ოლქების სამართლებრივი აქტები

არჩევნები:

ოლქები:

ოლქი კატეგორია სახელი მოკლე აღწერა ფაილი (PDF)
#18 ახმეტა კომისიის განკარგულება განკარგულებაN6 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ 1.pdf
#18 ახმეტა სხდომის ოქმი ოქმიN5 უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ. 1 (5 files merged).pdf
#18 ახმეტა კომისიის განკარგულება განკარგულება N5 უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ 1 (2 files merged)-1.pdf
#16 ყვარელი სხდომის ოქმი N6 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №16 ყვარლის საარჩევნო ოლქის N2 ყვარლის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ N6.pdf
#16 ყვარელი სხდომის ოქმი N5 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N16 ყვარლის საარჩევნო ოლქის N2 ყვარლის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ sxd oqmi N5.pdf
#18 ახმეტა კომისიის განკარგულება განკარგულებაN4 კომისიის წარმომადგენლების დანიშვნისა და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე 1 (2 files merged).pdf
#17 თელავი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N5 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N17თელავის საოლქო საარჩევნო კომისიაში \\\"ედპ\\\"წარმომადგენლის ნინო ბოჭორიძის საჩივრის განხილვის შესახებ სხდომის ოქმი N5.pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება N 5 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N17თელავის საოლქო საარჩევნო კომისიაში \"ედპ\"წარმომადგენლის ნინო ბოჭორიძის საჩივრის განხილვის შესახებ განკარგულება N5.pdf
#17 თელავი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N4 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N17თელავის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლის დანიშვნის და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე სხდომის ოქმიN4 (1).pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულებაN4 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N17თელავის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლის დანიშვნის და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე განკარგულება.pdf
#17 თელავი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N3 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის № 17 თელავის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ სხდომის ოქმი N 3 -ilovepdf-compressed.pdf
#12 გურჯაანი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N6 სხდომაზე გატანილი იქნა, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის თემური ბუწაშვილის საჩივარი, საჩივრით დაყენებული მოთხოვნები იყო: 1. ს.ს.კ. უხუცესი წევრის პასუხისმგებლობის საკითხი, 2. ხელახალი კენჭისყრის მოთხოვნა, 3. საოლქო საარჩევნო კომისიის იმ პირ(ებ) პასუხისმგებლობის საკითხი. სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილებით, N10ს.ს.კ. უხუცეს წევრს შეეფარდა დისც. ზომა შენიშვნა. oqmi 6.pdf
#12 გურჯაანი კომისიის განკარგულება განკარგულება N6/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისთვის პოლიტიკური გართიანების \"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა\" წარმომადგენლის N12 გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისიაში თემურ ბუწაშვილის საჩივრის (საოლქოში რეგისტრაციის N180) შესახებ img20181002_09483806.pdf
#16 ყვარელი კომისიის განკარგულება 6/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №16 ყვარლის საარჩევნო ოლქის N2 ყვარლის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ განკ 6-2018.pdf
#70 ფოთი სხდომის ოქმი N09 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N70 ფოთის საარჩევნო ოლქში შემავალი N9, N21 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ img20181001_10473348.pdf
#70 ფოთი კომისიის განკარგულება 09/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N70 ფოთის საარჩევნო ოლქში შემავალი N9, N21 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ img20180930_16371727.pdf
#16 ყვარელი კომისიის განკარგულება 5/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N16 ყვარლის საარჩევნო ოლქის N2 ყვარლის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ komisiis gank N5-2018.pdf
#70 ფოთი კომისიის განკარგულება 08/2018 საქართველოს 2018 წლის პრეზიდენტის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების კონკურსის გამოცხადების შესახებ img20180929_13044289.pdf
#70 ფოთი კომისიის განკარგულება 07/2018 საქართველოს 2018 წლის პრეზიდენტის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ img20180929_13020314.pdf
#69 ჩხოროწყუ სხდომის ოქმი ოქმი №004/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №69 ჩხოროწყუს საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების საუბნო საარჩევნო კომისიებში არჩევისა და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე 4.pdf
#69 ჩხოროწყუ კომისიის განკარგულება განკარგულება №004/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №69 ჩხოროწყუს საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების საუბნო საარჩევნო კომისიებში არჩევისა და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე 4.pdf
#67 ზუგდიდი სხდომის ოქმი N9 საქართველოს პრეზიდენტიოს არჩევნებისათვის ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენელბის დანიშვნის და მათი უფლებ. განსაზღვრის თაობაზე img20180927_20201415.pdf
#45 ცაგერი სხდომის ოქმი N 03/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრი არჩევნებისათვის N45 ცაგერის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლის არჩევისა და უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე სხდომის ოქმი 03.pdf
#33 ქარელი კომისიის განკარგულება 6/2018 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ განკარგ.6.pdf
#45 ცაგერი კომისიის განკარგულება 3/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N45 ცაგერის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლის არჩევისა და უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე კომ.განკ. 3.pdf
#33 ქარელი სხდომის ოქმი 6 კომისიის წევრის უფლებანოსილების შეწყვეტისა და #2 ქარელის საუბნო საარცევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ სხდომის ოქმი 6.pdf
#33 ქარელი კომისიის განკარგულება 7/2018 #2 ქარელის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ განკარგ 7.pdf
#53 ვანი სხდომის ოქმი 30/2018 ოლქის წარმომადგენლის არჩევა სხდომის ოქმი N30.pdf
#53 ვანი კომისიის განკარგულება 30/2018 ოლქის წარმომადგენლის არჩევა კომისიის განკარგულება N30.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 10/2018 საუბნო საარჩევნო კომისიის განკარგულების ბათილად ცნობის შესახებ 10-2018.pdf
#54 სამტრედია სხდომის ოქმი ოქმი N6 წარმომადგენლის უფლებამოსილების შეწყვეტის თაობაძ oqmi.pdf
#48 ხარაგაული სხდომის ოქმი №4 #48 ხარაგაულის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლის არჩევის შესახებ სხდომის ოქმი.pdf
#35 ხაშური კომისიის განკარგულება 09.2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N35 ხაშურის საარჩევნო ოლქის N23 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის თაობაზე. განკარგულება09.2018.pdf
#35 ხაშური კომისიის განკარგულება 08.2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N23 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის მაია ცქიფურიშვილის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის თაობაზე. განკარგულება 08.2018.pdf
#54 სამტრედია კომისიის განკარგულება N6/2018 N54 სამტრედიის საოლქო საარჩევნო კომისიის 2018 წლის 24 სექტემბერის N4/2018 განკარგულებში ცვლილების შეტანის თაობაზე განკარგ. N6.pdf
#18 ახმეტა სხდომის ოქმი N4 კომისიის წარმომადგენლების დანიშვნისა და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე 10 (4 files merged).pdf
#56 ჭიათურა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი #005/2018 საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევისა და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის შესახებ სხდომის ოქმი 005.pdf
#12 გურჯაანი კომისიის განკარგულება განკარგულება 5/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N12 გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევისა და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე gankarguleba 5.pdf
#12 გურჯაანი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N5 სხდომაზე გატანილი იყო საკითხი \"საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N12 გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევისა და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის შესახებ\" სხდომის ოქმი N5.pdf
#70 ფოთი სხდომის ოქმი 06/2018 საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებისათვის N70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევისა და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის შესახებ img20180926_13042404.pdf
#70 ფოთი კომისიის განკარგულება 06/2018 საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებისათვის N70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევისა და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის შესახებ img20180926_12583287.pdf
#54 სამტრედია სხდომის ოქმი N5 საინიციატივი ჯგუფის კანდიდატის ნომრის მინიჭებასთან დაკავშირებით ოქმი N5.pdf
#35 ხაშური სხდომის ოქმი 05 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N35 ხაშურის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევისა და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე, N42 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის გოდერზი გრიგალშვილის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის თაობაზე, N42 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არ ჩევის თაობაზე სხდომის ოქმიN5.pdf
#49 თერჯოლა სხდომის ოქმი N5 სხდომის ოქმი ოქმი.pdf
#22 მარნეული კომისიის განკარგულება 5/2018განკარგულება № 22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევის შესახებ 5.PDF
#56 ჭიათურა კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება 05/2018 საოლქო საარცევნო კომისიის წარმომადგენლების არცევისა და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის შესახებ ოლქის განკარგულება 05.pdf
#54 სამტრედია კომისიის განკარგულება საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილი კანდიდატის რიგითი ნომრის მინიჭების შესახებ 555.pdf
#48 ხარაგაული კომისიის განკარგულება 004/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის #48 ხარაგაულის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლის არჩევის შესახებ 004.pdf
#52 ბაღდათი სხდომის ოქმი \"საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N52 ბაღდათის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევისა და მათი უფლებების განსაზღვრის შესახებ\"N52 ბაღდათის საოლქო საარჩ.კომისიის 24 სექტემბრის N5/2018 განკარგულებაში ცვლილების დანიშნული წარმომადგენლების ცვლილებასთან დაკავშირებით oqmi 6.2018.pdf
#44 ამბროლაური სხდომის ოქმი საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №44 ამბროლაურის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევის და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №44 ამბროლაურის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევის და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე 04 სხდომის ოქმი.pdf
#44 ამბროლაური კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №44 ამბროლაურის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევის და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №44 ამბროლაურის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევის და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე 04 კომისიის განკარგულება.pdf
#52 ბაღდათი კომისიის განკარგულება \"საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N52 ბაღდათის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევისა და მათი უფლებების განსაძღვრის შესახებ\"N52 ბაღდათის საოლქო საარჩევნო კომისიის 24 სექტემბრის N5/2018 განკარგულებასი ცვლილ N52 ბაღდათის საოლქოსაარც.კომ.განკარ.N5/2018 ცვლილების შესახებ განკარგულება 6.pdf
#54 სამტრედია სხდომის ოქმი საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N 54 სამტრედიის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევისა და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის შესახებ 58.pdf
#51 ზესტაფონი კომისიის განკარგულება 06/2018 საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევის თაობაზე 06-2018.pdf
#57 ტყიბული კომისიის განკარგულება N6/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N57 ტყიბულის საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ წარმომადგენლის არჩევისა და მისი უფლებამოსილების განსაზღვრის შესახებ Image.tif
#57 ტყიბული სხდომის ოქმი N6 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 20 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საოლქო კომისიის წარმომადგენლის არჩევა img09252018_0002.pdf
#26 თეთრიწყარო სხდომის ოქმი საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის, N26 თეთრიწყაროს საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ, N26 თეთრიწყაროს საარჩევნო ოლქში შემავალ საარჩევნო უბნებზე წარმომადგენლების არჩევისა და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის შესახებ ოქმი N5.pdf
#33 ქარელი სხდომის ოქმი 5 წარმომადგენლების არჩევისა და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე სხდომის ოქმი 5.pdf
#52 ბაღდათი სხდომის ოქმი საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N52 ბაღდათის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევისა და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის შესახებ ოლქის წარმომადგენლების არჩევა oqmi 5.2018.pdf
#33 ქარელი კომისიის განკარგულება 5/2018 წარმომადგენლების არჩევისა და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე 52018.pdf
#52 ბაღდათი კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N52 ბაღდათის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევისა და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის შესახებ ოლქის წარმომადგენლების არჩევის შესახებ gankargulebebi 2018.pdf
#32 გორი კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N32 გორის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევისა და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის შესახებ 07. 2018.pdf
#21 გარდაბანი კომისიის განკარგულება განკარგულება \"საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N21 გარდაბნის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევის შესახებ\" განკარგულება 04.pdf
#20 რუსთავი კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისთვის N47 საუბნო საარჩვენო კომისიის წევრის შესარჩევი კონკურსისთვის სამდივნოს შექმნის შესახებ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა შესარჩევი კონკურსისთვის სამდივნოს შექმნა. სამდივნოს შემადგენლობა: ზურაბ ჩიქოვანი, ელენე ბახტურიძე-ვაშაკიძე, ლია წამალაიძე, კობა ყანდიაშვილი, სამდივნოს ზედამხედველობის განმახორციელებელი ხათუნა გოშაძე განკ.008-2018.pdf
#20 რუსთავი კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისთვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ გამოცხადდეს კონკურსი N47 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის შესარჩევად განკ.007-2018.pdf
#20 რუსთავი კომისიის განკარგულება N20 რუსთავის საარჩევნო ოლქის N47 საარჩევნო უბანზე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის ვადაზე ადრე უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ ვადაზე ადრე შეუწყდეს უფლებამოსილება N47 საარჩევნო უბნის წევრს თამარ პავლიაშვილს განკ. 006-2018.pdf
#32 გორი სხდომის ოქმი ოქმი №05/2018 სხდომის ოქმი.pdf
#32 გორი კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №48 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის თეა ჯაბახიძის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ 05.2018.pdf
#30 კასპი სხდომის ოქმი ოქმი წარმომადგენლების დანიშვნის შესახებ ოქმი.pdf
#30 კასპი კომისიის განკარგულება განკარგულება წარმომადგენლების დანიშვნის თაობაზე განკარგულება.pdf
#49 თერჯოლა კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N49 თერჯოლის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევისა და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე N49 თერჯოლის საოლქო საარცევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევის შესახებ. გან.N.pdf
#26 თეთრიწყარო კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის, N26 თეთრიწყაროს საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ, N26 თეთრიწყაროს საარჩევნო ოლქში შემავალ საარჩევნო უბნებზე წარმომადგენლების არჩევისა და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის შესახებ. განკარგულება N05-2018.pdf
#24 დმანისი კომისიის განკარგულება dmanisi N24 დმანისის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევის თაობაზე 4.pdf
#50 საჩხერე სხდომის ოქმი N 50 საჩხერის საოლქო საარჩვნო კომისიის სხდომის ოქმი N 06/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საოლქო კომისიის წარმომადგენლების დანიშვნისა და მათი უფლებების განსაზღვრის თაობაზე ოქმი N 06. 23. 09.2018.pdf
#50 საჩხერე კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება N 05 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საოლქო კომისიის წარმომადგენლების დანიშვნისა და მათი უფლებების განსაზღვრის თაობაზე განკარგულება N 05. 23.09.2018.pdf
#54 სამტრედია კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N 54 სამტრედიის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევისა და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N 54 სამტრედიის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევისა და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრა 56.pdf
#16 ყვარელი სხდომის ოქმი N4 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საოლქო საარცევნო კომისიის წარმომადგენელთა დანიშვნისა და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის შესახებ N4.pdf
#16 ყვარელი კომისიის განკარგულება N4/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საოლქო საარცევნო კომისიის წარმომადგენელთა დანიშვნისა და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის შესახებ N4-2018.pdf
#6 სამგორი კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნისათვის №6 სამგორის საარჩევნო ოლქში შემავალი საარჩევნო უბნების საზღვრების დაზ დაზუსტდეს №6 სამგორის საარჩევნო ოლქში შემავალი საარჩევნო უბნების საზღვრები 3-2018 gank..pdf
#23 ბოლნისი კომისიის განკარგულება 05/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევის შესახებ განკარგულება 05.pdf
#35 ხაშური კომისიის განკარგულება 07.2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N35 ხაშურის საარჩევნო ოლქის N42 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის თაობაზე განკარგულება07.2018.pdf
#30 კასპი კომისიის განკარგულება განკარგულება კონკურსის გამოცხადების შესახებ განკარგულება.pdf
#35 ხაშური კომისიის განკარგულება 06.2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N42 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის გოდერძი გრიგალაშვილის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის თაობაზე განკარგულება 06.2018.pdf
#35 ხაშური კომისიის განკარგულება 05.2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისთვის N35 ხაშურის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევისა და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე. განკარგულება 05.2018.pdf
#40 ახალქალაქი კომისიის განკარგულება #40 ახალქალაქის საოლქო საარჩევნო კომისია საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №40 ახალქალაქის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევის შესახებ 4.pdf
#59 ქუთაისი სხდომის ოქმი ოქმი 5-2018 კომისიის წევრების უფლებამოსილების შეწყვეტისა და ოლქის წარმომადგენლების დანიშვნის შესახებ ოქმი 05-2018.pdf
#8 დიდუბე სხდომის ოქმი №08 დიდუბის საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმი №06 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №08 დიდუბის საარჩევნო ოლქის №43 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. სხდომის.ოქმი.06.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 09/2018 ოლქის წარმომადგენლების დანიშვნის შესახებ 09-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 08/2018 კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ 08-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 07/2018 კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ 07-2018.pdf
#51 ზესტაფონი კომისიის განკარგულება 05/2018 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ 05 განკარგულება.PDF
#51 ზესტაფონი კომისიის განკარგულება 04/2018 მდივნის მოვალეობის შემსრულებლის არჩევის სესახებ 04 gankarguleba.PDF
#4 კრწანისი კომისიის განკარგულება 07/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N4 კრწანისის საარჩევნო ოლქში შემავალი N13 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის თაობაზე 07_2018.pdf
#4 კრწანისი კომისიის განკარგულება 06/2018 N4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისიაში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმის შემდგენი უფლებამოსილი პირის განსაზღვრის თაობაზე 06_2018.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №06/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის განკარგულება №08 დიდუბის საარჩევნო ოლქის №43 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის შესარჩევი კორკურსის გამოცხადების შესახებ. კომის.განკ.06.pdf
#37 ახალციხე სხდომის ოქმი 4 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ. 04 (2).pdf
#7 ჩუღურეთი კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N07 ჩუღურეთის საარჩევნო ოლქში შექმნილი საარჩევნო უბნების საზღვრების ასევე საარჩევნო უბანში შემავალი შენობა-ნაგებობათა ნუსხისა და მისამართების დაზუსტების შესახებ.. დაზუსტდა საარჩევნო უბნების საზღვრები ასევე უბანშიშემავალი შენობა -ნაგებობათა ნუსხა მისამართები დანართის შესაბამისად. განკარგულება N 05 2018.pdf
#10 გლდანი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N5 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის, N10 გლდანის საოლქო საარჩევნო კომისიაში შემოსული განცხადებების მიხედვით ჩატარებული სახელობითი კენჭისყრის შედეგებიდან გამომდინარე, საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრობის კანდიდატთაგან, კანონმდებლობით დადგენილი წესით, აირჩნენ N10 გლდანის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრები. oqmi N5.pdf
#10 გლდანი კომისიის განკარგულება N005/2018 2018წ 11 სექტემბერი საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისთვის N10 გლდანის საარჩევნო კომისიების წევრთა არჩევის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის, N10 გლდანის საოლქო საარჩევნო კომისიაში შემოსული განცხადებების მიხედვით ჩატარებული სახელობითი კენჭისყრის შედეგებიდან გამომდინარე, საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრობის კანდიდატთაგან, კანონმდებლობით დადგენილი წესით, აირჩნენ N10 გლდანის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრები. gank 05.pdf
#10 გლდანი კომისიის განკარგულება 004/2018 2018წ 08 სექტემბერი N10 გლდანის საარჩევნო ოლქში შემავალი საარჩევნო უბნების საზღვრების, ამ საარჩევნო უბნებში შემავალ შენობა-ნაგებობათა ნუსხისა და მისამართების დაზუსტების შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის დაზუსტდა, N10 გლდანის საარჩევნო ოლქში შემავალი საარჩევნო უბნების საზღვრები, ამ საარჩევნო უბნებში შემავალი შენობა-ნაგებობათა ნუსხა და მისამართები gank 04.pdf
#7 ჩუღურეთი კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N07 ჩუღურეთის საარჩევნო ოლქში შექმნილი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრეთა არჩევის შესახებ. კენჭისყრის შედეგად არჩეული კანდიდატების ცხრილი განკარგულებაN062018.pdf
#7 ჩუღურეთი სხდომის ოქმი საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N 07 ჩუღურეთის საარჩევნო ოლქში შექმნილი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა არჩევის შესახებს კონკურსანტების არჩევა და კონკურსანტების ცხრილი ოქმი N 052018.pdf
#27 მცხეთა სხდომის ოქმი ოქმი-04 45 უბანზე კონკურსანტების აერჩევა OQMI-04.pdf
#27 მცხეთა კომისიის განკარგულება განკ-04 45 უბანზე კომისიის წევრების არჩევა GANK04.pdf
#27 მცხეთა სხდომის ოქმი ოქმი-03 საზღვრების დაზუსტება sxdomisoqmi#03 2018 sazgvrebis dazusteba.pdf
#27 მცხეთა კომისიის განკარგულება განკ-03 საზღვრების დაზუსტება GANK03.pdf
#27 მცხეთა კომისიის განკარგულება განკ-02უბანზე კონკურსი 45 უბანზე კონკურსის გამოცხადება GANK02DAN01.pdf
#6 სამგორი კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის № 6 სამგორი საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა არჩევა დანართის შესაბამისად 4-2018 gank..pdf
#6 სამგორი სხდომის ოქმი საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის № 6 სამგორი საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა არჩევა 4- 2018 oqmi.pdf
#3 საბურთალო სხდომის ოქმი 04 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N03 საბურთალოს საარჩევნო ოლქში შექმნილი საარჩევნო უბნების საზღვრების, შენობა-ბაგებობათა ნუსხისა და მისამართების დაზუსტების შესახებ. სხდომის ოქმნი N4.pdf
#3 საბურთალო სხდომის ოქმი 03 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ სხდომის ოქმნი N3.pdf
#6 სამგორი კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №6 სამგორის საარჩევნო ოლქის საუბნო საარჩევნო კომისიების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ; კონკურსის გამოცხადება დანართის შესაბამისად 2-2018 gank..pdf
#6 სამგორი სხდომის ოქმი საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №6 სამგორის საარჩევნო ოლქის საუბნო საარჩევნო კომისიების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ; საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა შესარჩევი კონკურსის გამოცხადება 2-2018 oqmi.pdf
#3 საბურთალო სხდომის ოქმი 01 N03 საბურთალოს საოლქო საარჩევნო კომისიაში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის შემდგენი უფლებამოსილი პირის განსაზღვრის თაობაზე სხდომის ოქმი N1.pdf
#6 სამგორი კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნებისათვის №6 სამგორის საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების განსაზღვრის შესახებ საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის უბნების შექმნა - დანართის შეაბამისად 1-2018 gank..pdf
#6 სამგორი სხდომის ოქმი საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნებისათვის №6 სამგორის საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების განსაზღვრის შესახებ; საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის უბნების შექმნა 1-2018 oqmi.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 04/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N03 საბურთალოს საარჩევნო ოლქში შექმნილი საარჩევნო უბნების საზღვრების, შენობა-ნაგებობათა ნუსხისა და მისამართების დაზუსტების შესახებ კომისიის განკ N4.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 02/2018 N03 საბურთალოს საარჩევნო ოლქში შემავალი საარჩევნო უბნების შექმნის,მათი საზღვრებისა და ნომრების დადგენის თაობაზე კომისიის განკ N2.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 03/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N03 საბურთალოს საარჩევნო ოლქში შექმნილი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების თაობაზე gankarguleba N3.pdf
#28 დუშეთი სხდომის ოქმი N4 ოქმის დანართი კომისიის წევრების არჩევა კონკურსის შედეგები.pdf
#29 ყაზბეგი სხდომის ოქმი N4 - 11.09.2018 სხდომის ოქმი 4.2018 11.09.2018.pdf
#29 ყაზბეგი კომისიის განკარგულება განკარგულება N05/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N29 ყაზბეგის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ განკარგულება N05.2018 001.pdf
#27 მცხეთა სხდომის ოქმი 01--ოქმი ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნა საზღვრები ნომრები OQMI-01.pdf
#27 მცხეთა კომისიის განკარგულება განკ-01საზღვრები ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნა საზღვრები ნომრები GANK01 001.jpg
#29 ყაზბეგი სხდომის ოქმი N3 - 29.08.2018 სხდომის ოქმი N3 29.08.2018.pdf
#69 ჩხოროწყუ კომისიის განკარგულება განკარგულება №001/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნებისათვის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრებისა და ნომრების დადგენის შესახებ 1.pdf
#29 ყაზბეგი კომისიის განკარგულება განკარგულება N04/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ განკარგულება N04.2018.pdf
#43 ონი სხდომის ოქმი N43 ონის საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმი N03/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N43 ონის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების უბნების მიხედვით არჩევის შესახებ. სხდომის ოქმი დანართებით-.pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება N 2 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ განკარგულება N 2.pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება N 1 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნებისათვის N17 თელავის საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ საარჩევნო ოლქების საზღვრების, სახელწოდებებისა და ნომრების დადგენის შესახებ განკარგულება N1 .pdf
#29 ყაზბეგი სხდომის ოქმი N2 - 25.06.2018 სხდომის ოქმი N2 25.06.2018.pdf
#29 ყაზბეგი კომისიის განკარგულება განკარგულება N03/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნებისათვის საარჩევნო უბნების შექმნის,მათი საზღვრების,სახელწოდებისა და ნომრების დადგენის შესახებ განკარგულება 03.2018 001.pdf
#53 ვანი კომისიის განკარგულება 26/2018 უბნის შექმნა, მათი საზღვრების დადგენა კომისიის განკარგულება N 26 2.pdf
#28 დუშეთი კომისიის განკარგულება N002/2018 დანართი საზღვრების დადგენა N002 განკარგ. დანართი.pdf
#19 თიანეთი სხდომის ოქმი 03/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის #19 თიანეთის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ ოქმი 03.2018.pdf
#35 ხაშური კომისიის განკარგულება 03/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N35 ხაშურის საარჩევნო ოლქში შექმნილი საარჩევნო უბნების საზღვრების,საარჩევნო უბნის ტერიტორიაზე მდებარე შენობა-ნაგებობათა ნუსხისა და მისამართების დაზუსტების შესახებ 03.pdf
#35 ხაშური კომისიის განკარგულება 01/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნებისათვის N35 ხაშურის საარჩევნო ოლქის სარჩევნო უბნების შექმნის,მათი საზღვრებისა და ნომრების დადგენის შესახებ განკარგულება 01.2018.pdf
#62 ჩოხატაური კომისიის განკარგულება 14/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის შექმნილ საუბნო საარჩევნო კომისიებში მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ,,საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი“-ის მიერ დანიშნული საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების ცნობად მიღების შესახებ. განკ. 14.pdf
#62 ჩოხატაური კომისიის განკარგულება 13/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის შექმნილ საუბნო საარჩევნო კომისიებში მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ,,ევროპული საქართველო“-ს მიერ დანიშნული საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების ცნობად მიღების შესახებ. განკ. 13.pdf
#62 ჩოხატაური კომისიის განკარგულება 12/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის შექმნილ საუბნო საარჩევნო კომისიებში მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ,,ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“-ს მიერ დანიშნული საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების ცნობად მიღების შესახებ. განკ. 12.pdf
#62 ჩოხატაური კომისიის განკარგულება 11/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის შექმნილ საუბნო საარჩევნო კომისიებში მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“–ის მიერ დანიშნული საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების ცნობად მიღების შესახებ. განკ. 11.pdf
#62 ჩოხატაური სხდომის ოქმი N5 1. განკ არგულება- საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N62 ჩოხატაურის საარჩევნო ოლქში შექმნილ საუბნო საარჩევნო კომისიებში პ/გ ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“-ის მიერ დანიშნული საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების ცნობად მიღების შესახებ. 2. განკ არგულება - საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N62 ჩოხ ოქმი 5.pdf
#19 თიანეთი კომისიის განკარგულება 03/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის #19 თიანეთის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ 01.pdf
#49 თერჯოლა სხდომის ოქმი N4 სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი.ბადე.pdf
#49 თერჯოლა კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევენბისათვის N49 თერჯოლის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების 6 წევრის არჩევის შესახებ. განკარგულება.pdf
#55 ხონი კომისიის განკარგულება N8/2018 2018 წლის 28 ოქტომბრის პრეზიდენტის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ არჩეული წევრები.pdf
#24 დმანისი სხდომის ოქმი dmanisi N24 დმანისის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ 3.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულებაN005/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N05 ისნის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ გან. N005.pdf
#5 ისანი სხდომის ოქმი ოქმი N5 ოქმი N5.pdf
#28 დუშეთი კომისიის განკარგულება 004/2018 განკარგულება N004/2018 განკარგულების დანართი კომისიის წევრების არჩევაზე N004 განკარგულების დანართი.pdf
#28 დუშეთი კომისიის განკარგულება N004/2018 კომისიის წევრების არჩევა განკარგულება N004.pdf
#28 დუშეთი სხდომის ოქმი N4 11.09.2018 კომისიის წევრების არჩევა ოქმი N4.pdf
#24 დმანისი კომისიის განკარგულება dmanisi N24 დმანისის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ 3.pdf
#41 ნინოწმინდა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი 4.pdf
#43 ონი კომისიის განკარგულება N43 ონის საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულება N03/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N43 ონის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების უბნების მიხედვით არჩევის შესახებ. განკარგულება დანართებით.pdf
#37 ახალციხე სხდომის ოქმი 3 კომისიიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადებისა და სამდივნოს შექმნის შესახებ 003.pdf
#37 ახალციხე სხდომის ოქმი 2 მდივნის მოვალეობის შემსრულებლის არჩევის შესახებ 002.pdf
#37 ახალციხე კომისიის განკარგულება 3/2018 #37 ახალციხის საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების ნომრების დადგენის შესახებ 03.pdf
#21 გარდაბანი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N21 გარდაბნის საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმი N03/2018 სხდომის ოქმი 03.pdf
#80 ქედა კომისიის განკარგულება 04/2018 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ 04 კომისიის განკარგულება და ოქმი.pdf
#30 კასპი სხდომის ოქმი ოქმი წევრების არჩევის შესახებ sxdomis oqmi.pdf
#30 კასპი კომისიის განკარგულება განკარგულება წევრების არჩევის შესახებ gankarguleba.pdf
#4 კრწანისი კომისიის განკარგულება 05/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N4 კრწანისის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ. 05-2018.pdf
#36 ბორჯომი სხდომის ოქმი ოქმი #3 საუბნო კომისიის წევრების არჩევასტან დაკავშირებით სხდომის ოქმი #3.pdf
#59 ქუთაისი სხდომის ოქმი ოქმი 4-2018 საუბნო საარჩევნო კომისიების არჩევის შესახებ ოქმი 4 - 2018.pdf
#67 ზუგდიდი სხდომის ოქმი N8 საქართველოს პრეზიდენტის არჩცევნებისათვის ზუგდიდის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ img20180912_19534881.pdf
#1 მთაწმინდა სხდომის ოქმი ოქმი #4 .საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №1 მთაწმინდის საარჩევნო ოლქის 38-ივე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევა. 4.pdf
#68 წალენჯიხა სხდომის ოქმი 04/2018 2018 წქლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ სხდომის ოქმი 11. 09.2018.pdf
#68 წალენჯიხა კომისიის განკარგულება 04/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N 68 ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ განკარგულება წევრების არჩევაზე 11.09.2018.pdf
#21 გარდაბანი კომისიის განკარგულება განკარგულება \"საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქრომბრის არჩევნებისთვის N21 გარდაბნის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ\" განკარგულება 03.pdf
#56 ჭიათურა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი #4 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებბისათვის #56 ჭიათურის საარჩევნო ოლქში სემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ სხდომის ოქმი #4.pdf
#45 ცაგერი სხდომის ოქმი N 02/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნრბისათვის N45 ცაგერის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ. სხდომის ოქმი 02.pdf
#23 ბოლნისი კომისიის განკარგულება N04/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის, N23 ბოლნისის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ განკარგულება N04.pdf
#82 შუახევი სხდომის ოქმი 04/2018 კომისიის წევრების არჩევა oqmi -danarti.pdf
#18 ახმეტა სხდომის ოქმი ოქმიN3 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ 1 (5 files merged).pdf
#64 სენაკი კომისიის განკარგულება განკარგულება #03/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის № 64 სენაკის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ კომისიის განკარგულება #3 დანართითურთ.pdf
#64 სენაკი სხდომის ოქმი ოქმი #3 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის № 64 სენაკის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ ოქმი #3 დანართითურთ.pdf
#65 მარტვილი კომისიის განკარგულება N6 განკარგულება 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N65 მარტვილის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ. img20180912_18181857.pdf
#82 შუახევი კომისიის განკარგულება 04/2018 კომისიის წევრების არჩევა განკარგულაბა.pdf
#39 ასპინძა სხდომის ოქმი 03 საქართველოს პრექიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N39 ასპინძის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ ოქმი #03.pdf
#8 დიდუბე სხდომის ოქმი №08 დიდუბის საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმი №4 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №08 დიდუბის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ. სხდომის.ოქმი.04.pdf
#65 მარტვილი სხდომის ოქმი ოქმი N3 N65 მარტვილის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების არჩევის შესახებ img20180912_18075110.pdf
#58 წყალტუბო სხდომის ოქმი # 58 წყალტუბოს საოლქო საარჩევნო კომისიის ოქმი # 3 2018 წლის 28 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის №58 წყალტუბოს საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ ოქმი 3.PDF
#11 საგარეჯო კომისიის განკარგულება განკარგულება №4/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №11 საგარეჯოს საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა არჩევის შესახებ კომისიის განკარგულება 4.pdf
#18 ახმეტა კომისიის განკარგულება განკარგულებაN3 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ 0 (4 files merged).pdf
#11 საგარეჯო სხდომის ოქმი №11 საგარეჯოს საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმი №4 1. საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №11 საგარეჯოს საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა არჩევა. სხდომის ოქმი 4.pdf
#16 ყვარელი კომისიის განკარგულება N3/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N16 ყვარლის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ img20180912_17520780.pdf
#16 ყვარელი კომისიის განკარგულება N2/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 2.pdf
#26 თეთრიწყარო სხდომის ოქმი საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის № 26 თეთრიწყაროს საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ ოქმი 04.pdf
#16 ყვარელი კომისიის განკარგულება N1/2018 2018 წლის საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებისათვის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრებისა და ნომრების დადგენის შესახებ Binder1.pdf
#57 ტყიბული სხდომის ოქმი N5 საუბნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ img09122018_0001.pdf
#4 კრწანისი სხდომის ოქმი N5 N4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმი. N5.pdf
#57 ტყიბული კომისიის განკარგულება N5/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის № 57 ტყიბულის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ ო განკარგულება N5.pdf
#69 ჩხოროწყუ სხდომის ოქმი ოქმი №003/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის № 69 ჩხოროწყუს საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ ოქმი 3.pdf
#16 ყვარელი სხდომის ოქმი N3 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N16 ყვარლის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ img20180912_17352618.pdf
#79 ბათუმი კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N79 ბათუმის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ განკარგულება N05-2018.pdf
#79 ბათუმი სხდომის ოქმი საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N79 ბათუმის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ სხდომის ოქმი N05.pdf
#41 ნინოწმინდა კომისიის განკარგულება ს/ს/კ წევრების არჩევის შესახებ gank 4.pdf
#50 საჩხერე სხდომის ოქმი N 50 საჩხერის საოლქო საარჩვნო კომისიის სხდომის ოქმი N 05/2018 აქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისატვის N 50 საჩხერის საარჩევნო ოლქშისაუბნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ ოქმი N 05. 11.09.2018.ff.pdf
#32 გორი სხდომის ოქმი ოქმი N04/2018 სხდომის ოქმი.pdf
#3 საბურთალო სხდომის ოქმი 05 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N03 საბურთალოს საარჩევნო ოლქში შექმნილი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების კონკურსის წესით არჩევის შესახებ. სხდომის ოქმი 5.pdf
#12 გურჯაანი კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება 4/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N12 გურჯაანის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ განკ. 4.2018.pdf
#16 ყვარელი სხდომის ოქმი N2 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ img20180912_17163280.pdf
#12 გურჯაანი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N4 სხდომაზე გატანილი იქნა ერთი საკითხი: N12 გურჯაანის საარჩეევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევა. კომისიაზე ორი კომისიის წევრის მიერ დაფიქსირდა განსხვავებული განსხავავებული აზრი, რომელიც ოქმს თან ახლავს. img20180912_16552848.pdf
#16 ყვარელი სხდომის ოქმი N1 2018 წლის საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებისათვის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრებისა და ნომრების დადგენის შესახებ img20180912_17124777.pdf
#15 ლაგოდეხი კომისიის განკარგულება საუბნო საარჩევნო- კომისიის წევრების არჩევა GANKARGULEBA #4.pdf
#15 ლაგოდეხი სხდომის ოქმი საუბნო საარჩევნო- კომისიის წევრების არჩევა SXDOMIS OQMI 040210820180912_17092044.pdf
#9 ნაძალადევი სხდომის ოქმი 5/2018 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ ოქმი N5.pdf
#66 ხობი სხდომის ოქმი დათო ჯობავა საუბნო კომისიის არჩევა დანართ04.pdf
#66 ხობი კომისიის განკარგულება დათო ჯობავა საუბნო კომისიის არჩევა განკ.04.pdf
#40 ახალქალაქი სხდომის ოქმი #40 ახალქალაქის საოლქო საარჩევნო კომისია საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №40 ახალქალაქის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ img20180912_17002623.pdf
#48 ხარაგაული სხდომის ოქმი #3 საუბნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ ოქმი. კომისიის ოქმი.pdf
#45 ცაგერი სხდომის ოქმი N 01/2018 არჩევნებისათვის შექმნილი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. სხდომ.ოქმ.1.pdf
#45 ცაგერი კომისიის განკარგულება N 02/2018 N 45 ცაგერის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ. კომის. განკ. 02.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 05/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N03 საბურთალოს საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ განკარგულება 05.pdf
#53 ვანი სხდომის ოქმი 29/2018 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა არჩევა სხდომის ოქმი N29.pdf
#84 ხულო სხდომის ოქმი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევა საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ სხდომაზე სახელობითი კენჭისყრით არჩეული იქნა საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები #4 ოქმი.pdf
#2 ვაკე სხდომის ოქმი ოქმი №4 ოქმი №4..pdf
#84 ხულო კომისიის განკარგულება საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევა საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ სხდომაზე სახელობითი კენჭისყრით არჩეული იქნა საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები #4 სხდომის განკარგულება.pdf
#45 ცაგერი კომისიის განკარგულება N 01/2018 არჩევნებისათვის შექმნილი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. კომის. განკ.01.pdf
#69 ჩხოროწყუ კომისიის განკარგულება განკარგულება №003/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის № 69 ჩხოროწყუს საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ 03.pdf
#70 ფოთი სხდომის ოქმი N05 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N70 ფოთის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ img20180912_16162197.pdf
#14 დედოფლისწყარო სხდომის ოქმი 3 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესახებ 3.pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება N3 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის № 17 თელავის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ განკარგულება N 3.pdf
#17 თელავი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N2 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ სხდომის ოქმი N 2.pdf
#17 თელავი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N1 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნებისათვის N17 თელავის საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ საარჩევნო ოლქების საზღვრების, სახელწოდებებისა და ნომრების დადგენა სხდომის ოქმი N1.pdf
#51 ზესტაფონი სხდომის ოქმი ოქმი N 3 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევა ოქმი N 3.pdf
#25 წალკა კომისიის განკარგულება განკარგულება N3 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევა N3 განკარგულება.pdf
#25 წალკა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N3 საუბნო სარჩევნო კომისიის წევრების არჩევა N3 სხდომის ოქმი.pdf
#38 ადიგენი სხდომის ოქმი ოქმი საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის #38 ადიგენის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ oqmi.pdf
#46 ლენტეხი სხდომის ოქმი N4 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N46 ლენტეხის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევა სხდომის ოქმი N 4.pdf
#46 ლენტეხი კომისიის განკარგულება N4 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N46 ლენტეხის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევა განკარგულება N 4.pdf
#83 ხელვაჩაური სხდომის ოქმი კომისიის წევრების არჩევის ბადე კომისიის წევრების არჩევა archeuli ubnis wevrebi 2018.pdf
#18 ახმეტა კომისიის განკარგულება განკარგულება N2 საუბნო საარჩევნო კომისიების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ ga11 (3 files merged).pdf
#50 საჩხერე კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება N 04 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისატვის N 50 საჩხერის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ განკარგულება N 04.pdf
#18 ახმეტა კომისიის განკარგულება განკარგულებაN1 საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების განსაზღვრის შესახებ 0 (2) (15 files merged).pdf
#35 ხაშური სხდომის ოქმი 04/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N35 ხაშურის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ ოქმი04.pdf
#35 ხაშური კომისიის განკარგულება 04/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N35 ხაშურის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ განკარგულება04.pdf
#81 ქობულეთი კომისიის განკარგულება N81 ქობულეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევა 04-2018.pdf
#54 სამტრედია სხდომის ოქმი საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია N54 სამტრედიის საოლქო საარჩევნო კომისია ოქმი N3 საუბნო კომ.წევრების არჩევა oqmi3.pdf
#54 სამტრედია სხდომის ოქმი საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია N54 სამტრედიის საოლქო საარჩევნო კომისია ოქმი N2 კონკურსის გამოცხადება oqmi2.pdf
#54 სამტრედია სხდომის ოქმი N54 სამტრედიის საოლქო საარჩევნო კომისია სხდომის ოქმი N1 საზღვრების დამტკიცება oqmi 1.pdf
#54 სამტრედია კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N54 სამტრედიის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ N54 სამტრედიის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევა Scanitto_2018-09-12_004.pdf
#54 სამტრედია კომისიის განკარგულება დანართი კომ.განკ.N2/2018 Scanitto_2018-09-12_003.pdf
#58 წყალტუბო კომისიის განკარგულება #58 წყალტუბოს საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულება #5 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის № 58 წყალტუბოს საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ კომისიის გან 5.PDF
#54 სამტრედია კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N54 სამტრედიის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ N54 სამტრედიის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა შესარჩევი კონკურსის გამოცხადება Scanitto_2018-09-12_001_1.pdf
#63 აბაშა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმიმ N3 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N63 აბაშის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ ოქმი 3.pdf
#54 სამტრედია კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნებისათვის, N54 სამტრედიის საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრებისა და ნომრების განსაზღვრის შესახებ N54 სამტრედიის საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრებისა და ნომრების განსაზღვრა Scanitto_2018-09-12_001.pdf
#60 ოზურგეთი სხდომის ოქმი 4/2018 საუბნო კომისიის არჩევა სხდომის ოქმი 4.pdf
#60 ოზურგეთი კომისიის განკარგულება 4/2018 საუბნო კომისიის არჩევა კომისიის განკარგულება 4.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 06/2018 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევა განკარგულება....pdf
#61 ლანჩხუთი სხდომის ოქმი 6/2018 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევა ოქმი.pdf
#61 ლანჩხუთი კომისიის განკარგულება 6/2018 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევა გან 6.pdf
#13 სიღნაღი კომისიის განკარგულება 03/2018 საუბნო საარჩევნო კომისიების 6-6 წევრის არჩევის შესახებ განკარგულება.pdf
#52 ბაღდათი სხდომის ოქმი საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნებისათვის N52 ბაღდათის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ. არჩეულ იქნენ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევა. ოქმი 4..pdf
#32 გორი კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №32 გორის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ განკარგულება 04.2018.pdf
#13 სიღნაღი სხდომის ოქმი 03 საუბნო საარჩევნო კომისიების 6-6 წევრის არჩევის შესახებ sxdomis oqmi.pdf
#70 ფოთი კომისიის განკარგულება N5/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N70 ფოთის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ img20180912_12484353.pdf
#67 ზუგდიდი კომისიის განკარგულება N9/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის № 67 ზუგდიდის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ img20180912_12394996.pdf
#53 ვანი კომისიის განკარგულება 29/2018 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა არჩევა კომისიის განკარგულებაN29.pdf
#46 ლენტეხი სხდომის ოქმი N3 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადება სხდომის ოქმი N 3.pdf
#56 ჭიათურა კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება #04/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის № 56 ჭიათურის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ კომისიის განკარგულება 04.pdf
#38 ადიგენი კომისიის განკარგულება განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №38 ადიგენის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ განკარგულება.pdf
#62 ჩოხატაური კომისიის განკარგულება 10/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის № 62 ჩოხატაურის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ განკ.10.pdf
#62 ჩოხატაური სხდომის ოქმი N4 1. განკარგულება – საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N62 ჩოხატაურის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ. ოქმი 4.pdf
#51 ზესტაფონი კომისიის განკარგულება 03/2018 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ 03-2018.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №1 მთაწმინდის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ 4.pdf
#83 ხელვაჩაური სხდომის ოქმი სხდომა-3 კომისიის წევრების არჩევა sx3.pdf
#83 ხელვაჩაური კომისიის განკარგულება 03/2018 კომისიის წევრების არჩევა 032018.pdf
#33 ქარელი სხდომის ოქმი 4 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ სხდომის ოქმი4.pdf
#15 ლაგოდეხი კომისიის განკარგულება თავმჯდომარის არჩევა N15 ლაგოდეხის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარედ არჩეულია რევაზ გაიპარაშვილი 1.pdf
#33 ქარელი კომისიის განკარგულება 4/2018 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ განკ.4.pdf
#14 დედოფლისწყარო კომისიის განკარგულება 03/2018 ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევნის შესახებ 3.pdf
#48 ხარაგაული კომისიის განკარგულება 003/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის #48 ხარაგაულის საარცევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარცევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ არჩევის განკარგულება.pdf
#44 ამბროლაური სხდომის ოქმი საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N44 ამბროლაურის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N44 ამბროლაურის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ სხდომის ოქმი N3.pdf
#44 ამბროლაური კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N44 ამბროლაურის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N44 ამბროლაურის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ განკარგულება N03.pdf
#39 ასპინძა კომისიის განკარგულება 03/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N39 ასპინძის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ 032018.pdf
#40 ახალქალაქი კომისიის განკარგულება #40 ახალქალაქის საოლქო საარჩევნო კომისია საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №40 ახალქალაქის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ 03.pdf
#36 ბორჯომი კომისიის განკარგულება განკარგულება #03/2018 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ განკარგულება #3.2018.pdf
#1 მთაწმინდა სხდომის ოქმი ოქმი #3 საარჩევნო ოლქში შემავალი საარჩევნო უბნების საზღვრების დაზუსტების საკითხი 3.pdf
#1 მთაწმინდა სხდომის ოქმი ოქმი #2 საუბნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების საკითხი 2.pdf
#1 მთაწმინდა სხდომის ოქმი ოქმი #1 საარჩევნო ოლქში საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრებისა და ნომრების დადგენის საკითხი 1.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისთვის #1 მთაწმინდის საარჩევნო ოლქში შემავალი საარჩევნო უბნების დადგენილი საზღვრების დაზუსტებისა და დამტკიცების თაობაზე 3.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისთვის #1 მთაწმინდის ოლქის საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების თაობაზე 2.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის #1 მთაწმინდის საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების დადგენის შესახებ 1.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 5/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №09 ნაძალადევის საარჩევნო ოლქის საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ განკარგულება N5-2018.pdf
#26 თეთრიწყარო კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის № 26 თეთრიწყაროს საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ კომისიის განკარგულება 04-2018.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება 04/2018 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ განკარგულება 04.2018.pdf
#63 აბაშა კომისიის განკარგულება განკარგულება N3 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N63 აბაშის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ განკარგულება N3.pdf
#52 ბაღდათი კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნებისათვის N52 ბაღდათის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ. N52 ბაღდათის საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევა. განკ.დანართი.pdf
#22 მარნეული კომისიის განკარგულება 4/2018განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის № 22 მარნეულის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ განკ.4.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება № 04/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №08 დიდუბის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ კომის. განკ. 04.pdf
#41 ნინოწმინდა სხდომის ოქმი sxdomis oqmi 3.pdf
#41 ნინოწმინდა კომისიის განკარგულება gank 3.pdf
#41 ნინოწმინდა სხდომის ოქმი sxdomis oqmi.pdf
#41 ნინოწმინდა კომისიის განკარგულება gank.2
#41 ნინოწმინდა სხდომის ოქმი sxdimis oqmi.pdf
#43 ონი სხდომის ოქმი N43 საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმი N02/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N43 ონის საარჩევნო ოლქის საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ სხდომა N2.pdf
#43 ონი სხდომის ოქმი N43 საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმი N01/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საარჩევნო უბნების შექმნის,მათი საზღვრების და ნორმების დადგენის შესახებ სხდომა N1.pdf
#43 ონი კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N43 ონის საარჩევნო ოლქის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადება ონის საარჩევნო ოლქის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესახებ კონკურისი გამოცხადების შესახებ განკარგულება N02-2018.pdf
#15 ლაგოდეხი სხდომის ოქმი კონკურსის გამოცხადება კონკურსის გამოცხადება 3.pdf
#43 ონი კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნებისათვის საარჩევნო უბნების შექმნა,მათი საზღვრების და ნორმების დადგენა საარჩევნო უბნების შექმნა და მათი საზღვრების და ნორმების დადგენა განკარგულება N01-2018.pdf
#15 ლაგოდეხი სხდომის ოქმი საზღვრების დადგენა საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის უბნების შექმნის, საზღვრების და ნომრების განსაზღვრა 2.pdf
#32 გორი სხდომის ოქმი ოქმი N03/2018 ოქმი № 3.2018.pdf
#80 ქედა კომისიის განკარგულება 03/2018 საარჩევნო უბნებში შემავალი შენობა-ნაგებობათა ნუსხის, საზღვრებისა და მისამართების შესახებ 03 კომისიის განკარგულება და ოქმი.pdf
#80 ქედა კომისიის განკარგულება 01/2018 საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების, სახელწოდებებისა და ნომრების დადგენის შესახებ 01კომისიის განკარგულება და ოქმი.pdf
#28 დუშეთი კომისიის განკარგულება N003/2018 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ კომისიის განკარგულება N003.pdf
#28 დუშეთი კომისიის განკარგულება N002/2018 საარჩევნო ოლქში საარჩევნო უბნების შექმნის და მათი საზღვრების დადგენის თაობაზე კომისიის განკარგულება N002.pdf
#28 დუშეთი კომისიის განკარგულება N001/2018 კომისიის მდივნის ვასილ კალანდაძის არჩევის შესახებ კომისიის განკარგულება N001.pdf
#28 დუშეთი სხდომის ოქმი N3 29,08,2018 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ ოქმი N3.pdf
#28 დუშეთი სხდომის ოქმი N2 25,05,2018 საარჩევნო უბნების შექმნის და მათი საზღვრების დადგენა ოქმი N2.pdf
#28 დუშეთი სხდომის ოქმი N1 13.03.2018 კომისიის მდივნის არჩევა ოქმი N1.pdf
#37 ახალციხე სხდომის ოქმი 1 თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ 001.pdf
#37 ახალციხე კომისიის განკარგულება 4/2018 კომისიიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადებისა და სამდივნოს შექმნის შესახებ 04.pdf
#37 ახალციხე კომისიის განკარგულება 2/2018 მდივნის მოვალეობის შემსრულებლის არჩევის შესახებ 02.pdf
#37 ახალციხე კომისიის განკარგულება 1/2018 თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ 01.pdf
#15 ლაგოდეხი სხდომის ოქმი N15 ლაგოდეხის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ 1.pdf
#14 დედოფლისწყარო სხდომის ოქმი 2 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების თაობაზე oqmi2.pdf
#14 დედოფლისწყარო სხდომის ოქმი 1 საარჩევნო უბნების საზღვრების, სახელწოდებებისა და ნომრების განსაზღვრის თაობაზე oqmi1.pdf
#14 დედოფლისწყარო კომისიის განკარგულება 02/2018 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 2.pdf
#14 დედოფლისწყარო კომისიის განკარგულება 01/2018 საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების, სახელწოდებეისა და ნომრების განსაზღვრის თაობაზე 1.pdf
#83 ხელვაჩაური სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი-2 კონკურსის გამოცხადება უბნებზე k.sx.pdf
#83 ხელვაჩაური კომისიის განკარგულება 02/2018 კონკურსის გამოცხადება უბნებზე kon2.pdf
#83 ხელვაჩაური სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი-1 უბნებისა და საზღვრების შესახებ sx.pdf
#83 ხელვაჩაური კომისიის განკარგულება 01/2018 საარჩევნო უბნებისა და საზღვების შესახებ s1.pdf
#62 ჩოხატაური კომისიის განკარგულება 09/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ განკ.9.pdf
#62 ჩოხატაური სხდომის ოქმი N3 1. განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოხადების შესახებ. 2. სხვადასხვა. სხდომის თავმჯდომარემ გააცნო საოლქო საარჩევნო კომისიაში შემოსული N 62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისიის დროებითი წევრის ანდრო ნიკოლაიშვილის წერილობითი განცხადება ოლქში (რეგისტრაციის N160), რომლითაც ბატონი ანდრო ითხოვდა სხდომის დღის წესრიგში დამატებით საკითხის, კერძოდ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრობის კანდიდატებთან გა ოქმი 3.pdf
#62 ჩოხატაური კომისიის განკარგულება 08/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისთვის N62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისიაში კომისიის დამლაგებლის დაქირავების შესახებ განკ.8.pdf
#62 ჩოხატაური კომისიის განკარგულება 07/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისთვის N62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისიაში კომისიის იურისტის დაქირავების შესახებ განკ.7.pdf
#62 ჩოხატაური კომისიის განკარგულება 06/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისთვის N62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისიაში კომისიის მძღოლის დაქირავების შესახებ განკ.6.pdf
#62 ჩოხატაური კომისიის განკარგულება 05/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისთვის N62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისიაში კომისიის ბუღალტერის დაქირავების შესახებ განკ.5.pdf
#62 ჩოხატაური კომისიის განკარგულება 04/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისთვის N62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისიაში კომისიის მატერიალური პასუხისმგებელი პირის დაქირავების შესახებ განკ.4.pdf
#62 ჩოხატაური კომისიის განკარგულება 03/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისთვის N62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისიაში კომისიის ოპერატორის დაქირავების შესახებ განკ.3.pdf
#62 ჩოხატაური კომისიის განკარგულება 02/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისთვის N62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისიაში კომისიის თავმჯდომარის თანაშემწის დაქირავების შესახებ. განკ.2.pdf
#62 ჩოხატაური სხდომის ოქმი N2 1. განკარგულება (საოლქო საარჩევნო კომისიაში თანაშემწის დაქირავების შესახებ) 2. განკარგულება (საოლქო საარჩევნო კომისიაში ოპერატორის დაქირავების შესახებ) 3. განკარგულება (საოლქო საარჩევნო კომისიაში მატერიალურ პასუხისმგებელი პირის დაქირავების შესახებ) 4. განკარგულება (საოლქო საარჩევნო კომისიაში ბუღალტრის დაქირავების შესახებ) 5. განკარგულება (საოლქო საარჩევნო კომისიაში მძღოლის დაქირავების შესახებ) 6. განკარგულება (საოლქო საარჩევნო კომისიაში იურისტის დაქირავების შესახებ) 7. განკარგულება (ს ოქმი 2.pdf
#62 ჩოხატაური კომისიის განკარგულება 01/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნებისთვის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების, სახელწოდებებისა და ნომრების დადგენის შესახებ განკ.1.pdf
#62 ჩოხატაური სხდომის ოქმი N1 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნებისათვის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების, სახელწოდებებისა და ნომრების დადგენის შესახებ. ოქმი 1.pdf
#25 წალკა კომისიის განკარგულება განკარგულება N1 ოლქის საზღვრების თაობაზე 1 განკარგულება.pdf
#25 წალკა კომისიის განკარგულება განკარგულება N2 საუბნო საარჩევნო კომისიის შესარჩევი კონკურსის თაობაზე 2 განკარგულება.pdf
#25 წალკა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N2 29.08.2018. უბნის წევრთა შესარჩევი კონკურსის თაობაზე 2 ოქმი.pdf
#25 წალკა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N1 ოლქის საზღვრების თაობაზე 1 სხდომის ოქმი.pdf
#18 ახმეტა სხდომის ოქმი ოქმი N2 საუბნო საარჩევნო კომისიების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 1 (4 files merged).pdf
#53 ვანი სხდომის ოქმი 26/2018 უბნების შექმნა, მათი საზღვრების და ნომრების შექმნა სხდომის ოქმი 26.pdf
#55 ხონი კომისიის განკარგულება N7/2018 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საარჩევნო უბნების კომისიის წევრთა შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ საოლქო N 7.pdf
#19 თიანეთი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი 02/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის #19 თიანეთის საარჩევნო ოლქში შექმნილი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ სხდომის ოქმი 02.2018.pdf
#19 თიანეთი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი 01/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნებისათვის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრებისა და ნომრების დადგენის შესახებ სხდომის ოქმი 01.2018.pdf
#55 ხონი კომისიის განკარგულება N6/2018 სააჩევნო უბნების საზღვრებისა და ნომრების დადგენის შესახებ საოლქო N6.pdf
#55 ხონი კომისიის განკარგულება N4/2018 N5/2018 2018 წლის შუალედური არჩევნებისათვის გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიების დამტკიცების შესახებ საოლქო N4, N5.pdf
#19 თიანეთი კომისიის განკარგულება 02/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის #19 თიანეთის საარჩევნო ოლქში შექმნილი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 02.2018.pdf
#19 თიანეთი კომისიის განკარგულება 01/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნებისათვის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრებისა და ნომრების დადგენის შესახებ 01.2018.pdf
#18 ახმეტა სხდომის ოქმი ოქმი N1 საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების განსაზღვრის შესახებ o1 ia.pdf
#55 ხონი კომისიის განკარგულება N3/2018 2018 წლის შუალედური არჩევნებისათვის სპეციალური სიის დამტკიცების შესახებ საოლქო N3.pdf
#55 ხონი კომისიის განკარგულება N1, N2/2018 2018 წლის შუალედური არჩევნებისათვის ამომრჩეველთა ერთიან სიებში ცვლილების შეტანის შესახებ საოლქო N1, N2.pdf
#79 ბათუმი კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საარჩევნო უბნების საზღვრების, საარჩევნო უბანში შემავალ შენობა-ნაგებობათა ნუსხისა და მისამართების დაზუსტების შესახებ კომისიის განკარგულება 04-2018.pdf
#79 ბათუმი სხდომის ოქმი საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საარჩევნო უბნების საზღვრების, საარჩევნო უბანში შემავალ შენობა-ნაგებობათა ნუსხისა და მისამართების დაზუსტების შესახებ სხდომის ოქმი 04.pdf
#70 ფოთი სხდომის ოქმი N04 საქართველოს 2018 წლის პრეზიდენტის არჩევნებისათვის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრები, სახელწოდებებისა და ნომრების განსაზღვრის თაობაზესაქართვე img20180910_15445177.pdf
#53 ვანი სხდომის ოქმი 28/2018 კონკურსის შესახებ ოქმი 28.pdf
#70 ფოთი კომისიის განკარგულება N04/2018 საქართველოს 2018 წლის პრეზიდენტის არჩევნებისათვის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრები, სახელწოდებებისა და ნომრების განსაზღვრის თაობაზე img20180910_15423437.pdf
#79 ბათუმი კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ კომისიის განკარგულება 03-2018.pdf
#79 ბათუმი სხდომის ოქმი საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ სხდომის ოქმი 03.pdf
#70 ფოთი სხდომის ოქმი N03 საქართველოს 2018 წლის პრეზიდენტის არჩევნებისათვის საუბნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ img20180910_15395141.pdf
#70 ფოთი კომისიის განკარგულება N03/2018 საქართველოს 2018 წლის პრეზიდენტის არჩევნებისათვის საუბნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ img20180910_15373821.pdf
#53 ვანი კომისიის განკარგულება 28/2018 კონკურსის შესახებ კომ განკ N 28.pdf
#70 ფოთი სხდომის ოქმი N02 საქართველოს 2018 წლის პრეზიდენტის არჩევნებისათვის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრები, სახელწოდებებისა და ნომრების განსაზღვრის თაობაზესაქართვე img20180910_15331012.pdf
#70 ფოთი კომისიის განკარგულება N02/2018 საქართველოს 2018 წლის პრეზიდენტის არჩევნებისათვის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრები, სახელწოდებებისა და ნომრების განსაზღვრის თაობაზე img20180910_15302132.pdf
#79 ბათუმი კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრებისა და ნომრების განსაზღვრის შესახებ კომისიის განკარგ. 02-2018.pdf
#53 ვანი სხდომის ოქმი 27/2018 კომისიის მდივნის არჩევა ოქმი 27.pdf
#53 ვანი კომისიის განკარგულება 27/2018 კომისიის მდივნის არჩევა კომისიის განკარგულება 27.pdf
#79 ბათუმი სხდომის ოქმი საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრებისა და ნომრების განსაზღვრის შესახებ სხდომის ოქმი 02.pdf
#51 ზესტაფონი სხდომის ოქმი ოქმი N 2 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადება ოქმი N 2.pdf
#79 ბათუმი კომისიის განკარგულება N79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჟდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ კომისიის განკ. 01-2018.pdf
#51 ზესტაფონი კომისიის განკარგულება 02/2018 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების კონკურსის გამოცხადების შესახებ 022018.pdf
#79 ბათუმი სხდომის ოქმი N79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჟდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ სხდომის ოქმი 01.pdf
#70 ფოთი სხდომის ოქმი N01 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ img20180910_15212751.pdf
#51 ზესტაფონი სხდომის ოქმი ოქმი N 1 საზღვრების დადგენის შესახებ ოქმი N 1.pdf
#70 ფოთი კომისიის განკარგულება N01/2018 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ img20180910_15111947.pdf
#51 ზესტაფონი კომისიის განკარგულება 01/2018 საზღვრების დადგენის შესახებ 012018.pdf
#47 მესტია სხდომის ოქმი №2 №2.pdf
#47 მესტია სხდომის ოქმი №1 №1.pdf
#11 საგარეჯო სხდომის ოქმი №11 საგარეჯოს საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმი №3 1. საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №11 საგარეჯოს საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების საზღვრების, საარჩევნო უბნებში შემავალი შენობა-ნაგებობების ნუსხისა და მისამართების დაზუსტების შესახებ. ოქმი 3.pdf
#47 მესტია კომისიის განკარგულება 02.2018 საუბნო საარჩევნო კომისიების შესარჩევი კონკურსი 02.2018.pdf
#47 მესტია კომისიის განკარგულება 01.2018 საარჩევნო უბნების შექმნა და საზღვრების დადგენა 01.2018.pdf
#50 საჩხერე სხდომის ოქმი N 50 საჩხერის საოლქო საარჩვნო კომისიის სხდომის ოქმი N 04/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლეის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საჩხერის N 50 საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებისათვის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. ოქმი N 04. 29.08.2018.pdf
#50 საჩხერე სხდომის ოქმი N 50 საჩხერის საოლქო საარჩვნო კომისიის სხდომის ოქმი N 03/2018 N 50 საჩხერის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის N 01/2018 და N 02/2018 განკარგულებების გაცნობა. ოქმი N 03. 7.08.2018.pdf
#50 საჩხერე სხდომის ოქმი N 50 საჩხერის საოლქო საარჩვნო კომისიის სხდომის ოქმი N 02/2018 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის N 50 საჩხერის საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრებისა და ნომრების განსაზღვრის თაობაზე. ოქმი N 02. 25.06.2018.pdf
#50 საჩხერე სხდომის ოქმი N 50 საჩხერის საოლქო საარჩვნო კომისიის სხდომის ოქმი N 01/2018 N 50 საჩერის საოლქო საარჩევნო კომისიის მდივნის მოვალეობის შემსრულებლის არჩევის შესახებ. ოქმი N 01. 18.06.2018.pdf
#50 საჩხერე კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება N 03 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საჩხერის N 50 საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. განკარგულება N 03 29.08.2018.pdf
#50 საჩხერე კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება N 02 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის N 50 საჩხერის სარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის , მათი საზღვრებისა და ნომრების განსაზღვრის თაობაზე კომისიის გაკარგულება N 02..pdf
#50 საჩხერე კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება N 01 N 50 საჩხერის საოლქო საარჩევნო კომისიის მდივნის მოვალეობის შემსრულების არჩევის შესახებ საოლქო კომისიის გნკარგებულება N 01 18.06.2018.pdf
#11 საგარეჯო სხდომის ოქმი №11 საგარეჯოს საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმი №2 1. საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №11 საგარეჯოს საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა შესარჩევი კონკურსის გამოცხადება. ოქმი 2.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება № 03/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №08 დიდუბის საარჩევნო ოლქში შექმნილი საუბნო საარჩევნო კომისიების საზღვრების დაზუსტების თაობაზე. კომის.განკ.03.pdf
#22 მარნეული კომისიის განკარგულება 3/2018განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ #3განკ..PDF
#30 კასპი კომისიის განკარგულება განკარგულება საზღვრების დამტკიცების შესახებ განკარგულება.pdf
#11 საგარეჯო სხდომის ოქმი №11 საგარეჯოს საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმი №1 1. საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნებისათვის № 11 საგარეჯოს საარჩევნო ოლქში შემავალი საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების განსაზღვრა. ოქმი 1.pdf
#11 საგარეჯო კომისიის განკარგულება განკარგულება №3/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №11 საგარეჯოს საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების საზღვრების, საარჩევნო უბნებში შემავალი შენობა-ნაგებობების ნუსხისა და მისამართების დაზუსტების შესახებ ოლქი 3.pdf
#11 საგარეჯო კომისიის განკარგულება განკარგულება № 2/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ კომისია 2.pdf
#7 ჩუღურეთი სხდომის ოქმი საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N07 ჩუღურეთის საარჩევნო ოლქში შექმნილი საარჩევნო უბნების საზღვრების, ასევე საარჩევნო უბანში შემავალი შენობა-ნაგებობათა ნუსხისა და მისამართების დაზუსტების შესახებ N07 ჩუღურეთის სარჩევნო ოლქში საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის დაზუსტდა საარჩევნო უბნების საზღვრები, ასევე საარჩევნო უბანში შემავალი შენობა-ნაგებობათა ნუსხა და მისამართები დანართის შესაბამისად ოქმიN 4.pdf
#57 ტყიბული კომისიის განკარგულება N3/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის № 57 ტყიბულის საარჩევნო ოლქში შემავალი საარჩევნო უბნების საზღვრებისა და მათი ნომრების დაზუსტების შესახებ განკარგულება N4.pdf
#57 ტყიბული კომისიის განკარგულება N3/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N57 ტყიბულის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. განკარგულება N3.pdf
#57 ტყიბული კომისიის განკარგულება N2/2018 N57 ტყიბულის საოლქო საარჩევნო კომისიის მდივნის მოვალეობის შემსრულებლის არჩევის შესახებ განკარგულება N2.pdf
#57 ტყიბული კომისიის განკარგულება N1/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნებისათვის № 57 ტყიბულის საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების საზღვრებისა და მათი ნომრების დადგენის შესახებ განკარგულება N1.pdf
#22 მარნეული კომისიის განკარგულება 2/2018განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნებისათვის N22 მარნეულის საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, საზღვრებისა და ნომრების განსაზღვრის შესახებ 2განკ.PDF
#22 მარნეული კომისიის განკარგულება 1/2018განკარგულება N22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიის მდივნის არჩევის შესახებ 1განკ..PDF
#7 ჩუღურეთი სხდომის ოქმი საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N 07 ჩუღურეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის სამოქმედო ტერიტორიაზე შექმნილი საუბნო საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტების მიზნით საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არეჩევნებისათვის N07 ჩუღურეთის საარჩევნო ოლქში შექმნილი საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების მიზნით, გამოცხადდეს საუბნო საარჩევნო კომისიების: N1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, წევრების შესარჩევი კონკურსი და კონკურსის ჩატარების საორგანიზაციო უზრუნველყოფის მიზნით შეიქმნას სამდივნო ოლქის კომისიის წევრების შემადგენლობით ოქმიN3.pdf
#7 ჩუღურეთი სხდომის ოქმი საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის მორიგი არჩევნებისათვის N07 ჩუღურეთის საარჩევნო ოლქში საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრებისა და ნომრების დადგენის შესახებ დანართის შესაბამისად N07 ჩუღურეთის საარჩევნო ოლქში საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის მორიგი არჩევნებისათვის შეიქმნას 43 საარჩევნო უბანი, დადგინდეს მათი საზღვრები და ნომრები დანართის შესაბამისად ოქმი N2.pdf
#30 კასპი კომისიის განკარგულება განკარგულება თავმჯდომარის არჩევის შესახებ განკარგულება.pdf
#7 ჩუღურეთი სხდომის ოქმი N 07 ჩუღურეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ. N07 ჩუღურეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე N07 ჩუღურეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარედ არჩეულ იქნეს თინათინ კალმახელიძე N07 ჩუღურეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილედ არჩეულ იქნეს რევაზ სახვაძე ოქმიN 1.pdf
#30 კასპი სხდომის ოქმი ოქმი კონკურსის გამოცხადება ოქმი.pdf
#30 კასპი სხდომის ოქმი ოქმი საზღვრების დამტკიცება ოქმი.pdf
#30 კასპი სხდომის ოქმი ოქმი თავმჯდომარის არჩევა oqmi.pdf
#26 თეთრიწყარო სხდომის ოქმი საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის, საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ ოქმი 3.pdf
#26 თეთრიწყარო სხდომის ოქმი საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნებისათვის, N26 თეთრიწყაროს საარჩევნო ოლქში საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრებისა და ნომრების განსაზღვრისთაობაზე ოქმი 2.pdf
#26 თეთრიწყარო სხდომის ოქმი N26 თეთრიწყაროს საოლქო საარჩევნო თავმჯდომარის არჩევის შესახებ ოქმი 1.pdf
#57 ტყიბული სხდომის ოქმი N4 საზღვრების დაზუსტება sxdomis oqmi N4.pdf
#57 ტყიბული სხდომის ოქმი N3 საუბნო კომისიების წევრთა კონკურსის გამოცხადება sxdomis oqmi N3.pdf
#57 ტყიბული სხდომის ოქმი N2 მდივნის მოვალეობის შემსრულებლის არჩევის შეასხებ sxdomis oqmi N2.pdf
#57 ტყიბული სხდომის ოქმი N1 საზღვრების დადგენის შესახებ sxdomis oqmi N1.pdf
#21 გარდაბანი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N21 გარდაბნის საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმი N02/2018 სხდომის ოქმი N02.pdf
#7 ჩუღურეთი კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N07 ჩუღურეთის საარჩევნო ოლქში შექმნილი საუბნო საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტების მიზნით საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადება გამოცხადდეს საუბნო საარჩევნო კომისიების შესარჩევი კონკურსი და შეიქმნას სამდივნო ოლქის კომისიის წევრების შემადგენლობით img20180909_18405655.pdf
#7 ჩუღურეთი კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N 07 ჩუღურეთის საარჩევნო ოლქში საარჩევნო უბნების შექმნის,მათი საზღვრებისა და ნომრების დადგენის შესახებ N 07 ჩუღურეთის საარჩევნო ოლქში საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის მორიგი არჩევნებისათვის შეიქმნას 43 საარჩევნო უბანი,დადგინდეს მათი საზღვრები და ნომრები დანართის შესაბამისად img20180909_18452561.pdf
#26 თეთრიწყარო კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის, საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ განკარგულება 03-2018.pdf
#26 თეთრიწყარო კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნებისათვის, N26 თეთრიწყაროს საარჩევნო ოლქში საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრებისა და ნომრების განსაზღვრისთაობაზე განკარგულება 02-2018.pdf
#26 თეთრიწყარო კომისიის განკარგულება N26 თეთრიწყაროს საოლქო საარჩევნო თავმჯდომარის არჩევის შესახებ განკარგულება 01-2018.pdf
#7 ჩუღურეთი კომისიის განკარგულება N 07 ჩუღურეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ N 07 ჩუღურეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილედ არჩეულ იქნეს რევაზ სახვაძე img20180909_18391862.pdf
#7 ჩუღურეთი კომისიის განკარგულება N 07 ჩუღურეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ N 07 ჩუღურეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარედ არჩეულ იქნეს თინათინ კალმახელიძე img20180909_18390005.pdf
#49 თერჯოლა სხდომის ოქმი N3 სხდომის ოქმი 3.pdf
#49 თერჯოლა სხდომის ოქმი N2 სხდომის ოქმი 2.pdf
#49 თერჯოლა სხდომის ოქმი N1 სხდომის ოქმი 1.pdf
#58 წყალტუბო სხდომის ოქმი #58 წყალტუბოს საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმი #2 1. 2018 წლის 28 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის №58 წყალტუბოს საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. 2. 2018 წლის 28 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის №58 წყალტუბოს საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის ჩატარებისთვის სამდივნოს შექმნის შესახებ. 3. 2018 წლის 28 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის №58 წყალტუბოს საოლქო საარჩევნო კომისიაში ადმინისტრაციული სამათალდარღვევათა შესახებ ოქმის შემდგენი უფლებამოსილ 2.PDF
#82 შუახევი სხდომის ოქმი 03/2018 მოადგილის არჩევა სხდომის ოქმები-03.2018.pdf
#82 შუახევი სხდომის ოქმი 02/2018 კონკურსის გამოცხადება სხდომის ოქმები-02.2018.pdf
#58 წყალტუბო სხდომის ოქმი #58 წყალტუბოს საოლქო საარჩევნო კომისის სხდომის ოქმი #01 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნებისთვის №58 წყალტუბოს საარჩევნო ოლქში შემავალი საარჩევნო უბნების შექმნის, საზღვრების, სახელწოდებებისა და ნომრების განსაზღვრის შესახებ ოქმი 1.PDF
#82 შუახევი სხდომის ოქმი 01/2018 საზღვრების დადგენა სხდომის ოქმები-01.2018.pdf
#58 წყალტუბო კომისიის განკარგულება #58 წყალტუბოს საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულება #04/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №58-ე წყალტუბოს საოლქო საარჩევნო კომისიაში ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმის შემდგენ უფლებამოსილი პირის განსაზღვრის შესახებ. 4.PDF
#58 წყალტუბო კომისიის განკარგულება #58 წყალტუბოს საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე განკარგულება #03/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის ჩატარებისთვის სამდივნოს შექმნის შესახებ. 3.PDF
#58 წყალტუბო კომისიის განკარგულება #58 წყალტუბოს საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულება #02/2018 2018 წლის 28 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 2.PDF
#58 წყალტუბო კომისიის განკარგულება #58 წყალტუბოს საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულება #01/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნებითვის №58 წყალტუბოს საარჩევნო ოლქში შემავალი საარჩევნო უბნების შექმნის, საზღვრების, სახელწოდებებისა და ნომრების განსაზღვრის შესახებ 1.PDF
#82 შუახევი კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულებები 1.საზღვრების დადგენა 2. კონკურსის წესი დად. 3.თავმჯდომარის მოადგილის არჩევა კომისიის განკარგულებები.pdf
#21 გარდაბანი კომისიის განკარგულება განკარგულება \"საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისთვის საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ\" განკარგულება 02.pdf
#56 ჭიათურა კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება #03/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №56 ჭიათურის საარჩევნო ოლქში შექმნილი საარჩევნო უბნების საზღვრების დაზუსტების შესახებ ოლქის განკარგულება 03.pdf
#8 დიდუბე სხდომის ოქმი №08 დიდუბის საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმი №3 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №08 დიდუბის საარჩევნო ოლქში შექმნილი საუბნო საარჩევნო კომისიების საზღვრების დაზუსტების თაობაზე. სხდომის.ოქმო.03.pdf
#56 ჭიათურა კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება #02/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის შექმნილი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ კომისიის განკარგულება 02-2018.pdf
#69 ჩხოროწყუ კომისიის განკარგულება განკარგულება №2 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 2.pdf
#56 ჭიათურა კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება #01/2018 2018 წლის 28 ოქტომბრის პრეზიდენტის არჩევნებისათვის #56 ჭიათურის საარჩევნო ოლქში საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი ნომრების და საზღვრების დადგენის შესახებ კომისიის განკარგულება 01-2018.pdf
#69 ჩხოროწყუ სხდომის ოქმი ოქმი №002/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ ოქმი 2.pdf
#69 ჩხოროწყუ სხდომის ოქმი ოქმი №001/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნებისათვის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრებისა და ნომრების დადგენის შესახებ ოქმი1.pdf
#56 ჭიათურა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი #003/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №56 ჭიათურის საარჩევნო ოლქში შექმნილი საარჩევნო უბნების საზღვრების დაზუსტების შესახებ სხდომის ოქმი 003-2018.pdf
#56 ჭიათურა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი #002/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №56 ჭიათურის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების მიზნით კონკურსის გამოცხადების შესახებ. სხდომის ოქმი 002-2018.pdf
#56 ჭიათურა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი #001/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის #56 ჭიათურის საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების განსაზღვრის შესახებ სხდომის ოქმი 001-2018.pdf
#66 ხობი სხდომის ოქმი დათო ჯობავა კონკურსის გამოცხადება ოქმი02.pdf
#66 ხობი სხდომის ოქმი დათო ჯობავა მდივნის მოვალეობის გადაცემა, უბნების შექმნა ოქმი 01.pdf
#66 ხობი კომისიის განკარგულება დათო ჯობავა საუბნოს კონკურსის გამოცხადება კ.გ.3.pdf
#66 ხობი კომისიის განკარგულება დათო ჯობავა უბნების შექმნის კ.გ.2.pdf
#66 ხობი კომისიის განკარგულება დათო ჯობავა მდივნის მოვალეობის გადაცემა კ.გ1.pdf
#5 ისანი სხდომის ოქმი ოქმი N4 ოქმიN4.pdf
#84 ხულო კომისიის განკარგულება საზღვრებისა და შენობა ნაგებობების ნუსხის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ მოწოდებული შენობა ნაგებობის ნუსხის შედეგად მოხდა მისამართების დაზუსტება. N 03 განკარგულება.PDF
#84 ხულო სხდომის ოქმი შექმნილი საარჩევნო უბნების, საზღვრების, შენობა ნაგებობის ნუსხისა და მისამარტების დაზუსტების შესახებ. მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ მოწოდებული შენობა ნაგებობის ნუსხის შედეგად მოხდა მისამართების დაზუსტება. N 03 სხდომის ოქმი.PDF
#68 წალენჯიხა სხდომის ოქმი N3/2018 საარჩევნო უბნების საზღვრებისა და შენობა-ნაგებობების მისამართების დაზუსტება img20180909_16081067.pdf
#11 საგარეჯო კომისიის განკარგულება განკარგულება №1/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნებისათვის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრებისა და ნომრების დადგენის შესახებ N11 საგარეჯო.pdf
#68 წალენჯიხა სხდომის ოქმი N2/2018 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. img20180909_16042957.pdf
#46 ლენტეხი სხდომის ოქმი N2 2018წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის საარჩევნო უბნების შექმნის , მათი საზღვრების, სახელწოდებებისა და ნომრების განსაზღვრა სხდომის ოქმი N 2.pdf
#46 ლენტეხი სხდომის ოქმი N 1 N46 ლენტეხის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმდჯომარის არჩევა სხდომის ოქმი N 1.pdf
#68 წალენჯიხა სხდომის ოქმი N1/2018 საარცევნო უბნების შექმნის,მათი საზღვრების და ნომრების განსაზღვრის თაობაზე img20180909_16034901.pdf
#39 ასპინძა კომისიის განკარგულება 02/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ კომისიის განკარგულება 2.pdf
#39 ასპინძა კომისიის განკარგულება 01/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N39 ასპინძის საარჩევნო ოლქში საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრებისა და ნომრების დადგენის შესახებ კომისიის განკარგულება 1.pdf
#39 ასპინძა სხდომის ოქმი 02 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ ოქმი 2018 2.pdf
#39 ასპინძა სხდომის ოქმი 01 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N39 ასპინძის საარჩევნო ოლქში საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრებისა და ნომრების დადგენის შესახებ ოქმი 2018 1.pdf
#5 ისანი სხდომის ოქმი ოქმი N3 ოქმიN3.pdf
#5 ისანი სხდომის ოქმი ოქმი N2 ოქმიN2.pdf
#5 ისანი სხდომის ოქმი ოქმი N1 ოქმიN1.pdf
#84 ხულო სხდომის ოქმი საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის შექმნილი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შწსარჩევი კონკურსის გამოცხადების, კონკურსის წესის, პირობების და ვადების განსაზღვრის თაობაზე. გამოცხადა კონკურსი 2018 წლის 30 აგვისტოსდან 2018 წლის 6 სექტემბრის ჩათვლით,განისაზღვრა კონკურსის წესი და პირობები N 02 სხდომის ოქმი.PDF
#46 ლენტეხი კომისიის განკარგულება N3 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადება განკარგულება 3.pdf
#84 ხულო კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის შექმნილი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შწსარჩევი კონკურსის გამოცხადების, კონკურსის წესის, პირობების და ვადების განსაზღვრის თაობაზე. გამოცხადა კონკურსი 2018 წლის 30 აგვისტოსდან 2018 წლის 6 სექტემბრის ჩათვლით,განისაზღვრა კონკურსის წესი და პირობები N 02 gankarguleba.PDF
#46 ლენტეხი კომისიის განკარგულება N2 2018წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის საარჩევნო უბნების შექმნის , მათი საზღვრების, სახელწოდებებისა და ნომრების განსაზღვრა გაკარგულება 2.pdf
#46 ლენტეხი კომისიის განკარგულება N1 N46 ლენტეხის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმდჯომარის არჩევა განკარგულება 1.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულებაN004/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N5 ისნის საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრებისა და ნომრების დადგენის შესახებ გან.004.pdf
#84 ხულო სხდომის ოქმი საარჩევნო უბნების შექმნის,მათი საზღვრების,სახელწოდებებეის და ნომრების განსაზღვრის შესახებ შეიქმნა 54 უბანი, განისაზღვრა საზღვრები, სახელწოდებები და ნომრები N 01sxdomis oqmi.PDF
#84 ხულო კომისიის განკარგულება საარჩევნო უბნების შექმნის,მათი საზღვრების,სახელწოდებებეის და ნომრების განსაზღვრის შესახებ შეიქმნა 54 უბანი, განისაზღვრა საზღვრები, სახელწოდებები და ნომრები. N 01 gankarguleba.PDF
#68 წალენჯიხა კომისიის განკარგულება 03/2018 საარჩევნო უბნების საზრვრებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა მონაცემების საფუძველზე შერჩეული შენობა-ნაგებობათა მისამართების დაზუსტების შესახებ. img20180909_14132224.pdf
#35 ხაშური სხდომის ოქმი 03 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N35 ხაშურის საარჩევნო ოლქში შექმნილი საარჩევნო უბნების საზღვრების,საარჩევნო უბნის ტერიტორიაზე მდებარე შენობა-ნაგებობათა ნუსხისა და მისამართების დაზუსტების შესახებ სხდომის ოქმიN03.pdf
#35 ხაშური სხდომის ოქმი 01 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნებისათვის N35 ხაშურის საარჩევნო ოლქის სარჩევნო უბნების შექმნის,მათი საზღვრებისა და ნომრების დადგენის შესახებ სხდომის ოქმიN01.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულებაN003/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ გან.003.pdf
#68 წალენჯიხა კომისიის განკარგულება 02/2018 N68 წალენჯიხის საარჩევნო ოლქში შექმნილი საუბნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. img20180909_14113544.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულებაN002/2018 2018 წლის პრეზიდენტის არჩევნებისათვის N5 ისნის საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრებისა და ნომრების დადგენის შესახებ გან.002.pdf
#68 წალენჯიხა კომისიის განკარგულება 01/2018 საარჩევნო უბნების შექმნის,მათი საზღვრების და ნომრების განსაზღვრის თაობაზე. img20180909_14103269.pdf
#64 სენაკი სხდომის ოქმი ოქმი #2 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ კომისიის ოქმი # 2.pdf
#64 სენაკი სხდომის ოქმი ოქმი #1 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნებისათვის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების განსაზღვრის შესახებ კომისიის ოქმი # 1.pdf
#64 სენაკი კომისიის განკარგულება განკარგულება #2/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 2 კომისიის განკარგულება #02-2018.pdf
#64 სენაკი კომისიის განკარგულება განკარგულება #1/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნებისათვის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების განსაზღვრის შესახებ 1 კომისიის განკარგულება #01-2018.pdf
#48 ხარაგაული კომისიის განკარგულება 002/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ Doc2.pdf
#20 რუსთავი კომისიის განკარგულება საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა შესარჩევი კონკურსისთვის სამდივნოს შექმნა საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა შესარჩევი კონკურსისთვის სამდივნოს შექმნა. სამდივნოს შემადგენლობა: ზურაბ ჩიქოვანი, ელენე ბახტურიძე-ვაშაკიძე, ლია წამალაიძე, კობა ყანდიაშვილი, სამდივნოს ზედამხედველობის განმახორციელებელი ხათუნა გოშაძე განკ.004-2018.pdf
#20 რუსთავი კომისიის განკარგულება საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა შესარჩევი კონკურსის გამოცხადება კონკურსის გამოცხადება და საკონკურსო დოკუმენტაციის მიღება 2018 წლის 30 აგვისტოდან 6 სექტემბრის ჩათვლით 10:00 საათიდან 18:00 საათამდე განკ.003-2018.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულებაN001/2018 N5 ისნის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ გან.001.pdf
#38 ადიგენი სხდომის ოქმი ოქმი საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსისი გამოცხადების შესახებ. ოქმი#2.pdf
#38 ადიგენი სხდომის ოქმი ოქმი საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნებისათვის საარჩევნო უბნების შექმნის, საზღვრებისა და ნომრების დადგენის თაობაზე ოქმი#1.pdf
#38 ადიგენი კომისიის განკარგულება განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსისი გამოცხადების შესახებ. განკ.#2.pdf
#20 რუსთავი კომისიის განკარგულება N20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის არჩევა N20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილედ ზურაბ ჩიქოვანის არჩევა განკ. 001-2018.pdf
#38 ადიგენი კომისიის განკარგულება განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნებისათვის საარჩევნო უბნების შექმნის, საზღვრებისა და ნომრების დადგენის თაობაზე. განკ.#1.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება № 01/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნებისათვის №08 დიდუბის საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების განსაზღვრის შესახებ. კომის.განკ.01.pdf
#20 რუსთავი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N03 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა შესარჩევი კონკურსის გამოცხადება; საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა შესარჩევი კონკურსისთვის სამდივნოს შექმნა სხდომის ოქმი N03.pdf
#8 დიდუბე სხდომის ოქმი №08 დიდუბის საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმი №2 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №08 დიდუბის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. სხდომის.ოქმი.2.pdf
#20 რუსთავი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N02 საარჩევნო უბნების შექმნა, მათი საზღვრების დადგენა და ნომრების განსაზღვრა სხდომის ოქმი N02.pdf
#20 რუსთავი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N01 N20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ სხდომის ოქმი N01.pdf
#8 დიდუბე სხდომის ოქმი №08 დიდუბის საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმი №1 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნებისათვის №08 დიდუბის საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების განსაზღვრის შესახებ. სხდომის.ოქმი.1.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება № 02/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №08 დიდუბის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. კომის.განკ.02.pdf
#44 ამბროლაური სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N012 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N44 ამბროლაურის ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსების გამოცხადებისა და სამდივნოს შექმნის შესახებ სხდომის ოქმი N02.pdf
#44 ამბროლაური კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N44 ამბროლაურის ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსების გამოცხადებისა და სამდივნოს შექმნის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N44 ამბროლაურის ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსების გამოცხადებისა და სამდივნოს შექმნის შესახებ განკარგულება N02.pdf
#35 ხაშური სხდომის ოქმი 02 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N35 ხაშურის საარჩევნო ოლქში შექმნილი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების თაობაზე img20180909_11394777.pdf
#35 ხაშური კომისიის განკარგულება 02/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N35 ხაშურის საარჩევნო ოლქში შექმნილი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების თაობაზე img20180909_11343768.pdf
#44 ამბროლაური სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N01 N44 ამბროლაურის საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების დადგენის შესახებ სხდომის ოქმი N01.pdf
#44 ამბროლაური კომისიის განკარგულება N44 ამბროლაურის საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების დადგენის შესახებ N44 ამბროლაურის საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების დადგენის შესახებ განკარგულება N01.pdf
#48 ხარაგაული სხდომის ოქმი 002/2018 ოქმი #2 Doc2.pdf
#36 ბორჯომი კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება #2.2018 #36 ბორჯომის საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულება #2.2018 განკარგულება #2.2018.pdf
#48 ხარაგაული სხდომის ოქმი 001/2018 ოქმი #1 Doc1.pdf
#36 ბორჯომი კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება #1.2018 #36 ბორჯომის საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულება #1.2018 განკარგულება #1.2018.pdf
#36 ბორჯომი სხდომის ოქმი ოქმი #2 #36 ბორჯომის საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმი #2 სხდომის ოქმი #2.pdf
#36 ბორჯომი სხდომის ოქმი ოქმი #1 #36 ბორჯომის საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმი #1 სხდომის ოქმი #1.pdf
#48 ხარაგაული კომისიის განკარგულება 001/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნებისათვის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრებისა და ნომრების დადგენის შესახებ Doc1.pdf
#4 კრწანისი სხდომის ოქმი N4 N4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმი. N4.pdf
#49 თერჯოლა კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N49 საარჩევნო ოლქში შემავალი შექმნილი საარჩევნო უბნების საზღვრების,ასევე საარჩევნო უბნის ტერიტორიაზე მდებარე შენობა -ნაგებობათა ნუსხისა და მისამართების დაზუსტების შესახებ. დაზუსტდა საარჩევნო უბნის საზღვრები,საარჩევნო უბნის ტერიტორიაზე მდებარე შენობა-ნაგებობათა ნუსხა და მისამართები. 3.pdf
#49 თერჯოლა კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N49თერჯოლის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. გამოცხადდა საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსი. 2.pdf
#49 თერჯოლა კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნებისათვის N49 თერჯოლის საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის,მათი საზღვრების ,სახელწოდებებისა და ნომრების განსაზღვრის შესახებ. საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნებისათვის შეიქმნა N49 საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნები განისაზღვრა მათი საზღვრები,სახელწოდებები და ნომრები. 1.pdf
#61 ლანჩხუთი სხდომის ოქმი N1/2018 საოლქო საარჩევნო კომისიის მდივნის არჩევის შესახებ MOB20180908_0651.pdf
#61 ლანჩხუთი სხდომის ოქმი N2/2018 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ MOB20180908_0650.pdf
#61 ლანჩხუთი სხდომის ოქმი N3/2018 საარჩევნო ოლქში შემავალი საარჩევნო უბნების შექმნის , მათი საზღვრების, სახელწოდებებისა და ნომრების განსაზღვრის შესახებ MOB20180908_0649.pdf
#61 ლანჩხუთი სხდომის ოქმი N4/2018 საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების მიზნით საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევიკონკურსის გამოცხადების შესახებ MOB20180908_0648.pdf
#61 ლანჩხუთი სხდომის ოქმი N5/2018 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის, #61 ლანჩხუთის საარჩევნო ოლქში შემავალი საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების , სახელწოდებებისა და ნომრების განსაზღვრის თაობაზე#61 ლანჩხუთის საოლქო საარჩევნო კომისიის 2018წლის 25 ივნისის#3/2018განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ MOB20180908_0647.pdf
#13 სიღნაღი სხდომის ოქმი 02 საუბნო საარჩევნო კომისიების 6-6 წევრის ასარჩევად კონკურსის გამოცხადება Document (91).pdf
#13 სიღნაღი სხდომის ოქმი 01 უბნების შექმნა, მათი ნომრების და საზღვრების დადგენა Document (90).pdf
#13 სიღნაღი კომისიის განკარგულება 02/2018 საუბნო საარჩევნო კომისიების 6-6 წევრის ასარჩევად კონკურსის გამოცხადება Document (89).pdf
#13 სიღნაღი კომისიის განკარგულება 01/2018 საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი ნომრების და საზღვრების დადგენის შესახებ Document (88).pdf
#59 ქუთაისი სხდომის ოქმი ოქმი 3-2018 საზღვრების დაზუსტება ოქმი 3-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 05/2018 საზღვრების დაზუსტების შესახებ 05-2018.pdf
#32 გორი კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №32 გორის საარჩევნო ოლქში შექმნილი საარჩევნო უბნების საზღვრების, საარჩევნო უბნებში შემავალი შენობა-ნაგებობათა ნუსხისა და მისამართების დაზუსტების შესახებ 03.2018.pdf
#65 მარტვილი სხდომის ოქმი ოქმი N1 N65 მარტვილის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის არჩევის და საარჩევნო უბნების შექმნის მათი საზღვრების ,სახელწოდებების და ნომრების განსაზღვრის შესახებ. img20180908_17303898.pdf
#60 ოზურგეთი სხდომის ოქმი 3/2018 საუბნო კომისიის კონკურსი სხდომის ოქმი 3.pdf
#60 ოზურგეთი სხდომის ოქმი 2/2018 საზღვრების დამტკიცება სხდომის ოქმი 2.pdf
#60 ოზურგეთი სხდომის ოქმი 1/2018 საოლქო კომისიის მდივნის არჩევის შესახებ სხდომის ოქმი 1.pdf
#60 ოზურგეთი კომისიის განკარგულება 3/2018 საუბნო კომისიის კონკურსის გამოცხადება კომისიის განკარგულება 3.pdf
#60 ოზურგეთი კომისიის განკარგულება 2/2018 საზღვრების დამტკიცება კომისიის განკარგულება 2.pdf
#60 ოზურგეთი კომისიის განკარგულება 1/2018 საოლქო კომისიის მდივნის შესახებ კომისიის განკარგულება 1.pdf
#67 ზუგდიდი სხდომის ოქმი N7 საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებისათვის შექმნილი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ img20180908_17000375.pdf
#67 ზუგდიდი სხდომის ოქმი N6 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნებისათვის საარჩევნო უბნების შექმნის,მათი საზღვრების და ნომრების განსაზღვრის შესახებ img20180908_17092990.pdf
#67 ზუგდიდი სხდომის ოქმი N5 შუალედური არჩევნების არსებული მონაცემებით საოლქო შემაჯამებელი ოქმის დამტკიცების შესახებ img20180908_16572815.pdf
#67 ზუგდიდი სხდომის ოქმი N4 ა(ა)იპ-ის \\\"მომავლის არჩევანი\\\",ა(ა)იპ-ის\\\"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია\\\",ა(ა)იპ-ს \\\"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება\\\"დამკვირვებლების საჩივარების შესახებ img20180908_16552236.pdf
#67 ზუგდიდი სხდომის ოქმი N3 N67 ზუგდიდის საარჩევნო ოლქში შემავალი სპეც.სიის დამტკიცების შესახებ img20180908_16531312.pdf
#67 ზუგდიდი სხდომის ოქმი N2 შუალედური არჩევნებისათვის,საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ img20180908_16510534.pdf
#67 ზუგდიდი სხდომის ოქმი N1 შუალედური არჩევნებისათვის,კონკურსის გამოცხადების შესახებ img20180908_16484217.pdf
#10 გლდანი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N03 N10 გლდანის საოლქო საარჩევნო კომისიამ საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების მიზნით გამოაცხადა კონკურსი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრობის მსურველთათვის, საბუთები მიიღება 2018 წლის 30 აგვისტოდან 2018 წლის 06 სექტემბრის ჩათვლით 10:00 სთ-დან, 18:00 სთ-მდე. სხდომის ოქმი 3.pdf
#10 გლდანი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N02 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნებისათვის N10 საარჩევნო ოლქში შეიქმნა საარჩევნო უბნები და დადგინდა მათი საზღვრები სხდომის ოქმი 2.pdf
#10 გლდანი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N01 N10 გლდანის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარედ არჩეულ იქნა ჭაბუკი ჭაბუკიანი წევრობის უფლებამოსილების (5 წლის) ვადით სხდომის ოქმი 1.pdf
#3 საბურთალო სხდომის ოქმი 02 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის N03 საბურთალოს საარჩევნო ოლქში შემავალი საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრებისა და ნომრების განსაზღვრის შესახებ sxdomis okmi 2.pdf
#65 მარტვილი სხდომის ოქმი ოქმი N2 2018 წლის 28 ოქტომბრის არაცევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. img20180908_16282750.pdf
#67 ზუგდიდი კომისიის განკარგულება N8/2018 საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებისათვის შექმნილი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ img20180908_16254688.pdf
#67 ზუგდიდი კომისიის განკარგულება N7/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნებისათვის საარჩევნო უბნების შექმნის,მათი საზღვრების და ნომრების განსაზღვრის შესახებ img20180908_16231688.pdf
#10 გლდანი კომისიის განკარგულება 003/2018 2018წ 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის, გლდანის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების 6-6 წევრის არჩევის შესახებ N10 გლდანის საოლქო საარჩევნო კომისიამ საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების მიზნით გამოაცხადა კონკურსი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრობის მსურველთათვის, საბუთები მიიღება 2018 წლის 30 აგვისტოდან 2018 წლის 06 სექტემბრის ჩათვლით 10:00 სთ-დან, 18:00 სთ-მდე. განკარგულება 3.pdf
#67 ზუგდიდი კომისიის განკარგულება N6/2018 ა(ა)იპ-ის \"მომავლის არჩევანი\"დამკვირვებლის საჩივრის შესახებ img20180908_16211426.pdf
#67 ზუგდიდი კომისიის განკარგულება N5/2018 ა(ა)იპ-ის\"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია\" დამკვირვებლების საჩივარების შესახებ img20180908_16133645.pdf
#10 გლდანი კომისიის განკარგულება 002/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნებისათვის N10 გლდანის საარჩევნო ოლქში საარჩევნო უბნის შექმნის, მათი საზღვრებისა და ნომრების დადგენის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნებისათვის N10 საარჩევნო ოლქში შეიქმნა საარჩევნო უბნები და დადგინდა მათი საზღვრები განკარგულება 2.pdf
#10 გლდანი კომისიის განკარგულება 001/2018 N10 გლდანის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარედ ჭაბუკი ჭაბუკიანის არჩევის შესახებ N10 გლდანის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარედ არჩეულ იქნა ჭაბუკი ჭაბუკიანი წევრობის უფლებამოსილების (5 წლის) ვადით 1 განკარგულება.pdf
#67 ზუგდიდი კომისიის განკარგულება N4/2018 ა(ა)იპ-ს \"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება\"დამკვირვებლის საჩივრის შესახებ img20180908_16083042.pdf
#67 ზუგდიდი კომისიის განკარგულება N3/2018 N67 ზუგდიდის საარჩევნო ოლქში შემავალი სპეც.სიის დამტკიცების შესახებ img20180908_16013177.pdf
#67 ზუგდიდი კომისიის განკარგულება N2/2018 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ img20180908_15585350.pdf
#67 ზუგდიდი კომისიის განკარგულება N1/2018 კონკურსის გამოცხადების შესახებ img20180908_15560515.pdf
#24 დმანისი კომისიის განკარგულება dmanisi საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 2.pdf
#24 დმანისი კომისიის განკარგულება dmanisi საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნებისათვის N24 დმანისის საარჩევნო ოლქში საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების, სახელწოდებებისა და ნომრების განსაზღვრის შესახებ 1.pdf
#59 ქუთაისი სხდომის ოქმი ოქმი 2-2018 კონკურსის გამოცხადების, კონკურსის სამდივნოს შექმნის და დამკვირებელი ორგანიზაციის რეგისტრაციაზე უარის შესახებ ოქმი 2-2018.pdf
#59 ქუთაისი სხდომის ოქმი ოქმი 1-2018 საარჩევნო უბნების შექმნის, საზღვრებისა და ნომრების დადგენის შესახებ ოქმი 1-2018.pdf
#61 ლანჩხუთი კომისიის განკარგულება N1/2018 კომისიის მდივნის არჩევის შესახებ MOB20180908_0646.pdf
#61 ლანჩხუთი კომისიის განკარგულება N2/2018 თავმჯდომარის მოადგილი არჩევის შესახებ MOB20180908_0645.pdf
#24 დმანისი სხდომის ოქმი dmanisi საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 2.pdf
#61 ლანჩხუთი კომისიის განკარგულება N3/2018 უბნების, საზღვრების და ნომრების შესახებ MOB20180908_0644.pdf
#61 ლანჩხუთი კომისიის განკარგულება N4/2018 კონკურსის გამოცხადების თაობაზე MOB20180908_0643.pdf
#61 ლანჩხუთი კომისიის განკარგულება N5/2018 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ MOB20180908_0642.pdf
#24 დმანისი სხდომის ოქმი dmanisi N24 დმანისის საარჩევნო ოლქში საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების, სახელწოდებებისა და ნომრების განსაზღვრის შესახებ 1.pdf
#9 ნაძალადევი სხდომის ოქმი 4/2018 საარჩევნო უბნების საზღვრების დაზუსტების შესახებ ოქმი 4.pdf
#9 ნაძალადევი სხდომის ოქმი 3/2018 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ ოქმი 3.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 01/2018 N03 საბურთალოს საოლქო საარჩევნო კომისიაში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმის შემდგენი უფლებამოსილი პირის განსაზღვრის თაობაზე N1.pdf
#9 ნაძალადევი სხდომის ოქმი 2/2018 საარჩევნო უბნების საზღვრების დამტკიცების შესახებ ოქმი 2.pdf
#2 ვაკე სხდომის ოქმი ოქმი №3 ოქმი №3.pdf
#9 ნაძალადევი სხდომის ოქმი 1/2018 კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ ოქმი 1.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 4/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N09 ნაძალადევის საარჩევნო ოლქში შემავალი საარჩევნო უბნების საზღვრების, აგრეთვე საარჩევნო უბანში შემავალი შენობა-ნაგებობათა ნუსხისა და მისამართების დაზუსტების შესახებ კომისია 4-2018.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 3/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ კომისია 3-2018.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 2/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნებისთვის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრებისა და ნომრების განსაზღვრის შესახებ კომისია 2-2018.pdf
#65 მარტვილი კომისიის განკარგულება N5 განკარგულება 2018წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. img20180908_14484236.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 1/2018 N 09 ნაძალადევის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ კომისია 1-2018.pdf
#81 ქობულეთი კომისიის განკარგულება N81 ქობულეთის საარჩევნო ოლქში შემავალი საარჩევნო უბნების საზღვრების დაზუსტების და უბნების მისამართების განსაზღვრის შესახებ საარჩევნო უბნების საზღვრების და მისამართების დაზუსტება 03-2018.pdf
#65 მარტვილი კომისიის განკარგულება N3 განკარგულება საარჩევნო კომისიის მდივნის არჩევის შესახებ img20180908_14402522.pdf
#65 მარტვილი კომისიის განკარგულება N4 განკარგულება 2018 წლის არჩევნებისათვის უბნების შექმნის , მათი საზღვრების , სახელწოდებებისა და ნომრების განსაზღვრის თაობაზე. img20180908_14433845.pdf
#81 ქობულეთი კომისიის განკარგულება N81 ქობულეთის ოლქში საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადება 02-2018.pdf
#65 მარტვილი კომისიის განკარგულება N2 განკარგულება კომისიის მდივნის უფლებამოსილების შეწყვეტის თაობაზე img20180908_14383334.pdf
#81 ქობულეთი კომისიის განკარგულება N81 ქობულეთის ოლქში საარჩევნო უბნების შექმნის, საზღვრების და ნომრების განსაზღვრის შესახებ უბნების შექმნა, საზღვრების და ნომრების განსაზღვრა 01-2018.pdf
#33 ქარელი სხდომის ოქმი 3 საარჩევნო უბნების საზღვრებში ცვლილებების შეტანის შესახებ სხდომის ოქმი 3.pdf
#33 ქარელი სხდომის ოქმი 2 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ სხდომის ოქმი 2.pdf
#65 მარტვილი კომისიის განკარგულება N1 განკარგულება თავმჯდომარის არჩევის შესახებ img20180908_14260779.pdf
#23 ბოლნისი კომისიის განკარგულება N03/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის, საარჩევნო უბნების შქმნის, მათი საზღვრებისა და ნომრების განსაზღვრის შესახებ img20180908_13521222.pdf
#23 ბოლნისი სხდომის ოქმი N03/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის, საარჩევნო უბნების შქმნის, მათი საზღვრებისა და ნომრების განსაზღვრის შესახებ img20180908_14165315.pdf
#23 ბოლნისი კომისიის განკარგულება N02/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის, საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ img20180908_13485714.pdf
#23 ბოლნისი სხდომის ოქმი N02/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის, საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ img20180908_13563939.pdf
#23 ბოლნისი კომისიის განკარგულება N01/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნებისათვის, საარჩევნო უბნების შქმნის, მათი საზღვრებისა და ნომრების განსაზღვრის შესახებ img20180908_13471174.pdf
#23 ბოლნისი სხდომის ოქმი N01/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნებისათვის, საარჩევნო უბნების შქმნის, მათი საზღვრებისა და ნომრების განსაზღვრის შესახებ img20180908_13544252.pdf
#33 ქარელი სხდომის ოქმი 1 საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებისათვის საარჩევნო უბნების შექმნის თაობაზე სხდომის ოქმი 1.pdf
#32 გორი სხდომის ოქმი ოქმი N02/2018 ოქმიN02.2018.pdf
#33 ქარელი კომისიის განკარგულება 3/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საარჩევნო უბნების საზღვრებში ცვლილებების შეტანის შესახებ განკ.3.pdf
#32 გორი სხდომის ოქმი ოქმი N01/2018 ოქმი N01.2018.pdf
#33 ქარელი კომისიის განკარგულება 2/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ განკ.2.pdf
#33 ქარელი კომისიის განკარგულება 1/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნებისათვის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების, სახელწოდებებისა და ნომრების განსაზღვრის თაობაზე gank.1.pdf
#32 გორი კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 02.2018.pdf
#32 გორი კომისიის განკარგულება N32 გორის საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების განსაზღვრის შესახებ 01.2018.pdf
#52 ბაღდათი სხდომის ოქმი საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნოკომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. 2018 წლის 30 აგვისტოდან 6 სექტემბრის ჩათვლით გამოცხადდა კონკურსი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევად. ოქმი.pdf
#52 ბაღდათი კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნოკომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. 2018 წლის 30 აგვისტოდან 6 სექტემბრის ჩათვლით გამოცხადდა კონკურსი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევად. განკარგულება 3.pdf
#63 აბაშა კომისიის განკარგულება განკარგულება N2 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ კომისიის განკარგულება N2.pdf
#52 ბაღდათი სხდომის ოქმი საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნებისათვის N52 ბაღდათის საოლქო საარჩევნო კომისიაში შემავალი საარჩევნო უბნების შექმნის ,მათი საზღვრების და ნომრების განსაზღვრის შესახებ. შეიქმნას საარჩევნო უბნები,განისაზღვროს საზღვრები და მათი ნომრები. ოქმი2.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 04/2018 სადაკვირვებლო ორგანიზაციის რეგისტრაციაზე უარის შესახებ 04-2018.pdf
#63 აბაშა კომისიის განკარგულება განკარგულება N1 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნებისათვის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების, სახელწოდებების და ნორმების განსაზღვრის თაობაზე კომისიის განკარგულება N1.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 03/2018 კონკურსის სამდივნოს შექმნის შესახებ 03-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 02/2018 საუბნო კომისიების დაკომპლექტების მიზნით კონკურსის გამოცხადების შესახებ 02-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 01/2018 საარჩევნო უბნების საზღვრების დადგენის შესახებ 01-2018.pdf
#63 აბაშა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმიმ N2 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. სხდომის ოქმი N2.pdf
#52 ბაღდათი კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნებისათვის N52 ბაღდათის საოლქო საარჩევნო კომისიაში შემავალი საარჩევნო უბნების შექმნის ,მათი საზღვრების და ნომრების განსაზღვრის შესახებ. შეიქმნას საარჩევნო უბნები,განისაზღვროს საზღვრები და მათი ნომრები. განკარგულება 2.pdf
#63 აბაშა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმიმ N1 საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების, სახელწოდებების და ნორმების განსაზღვრის შესახებ სხდომის ოქმი N 1.pdf
#52 ბაღდათი სხდომის ოქმი N52 ბაღდათის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ. 2018 წლის 12 მარტს N 52 ბაღდათის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარედ არჩეულ იქნა არჩილ სიგუნავა oqmebi.pdf
#4 კრწანისი სხდომის ოქმი N3 N4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმი. N3.pdf
#4 კრწანისი სხდომის ოქმი N2 N4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმი N2.pdf
#4 კრწანისი სხდომის ოქმი N1 N4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმი N1.pdf
#4 კრწანისი კომისიის განკარგულება 04/2018 N04 კრწანისის საარჩევნო ოლქში შემავალი საარჩევნო უბნების დადგენილი საზღვრების დაზუსტებისა და დამტკიცების შესახებ. 04-2018.pdf
#4 კრწანისი კომისიის განკარგულება 03/2018 N04 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის და კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ. 03-2018.pdf
#40 ახალქალაქი სხდომის ოქმი #40 ახალქალაქის საოლქო საარჩევნო კომისია 1. საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 2.pdf
#40 ახალქალაქი სხდომის ოქმი #40 ახალქალაქის საოლქო საარჩევნო კომისია 1. საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნებისთვის #40 ახალქალაქის საარჩევნო ოლქის საზღვრების, სახელწოდებებისა და ნომრების დადგენის შესახებ. 1.pdf
#4 კრწანისი კომისიის განკარგულება 02/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისთვის საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. 02-2018.pdf
#40 ახალქალაქი კომისიის განკარგულება #40 ახალქალაქის საოლქო საარჩევნო კომისია საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 2.pdf
#52 ბაღდათი კომისიის განკარგულება N52 ბაღდათის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ. 2018 წლის 12 მარტს N 52 ბაღდათის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარედ არჩეულ იქნა არჩილ სიგუნავა განკარგულება 1.pdf
#40 ახალქალაქი კომისიის განკარგულება #40 ახალქალაქის საოლქო საარჩევნო კომისია საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნებისათვის საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრების და ნომრების განსაზღვრის შესახებ 1.pdf
#4 კრწანისი კომისიის განკარგულება 01/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის მორიგი არჩევნებისათვის N04 კრწანისის საარჩევნო ოლქში შემავალი საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრებისა და ნომრების დადგენის შესახებ. 01-2018.pdf
#2 ვაკე სხდომის ოქმი ოქმი №1 სხდომის ოქმი №1.pdf
#2 ვაკე სხდომის ოქმი ოქმი №2 სხდომის ოქმი №2.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება 01/2018 ვაკის საარჩნო ოლქის უბნების, საზღვრებისა და ნომრების განსაზღვრის შესახებ განკარგულება 01.2018.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება 02/2018 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ განკარგულება 02.2018.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება 03/2018 ვაკის საარჩნო ოლქის უბნების, საზღვრებისა და ნომრების დაზუსტების შესახებ განკარგულება 03.2018.pdf
#12 გურჯაანი კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება N3 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ gankarguleba 3_2018.pdf
#12 გურჯაანი სხდომის ოქმი კომისიის სხდომის ოქმი N3 სხდომაზე გატანილი იყო 1 საკითხი: საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ და \"სხვადასხვაში\" დამატებულ იქნა: \"საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრობის კანდიდატთა შესარჩევი კონკურსის, გასაუბრების გზით ჩატარების საკითხი\", რომელზეც დადებითი გადაწყვეტილება არ იქნა მიღებული. 3 sxdoma.pdf
#12 გურჯაანი კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება N2 საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებისათვის საარჩევნო უბნების შექმნის, მათი საზღვრებისა და ნომრების განსაზღვრის შესახებ gankarguleba 2_2018.pdf
#12 გურჯაანი სხდომის ოქმი კომისიის სხდომის ოქმი N2 სხდომა ეხებოდა 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის საარჩევნო უბნების შექმნას და მათი საზღვრების და ნომრების განსაზღვრას 2 sxdoma.pdf
#12 გურჯაანი კომისიის განკარგულება განკარგულება N1 N12 გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ gankarguleba 1_2018.pdf
#12 გურჯაანი სხდომის ოქმი სხდომა N1 სხდომაზე გატანილი იყო N12 გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის საკითხი pirveli sxdoma.pdf