ოქმი 1. საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისათვის, №11 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების განსაზღვრის შესახებ 27ოლქი სხდომის ოქმიN01.pdf
#79 ბათუმი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი 02. საზღვრები 28.79 28.79 ოლქის უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების დადგენის შესახებ სხდომის ოქმიN02.pdf
#79 ბათუმი კომისიის განკარგულება განკარგულება 04. საზღვრები 28.79 28.79 ოლქის უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების დადგენის შესახებ განკარგულება 04. საზღვრები 28.79.pdf
#56 ჭიათურა კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება მდივნის არჩევის შესახებ საოლქო საარჩევნო კომისიის მდივნის არჩევის განკარგულება კომისიის განკარგულება #01-2020.pdf
#3 საბურთალო სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი#1 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისათვის N3 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების განსაზღვრის შესახებ. სხდომის ოქმი 01.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება განკარგულება 01/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისათვის N3 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების განსაზღვრის შესახებ საზღვრები განკარგულებით.pdf
#70 ფოთი კომისიის განკარგულება N01/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისათვის, N26 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების განსაზღვრის შესახებ N70 ფოთი, N26 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრებისა და ნომრების განსაზღვრის შესახებ.pdf
#81 ქობულეთი კომისიის განკარგულება სხდომა N1 განკარგულება N1-2020 N81 ქობულეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის მდივნის არჩევის შესახებ სხდომა 01-2020.pdf
#60 ოზურგეთი სხდომის ოქმი 2/2020 საზღვრების დადგენა სხდომის ოქმი 2-2020 საზღვრების დადგენა.pdf
#22 მარნეული სხდომის ოქმი სხდომის #01 ოქმი საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისათვის, № 13 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების განსაზღვრის შესახებ 01 სხდომის ოქმი.PDF
#23 ბოლნისი კომისიის განკარგულება 01/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისათვის, № 14 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების განსაზღვრის შესახებ განკარგულება 01.2020.pdf
#65 მარტვილი კომისიის განკარგულება N01 განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020წლის არჩევნებისათვის,N25 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზრვრების და ნომრების განსაზღვრის შესახებ განკარგულება.pdf
#27 მცხეთა კომისიის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისათვის, №11 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების განსაზღვრის შესახებ N11 მაჯორიტარულ ოლქში შემავალი უბნები და საზღვრების დამტკიცება განკ.N11--2020 001.pdf
#59 ქუთაისი სხდომის ოქმი ოქმი #1 დღის წესრიგის შესაბამისად ოქმი 1.pdf
#23 ბოლნისი სხდომის ოქმი 01/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისათვის, № 14 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების განსაზღვრის შესახებ სხდომის ოქმი 01.2020.pdf
#1 მთაწმინდა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N1 1.საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისთვის №1 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების განსაზღვრის შესახებ 2.სხვადასხვა 1-ოქმი.pdf
#12 გურჯაანი კომისიის განკარგულება N12გურჯაანი საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისათვის, N09 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების განსაზღვრის შესახებ საზღვრები.pdf
#17 თელავი სხდომის ოქმი ოქმი N2 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისთვის, N10 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების განსაზღვრის შესახებ ოქმი N2.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისთვის №1 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების განსაზღვრის შესახებ შეიქმნას საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისათვის, №1 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნები და განისაზღვროს მათი საზღვრები და ნომრები დანართის შესაბამისად. განკარგულება-1 დანართით.pdf
#35 ხაშური კომისიის განკარგულება 01/2020 დანართი საქართველოს პარლამენტის 2020წლის არჩევნბისათვის, N16 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების განსაზღვრის შესახებ. N16 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საზღვრები.pdf
#22 მარნეული კომისიის განკარგულება 01/2020 განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისათვის, № 13 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების განსაზღვრის შესახებ განკარგულება #1.PDF
#35 ხაშური კომისიის განკარგულება 01/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020წლის არჩევნბისათვის, N16 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების განსაზღვრის შესახებ. განკარგულება 01.2020.pdf
#44 ამბროლაური სხდომის ოქმი საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისათვის, №19 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების განსაზღვრის შესახებ საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისათვის, №19 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების განსაზღვრის შესახებ სხდომის ოქმი N01.pdf
#40 ახალქალაქი კომისიის განკარგულება განკარგულება 01/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისათვის, №18 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების განსაზღვრის შესახებ img20200715_12343515.pdf
#67 ზუგდიდი კომისიის განკარგულება N1/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისათვის,N27.67 მაჟორიტარული საარჩვნო ოლქის საარჩვნო უბნების შექმნის,მათი საზღვრების და ნომრების განსაზღვრის შესახებ img20200715_11325576.pdf
#32 გორი კომისიის განკარგულება N01/2020 განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისათვის, N15 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების განსაზღვრის შესახებ 01.2020 განკარგულება.pdf
#57 ტყიბული კომისიის განკარგულება N3/2020 კომისიის მდივნის არჩევის შესახებ განკარგულებაN3.pdf
#57 ტყიბული კომისიის განკარგულება N2/2020 კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ gankarguleba N2.pdf
#60 ოზურგეთი კომისიის განკარგულება 2/2020 საზღვრების დადგენა კომისიის განკარგულება 2-2020 - საზღვრების დადგენა.pdf
#9 ნაძალადევი სხდომის ოქმი 2/2020 საარჩევნო უბნების საზღვრების დამტკიცების შესასხებ ოქმი 2-2020.pdf
#57 ტყიბული კომისიის განკარგულება N1/2020 კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ gankarguleba N1.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 4/2020 საქ. პარლამენტის 2020 არჩევნებისთვის N7 მაჟ. ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, საზღვრების და ნომრების განსაზღვრის შესახებ კომისიის განკ 4-2020.pdf
#9 ნაძალადევი სხდომის ოქმი 1/2020 კომისიის თავმჯდომარის და თავმჯდომარის მოადგილის არჩვის შესახებ ოქმი 1-2020.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 3/2020 თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ კომისიის განკ 3-2020.pdf
#44 ამბროლაური კომისიის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისათვის, №19 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების განსაზღვრის შესახებ საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისათვის, №19 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების განსაზღვრის შესახებ კომისიის განკარგულება N01.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 2/2020 თავმჯდომარის არჩევის შესახებ კომისიის განკ 2-2020.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 1/2020 თავმჯდომარის მოადგილის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ კომისიის განკ 1-2020.pdf
#2 ვაკე სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი#2 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისათვის #2 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების განსაზღვრის შესახებ. სხდომის ოქმი #2.pdf
#20 რუსთავი კომისიის განკარგულება განკარგულებაN001 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისთვის N12 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრებისა და ნომრების განსაზღვრა განკ.001.pdf
#6 სამგორი სხდომის ოქმი საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისათვის №5 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების განსაზღვრის შესახებ; საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისათვის №5 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების განსაზღვრის შესახებ; 1-2020 oqmi.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 01/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისათვის #23 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრებისა და ნომრების განსაზღვრის შესახებ განკარგულება 01-2020.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება 02/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისათვის #2 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების განსაზღვრის შესახებ. განკარგულება 02.2020.pdf
#6 სამგორი კომისიის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისათვის, №5 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების განსაზღვრის შესახებ საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისათვის, №5 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების განსაზღვრის შესახებ 1-2020 gank..pdf
#63 აბაშა სხდომის ოქმი N1/2020 N63 აბაშის საოლქო საარჩევნო კომისიის მდივნის არჩევის შესახებ img20200714_11274442.pdf
#63 აბაშა კომისიის განკარგულება N1/2020 N63 აბაშის საოლქო საარჩევნო კომისიის მდივნის არჩევის შესახებ img20200714_14563940.pdf
#79 ბათუმი კომისიის განკარგულება 03/2020 კომისიის მდივნის მოვალეობის შემსრულებლის არჩევის შესახებ კომისიის მდივნის მოვალეობის შემსრულებლად მარია კვასხვაძის არჩევის შესახებ განკარგულება 03.2020.PDF
#79 ბათუმი კომისიის განკარგულება 02/2020 თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ კომისიის თავმჯდომარის მოადგილედ დავით თოდრიას არჩევის შესახებ განკარგულება 02.2020.PDF
#79 ბათუმი კომისიის განკარგულება 01/2020 თავმჯდომარის არჩევის შესახებ კომისიის თავმჯდომარედ ციალა შავაძის არჩევის შესახებ განკარგულება 01.2020.PDF
#79 ბათუმი სხდომის ოქმი 01/2020 საოლქო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელ პირთა არჩევის შესახებ თავმჯდომარედ ციალა შავაძის არჩევის შესახებ, თავმჯდომარის მოადგილედ დავით თოდრიას არჩევის შესახებ, მდივნის მოვალეობის შემსრულებლად მარია კვასხვაძის არჩევის შესახებ სხდომის ოქმი 01.2020.PDF